banner
15 ივლისი 2015 | 11:28 ადამიანის უფლებები

მშენებლობებზე გაზრდილი მსხვერპლი და შრომის უსაფრთხოება

მშენებლობებზე გაზრდილი მსხვერპლი და შრომის უსაფრთხოება

 

2015 წელი- სულ დაღუპულია 31 / სამშენებლო ბიზნესში-14

2014 წელი- სულ დაღუპულია 41/ სამშენებლო ბიზნესში-14

2013- სულ დაღუპულია  30/  სამშენებლო ბიზნესში-5

2012- სულ დაღუპულია 29/ სამშენებლო ბიზნესში- 7

2011- სულ დაღუპულია 21/ სამშენებლო ბიზნესში- 8

 

“საათში ერთხელ შეგვეძლო 10 წუთი შეგვესვენა, შრომის  “უსაფრთხოების ოფიცრები” გვეუბნებოდნენ: დაისვენეთ, დინჯად იმუშავეთ, ჯანმრთელობას გაუფრთხილდითო....”

 

საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების მონაცემებით, 2015 წელს სამშენებლო სამუშაოების შესრულებას 14 მუშა ემსხვერპლა. ბოლო შემთხვევა, გასულ კვირს, აფაქიძის ქუჩაზე მოხდა, შენობის დემონტაჟის დროს 4 ადამიანი დაიღუპა. კომპანიამ (“ტიფლის ბიზნეს ცენტრი”), რომელსაც მერიისგან მშენებლობის ნებართვა ჰქონდა, განაცხადა, რომ უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო, თავის მხრივ, მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმაც აღნიშნა, რომ ინციდენტამდე ობიექტი გადამოწმებული იყო. eugeorgia.info შეეცადა გაერკვია ვინ და როგორ იცავს დღეს მუშახელის უსაფრთხოებას მშენებლობის დროს და რას ავალდებულებს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება.

მოქმედი კანონმდებლობით, განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების გარდა (მაღალი კაშხლები, ტრანზიტული გაზსადენები, ხიდები, გვირაბები, ელექტროგენერაციის ობიექტები, სხვადასხვა  თბოსადგურები ა.შ. ნებართვას გასცემს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო), მშენებლობის ნებართვას გასცემს ადგილობრივი ხელისუფლება, ზედამხედველობას კი ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური ახორციელებს.

“ყველა რაიონში გვყავს წარმომადგენლობა და ჩვენი სპეციალისტები ახორციელებენ პერიოდულ კონტროლს. ყველა მშენებლობა, მინიმუმ, ერთხელ მაინც, გვაქვს ნანახი და მოთხოვნილი შესაბამისი დოკუმენტები. კანონში არ არის გაწერილი რამდენჯერ უნდა შევამოწმოთ სამშენებლო ობიექტი, შეიძლება იყოს კვირაში ან თვეში ერთხელ, მთავარია, გვაქვს კონკრეტული ინფორმაცია-სად, რა სახის მშენებლობა მიმდინარეობს და თუ რამე გამოვლენილია, ამაზე რეაგირება ხდება-ამბობს მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის იურისტი გიორგი კიკვიძე, რომლის თქმითაც, მუშახელის უსაფრთხოების დაცვა დამკვეთის ვალდებულებაა-მუშას მშენებლობის პროცესში ქუდი ახურავს თუ არა, ამის გაკონტროლება შეუძლებელია, ამხელა რესურსი სამსახურს არა აქვს, რომ ყველა ობიექტზე მუდმივად დააყენოს წარმომადგენელი, რომელიც მუშებს უშუალოდ მუშაობის პროცესში დააკვირდება, 2009 წლის 24 მარტის 57-ე დადგენილებაში წერია, რომ სამშენებლო ობიექტზე მშენებლობის განხორციელება, შესაბამისი უსაფრთხოების წესების დაცვით, დამკვეთის ვალდებულებაა."

ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების მე-4 მუხლში ვკითხულობთ: ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის ვალდებულებაა განახორციელოს ზედამხედველობა და კონტროლი დედაქალაქში მიმდინარე ყველა სახის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოებზე და აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებით დადგენილ ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგის დაცვაზე, რაც გულისხმობს ტექნიკური რეგლამენტების შესრულებას, სამშენებლო და  შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვას. აქვე აღნიშნულია, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა: დადგენილი წესით, მოახდინოს სამშენებლო საქმიანობის განმახორციელებელი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების შემოწმება, მათი საქმიანობის შეჩერება, აშენებული, აღდგენილი, რეკონსტრუირებული ან/და დამონტაჟებული შენობა-ნაგებობების მთლიანი ან ნაწილობრივი დემონტაჟი;

სამუშაო ადგილზე შრომის პირობებისა და უსაფრთხოების მონიტორინგისთვის, მიმდინარე წლის თებერვალში, ჯანდაცვის სამინისტროში შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტი შეიქმნა, რომლის ზედამხედველობის ფარგლებში, ასევე, შემოწმდება რამდენად დაცულია მშენებლობებზე დასაქმებული.

“დეპარტამენტის ზედამხედველობის ფარგლებში მოხდება ინსპექტირება უსაფრთხოების სხვადასხვა ნორმები რამდენადაა გათვალისწინებული  დამსაქმებლის მიერ.  შესამუშავებელია ტექნიკური რეგლამენტები, რომლის დაცვაც მოეთხოვებათ დამსაქმებლებს. კანონპროექტი განსაზღვრავს შრომის ინსპექტორებისათვის ვალდებულების  მინიჭებასა და ინსპექტირება განხორციელდება არა ნებაყოფლობით, როგორც ახლა, არამედ  იქნება სავალდებულო. ყველა ქვეყანას ერთ ინსპექტორზე აქვს კვოტა-ზოგან 2-3 დაწესებულება. ვინაიდან 25 ინსპექტორი გვყავს, ამიტომ დამტკიცდა სარეზერვო სიაც”-ამბობს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ელზა ჯგერენაია.

დღეს არსებული საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე, შრომის ინსპექტორს მხოლოდ კომპანიის სურვილის შემთხვევაში შეუძლია განახორციელოს შრომის პირობების, მათ შორის, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მონიტორინგი, დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კი ურჩიოს სტანდარტთან შესაბამისობაში მოიყვანოს სამუშაო გარემო. ნებაყოფლობითი მონიტორინგი და რეკომენდაცია ერთ-ერთია, რის გამოც არასამთავრობო ორგანიზაციები და პროფკავშირები შრომის ინსპექციის არსებულ მექანიზმს აკრიტიკებენ.

“სახელმწიფოს არ უნდა სჭირდებოდეს წინასწარი თანხმობა კომპანიის მხრიდან. ყველაზე რთული დაწესებულებები, მაღალი ალბათობით, სახელმწიფოს არ მისცემენ შესვლის საშუალებას ან მინიმუმ არ მისცემენ საშუალებას დაინახოს პრობლემები, რადგან ამ საკითხებს, რაც პირობითად მოგვარებადია, ინსპექტორის შესვლამდე მოაგვარებენ. საჭიროა აღსრულების ეფექტური ბერკეტი, რომელიც კომპანიის ინტერესებზე იმგვარად იმოქმედებს, რომ მას გაუჩნდეს აღსრულების ინტერესი და არ იყოს მის კეთილ ნებაზე დამოკიდებული“-ამბობს “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის” იურისტი ლინა ღვინიანიძე.

eugeorgia.info ასევე დაინტერესდა როგორ იცავს უსაფრთხოების მკაცრი ნორმებით მსოფლიოში ცნობილი ბრიტანული კომპანია “ბრითიშ პეტროლიუმი” საკუთარი მუშახელის უსაფრთხოებას სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას.

“პირველივე დღეს მოგვცეს ე.წ. სეიფთი ბათინკი, რომელსაც რკინის ცხვირი ჰქონდა, ქვის დაცემის შემთხვევაში რომ დაეცვა, ჩაფხუტი, სათვალე, ხელთათმანები, სათვალე და კომბინიზონი, მთელი ტანი დაფარული უნდა გვქონოდა. ამ ყველაფრის გარეშე არ გვიშვებდნენ სამუშაო ადგილზე. უსაფრთხოების ოფიცრები ჩვენთან ერთად იყვნენ და მუდმივად გვაკონტროლებდნენ. მიწის სატკეპნი ან ექსკავატორები თუ მუშაობდა, ხმის დამხშობები უნდა გაგვეკეთებინა, ცემენტზე მუშაობის დროს კი პირბადეები"- ამბობს მერაბი, რომელიც ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტის ფარგლებში, ერთ-ერთი კოტეჯის მშენებლობაზე ბი-პის მიერ დაქირავებულ კომპანია “ფერიში” მუშაობდა. სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების ორი ოფიცერი იყო, ერთი კომპანია “ფერის”, მეორე- “ბრითიშ პეტროლიუმის”. ასევე, იყო ექიმის ოთახი, სადაც ყოველ დილით ალკოტექსტს  იტარებდნენ. სამედიცინო ყუთის გარეშე  კი ობიექტზე არცერთი მანქანა არ დაიშვებოდა-“უსაფრთხოების ოფიცერი თვეში ერთხელ ან ორჯერ გვიკითხავდა ინსტრუქციებს- როგორ უნდა მოვქცეულიყავით ამა თუ იმ სიტუაციაში. რეპეტიციებს გავდიოდით, პირველადი დახმარება როგორ უნდა აღმოგვეჩინა, მაგ. თუ ვიღაც წაიქცა და ხელი ან ფეხი მოიტეხა, როგორ უნდა მიგვეყვანა ის ექიმის ოთახამდე. “ოქროს წესები” აქვს  ბი-პის და ეს ყველას ძალიან გვიხაროდა. კილოგრმებზე იყო ლიმიტი, 18 კგ-ზე მეტის აწევის უფლება არ გვქონდა. საათში ერთხელ შეგვეძლო 10 წუთი შეგვესვენა, შრომის “უსაფრთხოების ოფიცრები” გვეუბნებოდნენ: დაისვენეთ, დინჯად იმუშავეთ, ჯანმრთელობას გაუფრთხილდითო. გადასავარდნი ან ორმო სადაც იყო,  შემოვღობავდით, წითელ-ყვითლად ვღებავდით, რომ ვინმე არ ჩავარდნილიყო. ნისლიანი ამინდის დროს კი საერთოდ არ გვამუშავებდნენ.”

გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილეს მიაჩნია,რომ სახელმწიფო შრომის ინსპექცია უნდა იყოს ერთიანი სისტემა, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებასა და სააგენტოს მოიცავს, ბიზნესისთვის კი მნიშვნელოვანია შემუშავებული რეგულაციები იყოს ყველასთვის მარტივი, რომ არცერთი მხარე არ დაზარალდეს.

“ნორმალურ ქვეყანაში ნებისმიერ დასაქმებულს შეუძლია მიმართოს შრომის ინსპექციას, თუ მას მიაჩნია, რომ სამუშაო ადგილზე დარღვევებია, რაც საფრთხეს უქმნის მის ჯანმრთელობას. ამ შემთხვევაში, შრომის ინსპექციამ უნდა შეამოწმოს- გარანტირებული აქვს თუ არა მუშას დაცვის ინდივიდუალური საშუალებები და გასცეს შესაბამისი რეკომენდაციები. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად იცავენ წესებს მშენებლობებზე, თუ შრომის ინსპექციაში შევა ასეთი სახის ჩივილი, მან უნდა მოსთხოვოს ზედამხედველობის სამსახურს ან სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს წავიდეს და შეამოწმოს. ასე უნდა მუშაობდეს სისტემა”-ამბობს გოჩა ალექსანდრია.

“არსებობს თავად სამშენებლო საქმიანობის ნორმები და სტანდარტები, რომელთა დაუცველობის შემთხვევაში, ვერანაირი შრომის უსაფრთხოების პირობების უზრუნველყოფა ვერ დაგვიცავს ტრაგიკული შემთხვევებისაგან. ზოგიერთი სტანდარტი ჯერ კიდევ საბჭოთა დროინდელია და ვეღარ პასუხობს თანამედროვე საჭიროებებს. მომზადებულია სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი, რომლის საფუძველზე მუშავდება კანონქვემდებარე აქტების პროექტებიც, რომლებმაც უნდა დაარეგულირონ მშენებლობასთან დაკავშირებული, მათ შორის, უსაფრთხოების საკითხები და სტანდარტები. ნათელი და მარტივი რეგულაციები არა მხოლოდ ბიზნესის, არამედ დასაქმებულებისა და მაკონტროლებელის (სახელმწიფოს) ინტერესებშიც შედის, აიოლებს მათ აღქმას, შესრულებასა და შესრულების კონტროლს, ასევე მნიშვნელოვნად ამცირებს სისტემაში კორუფციის რისკებს.”- ამბობს ბიზნესასოციაციის ანალიტიკოსი ნიკა ნანუაშვილი.

შრომის უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით აქვს ნაკისრი. ამ სფეროში სულ 26 დირექტივაა ეროვნულ კანონმდებლობაში გადმოსატანი, თითო დირექტივის ვადა 4-დან  9  წლამდე მერყეობს. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, 26  დირექტივიდან მიმდინარე წელს 3 დირექტივის შესასრულებლად მომზადდება კანონპროექტები,  კანონქვემდებარე აქტები და ის ტექნიკური რეგლამენტები, რომელიც უშუალოდ შრომის უსაფრთხოებას შეეხება.


მაიკო გაბულდანი

წაკითხულია
6334
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:

შრომის ინსპექია უსაფრთხოების წესებისა და შრომითი ხელშეკრულების დარღვევისთვის დამსაქმებლებს სანქციებს არ დაუწესებს

შრომის ინსპექია უსაფრთხოების წესებისა და შრომითი ხელშეკრულების დარღვევისთვის დამსაქმებლებს სანქციებს არ დაუწესებს

9 წლის შემდეგ, ჯანდაცვის სამინისტროში შრომის ინსპექციის დეპარტამენტი ბრუნდება. შრომის უსაფრთხოებასთან ერთად ახალი ორგანო დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ხელშეკრულების პირობების შესრულებასაც გაუწევს მონიტორინგს

05 მარტი 2015 | 16:52 კანონმდებლობა ვრცლად

ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) პირველი სექტემბრიდან შევიდა ძალაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირიდან შემოტანილ და საქართველოდან ექპორტირებულ 9 ათასზე მეტი დასახელების პროდუქციაზე საბაჟო გადასახადი გაუქმდა

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

„ღვინის პირველი პარტია დანიაში 2006 წელს გავიტანეთ. შემდეგ დანიას ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და შვედეთი დაემატა.

banner
banner
banner