banner
18 იანვარი 2016 | 19:19 სოფლის მეურნეობა

მიწის მფლობელობის მსურველებმა ნაკვეთები ხელახლა უნდა აზომონ და დაირეგისტრირონ

მიწის მფლობელობის მსურველებმა ნაკვეთები ხელახლა უნდა აზომონ და დაირეგისტრირონ


ვინც მიწაზე საკუთრების უფლებას არ დაამტიკცებს, იმის მიწას სახელმწიფო გადაიფორმებს

მიწის ნაკვეთებს, რომლებიც დღემდე საკუთრებად საჯარო რეესტრში არ არის რეგისტრირებული, საკუთრებაში სახელმწიფო გადაიფორმებს.მასთან ერთად, მიწას, რომელზეც პირის საკუთრება არ დასტურდება, სახელმწიფო მის განკარგვასა და სარგებლობაში გადაცემას ერთი წლით შეზღუდავს (როგორც კანონპროექტშია მითითებული „შეზღუდვა რეგისტრირდება ინვენტარიზაციის პროცესში აღრიცხულ ისეთ ქონებაზე, რომელზეც სრულად არ გამოირიცხება კერძო საკუთრებად რეგისტრაციას დაქვემდებარების საკითხი“). ამ პერიოდში პირს შეუძლია სადავო ქონებაზე რეგისტრაციის ან სხვა საკუთრების მაჩვენებელი დოკუმენტაცია წარადგინოს და მისი საკუთრებაში დაბრუნება მოითხოვოს. 

შესაბამისი ცვლილება „საჯარო რეესტრის შესახებ“ კანონში უნდა შევიდეს. ინიციატივა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქონების მართვის სააგენტოს ეკუთვნის. შესაბამისი კანონპროექტი განსახილველად პარლამენტში გასული წლის ბოლოს შეიტანეს. ეკონომიკის სამინისტრო ითხოვდა, რომ კანონპროექტის განხილვა დაჩქარებული წესით მომხდარიყო და ცვლილებები 1 იანვრიდან შესულიყო ძალაში. თუმცა, დაჩქარებულ განხილვაზე პარლამენტში უარი თქვეს, ეკონომიკის სამინისტროს კანონპროექტში ზოგიერთი პუნქტის შეცვლა მოსთხოვეს და კანონპროექტი უკან დაუბრუნეს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ინიციატივამ ბევრი კითხვა გააჩინა და ეკონომიკის სამინისტროსგან მათი შენიშვნების გათვალისწინება მოითხოვეს.

„დაგვპირდნენ, რომ კანონპროექტს გადაამუშავებენ და შენიშვნებს გაითვალისწინებენ. ამიტომ საჯაროდ პრობლემებზე არ ვსაუბრობთ. ჯერ ველოდებით, რას შემოგვთავაზებენ და მერე გაირკვევა, ვთანხმდებით თუ არა, –ამბობს ვახტანგ ხმალაძე,– დაურეგისტრირებელ ნაკვეთებთან დაკავშირებით ამჟამად ასეთი ვითარებაა, მიწა ან სახელმწიფოს საკუთრებაა, ან თვითმმართველობის, ან არც ერთის მიერ არ არის დარეგისტრირებული. ის თვითმართველობასაც შეუძლია დაირეგისტრიროს და სახელმწიფოსაც. ცვლილებების მიხედვით, პრიორიტეტი აქვს იმას, ვინც პირველი წარადგენს განაცხადს რეგისტრირებისთვის. შესაბამისად, ვისთვის კეთდება ეს, რომ თვითმმართველობებმა არ დაირეგისტიროს თავის სახელზე და მერე პრივატიზაცია არ გააკეთოს?! თუ ეს ასეა, ეს პირდაპირ უნდა ითქვას. ეს არის გასარკვევი. არის სხვა კითხვებიც. ამიტომ მნიშვნელოვანია კანონპროექტი რა სახით იქნება შემოთავაზებული“.

დღეისათვის ქვეყანაში მიწის 20%–ია მხოლოდ რეგისტრირებული, რაც დაახლოებით 120–160 ათასი ჰექტარია. თუმცა, ამ მიწების დიდი ნაწილი ხელახლა უნდა დარეგისტრირდეს, რადგან მათ ნაწილს არ მოყვება გრაფიკული ნახაზი ან სააღრიცხვო ბარათი, უფრო მეტიც, 2005–2008 წლებში დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ზომებიც არ არის დაზუსტებული. მიწების უმეტესობა სათანადოდ რეგისტრირებული და ერთიან ელექტრონულ საკადასტრო მონაცემთა ბაზაში აღრიცხული არ არის, რადგან წლების განმავლობაში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწებზე სრულყოფილი აზომვითი სამუშაოების ჩატარება და რეგისტრაცია არ ხდებოდა, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც კონკრეტული მიწის ნაკვეთის პრივატიზების მიზანი არსებობდა. წინა წლებში ჩატარებული რეგისტრაციის უხარისხობამ გამოიწვია ის, რომ საკადასტრო ნახაზები განსხვდება ნაკვეთების რეალური ზომისგან და ხდება გადაფარვები. შესაძლოა მფლობელს დოკუმენტში ეწეროს, რომ ნაკვეთის ფართობი 1000 კვ. მეტრია, რეალურად კი ფართობი იყოს 700 კვ. მეტრი. რომელია სწორი, ამის დადგენა პრობლემურია. ხშირ შემთხვევაში მიწა ასახულია რუქაზე, მაგრამ რეალურად ადგილზე მას განსხვავებული კონფიგურაცია აქვს.

კანონში ცვლილებებით ეკონომიკის სამინისტროს სურს, რომ საბოლოოდ გაირკვეს რა ეკუთვნის სახელმწიფოს და რა არის კერძო საკუთრებაში. რადგან დიდი რაოდენობის მიწის ნაკვეთები დაურეგისტრირებელია, ეს ინვესტიციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას აფერხებს, რაც, თავის მხრივ, ზღუდავს კონკურენციას და კიდევ უფრო ამცირებს მიწის ფასსა და ხარისხს. გაუმჭირვალე გარემო ჩრდილოვანი ბაზრის განვითარებას უწყობს ხელს. ართულებს ბიუჯეტში შემოსავლების მიღებას, რადგან გადასახადების დამალვის საშუალებას ქმნის. რეგისტრაციის მოუწესრიგებლობა პრობლემებს უქმნის მიწის დაზღვევასაც. ნაკვეთის იდენტიფიცირების გარეშე ფერმერთან თანამშრომლობაზე სადაზღვევო კომპანიები არ მიდიან.

„კანონში ცვლილება ემსახურება 2 მიზანს, მოწესრიგდეს კადასტრი და გაირკვეს რა არის სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ქონება და ის გაემიჯნოს კერძო საკუთრებაში არსებულ ქონებას,– ამბობს ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე ირაკლი შენგელია,– მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მიწა დარეგისტრირდეს გარკვეული შეზღუდვით, არანაკლები ერთი წლის ვადით და აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ 100%–ით თუ გამოირიცხება, რომ ამ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი შეიძლება არსებობდეს, ის ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩაეშვება.
–რატომ დაწესდა ერთწლიანი შეზღუდვა?
–მიწის ინვენტარიზაციის პროცესი სრულდება ერთი წლის ვადაში. მაგრამ ამ ვადის გასვლის შემდეგ საკუთრება ავტომატურად არ უქმდება, გაუქმება შესაძლებელი იქნება ქონების მართვის სააგენტოს მიმართვის საფუძველზე და მას შემდეგ, რაც დადასტურდება 100%–ით, რომ ის არის სახელმწიფო საკუთრება და არ არის კერძო საკუთრება(ანუ თუ დადასტურდება 100% -ით რომ მიწა არ არის კერძო საკუთრება, სააგენტო საჯარო რეესტრს მიმართავს და მიწა გადავა სახელმწიფო საკუთრებაში).
ეს შეეხება ორივე კატეგორიის მიწას და მასზე არსებულ უძრავ ქონებასაც. ეს შეეხება იმ ნაკვეთებს, რომელზეც არსებობს მცირე ეჭვი, რომ მასზე საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი არ არსებობს“.

რეგისტრაციის თანმდევი რისკები

ისევე როგორც კანონმდებლებმა, ექსპერტებმაც მომზადებულ კანონპროექტში არაერთი ხარვეზი აღმოაჩინეს. ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კანონში ცვლილება ქმნის რისკს, რომ სახელმწიფო კერძო პირის საკუთრებას შეეხოს. ეს განსაკუთრებით შეეხება იმ მიწას, რომელიც პირს უკვე რეგისტრირებული აქვს, მაგრამ დოკუმენტაცია სრულყოფილი არ არის, მემიჯნავე მიწის ნაკვეთებთან გადაფარვას აქვს ადგილი და ფართობი დაზუსტებას საჭიროებს. სპეციალისტები, რომლებიც მიწის აღწერის საკითხებზე წლებია მუშაობენ, შიშობენ, რომ ასეთი კერძო მესაკუთრე ხელახალი რეგისტრაციისთვის საჯარო რეესტრს აღარ მიაკითხავს(მას რეგისტრაციის დაბალი ინტერესი აქვს, სოციალურ დახმარებას იღებს და სახელმწიფოს ფინანსური დახმარების დაკარგვის ან მიწის გადასახადის დაკისრების ეშინია და სხვა) დამატებით ხარჯს არ ან ვერ გაიღებს და შესაბამისად, გაჩნდება რისკი, რომ მისი ქონება სახელმწიფოს საკუთრებაში აღმოჩნდეს.
დოკუმენტები, რომლებსაც მოქალაქეები ფლობენ, მიღება–ჩაბარების აქტები, ამონაწერები, მებაღის წიგნაკი, ხშირ შემთხვევაში არის ხარვეზიანი, ზოგს აკლია ხელმოწერა ან სხვა დეტალი. სახელმწიფოს მიერ მიწების დარიგების შემდეგ მოსახლეობამ ეს მიწები გაცვალა,ზოგმა გაყიდა ისე, რომ რეგისტრაცია არ მომხდარა. ხშირ შემთხვევაში ვინც ამუშავებს მიწას, მისი მესაკუთრე დოკუმენტურად არ არის.ასეთივე რისკი შეიძლება დაემუქროს წინაპრების მიერ დატოვებულ მიწას, რომელსაც ოჯახი საუკუნებია ფლობს, მაგრამ შესაძლოა საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები სხვადასახვა მიზეზების გამო დღემდე არ გააჩნდეს.

დაწუნებული ცვლილებების დოკუმენტი

ექსპერტთა ნაწილის აზრით, ამ და სხვა რისკებს გამორიცხავდა კანონში ცვლილებების დოკუმენტი, რომელიც ცოტა უფრო ადრე იუსტიციის სამინისტროს USAID-ის ექსპერტებმა მოუმზადეს. ისინი სამინისტროს სთავაზობდნენ, რომ თუ მიწის ნაკვეთზე სააღრიცხვო ბარათი გახსნილი იყო, ის უკვე რეგისტრირებულად გამოცხადებულიყო. ასევე, თუ პირს მიღება–ჩაბარების აქტი ჰქონდა, ის მიწაც რეგისტრირებულად ჩაეთვალეთ. იმ შემთხვევაშიც კი თუ სახელმწიფო მიწით მოსარგებლე პირს ვერ იპოვიდა(წასულია ქვეყნიდან, მემკვიდრეობა მიღებული არ აქვს, წინაპრები ცოცხლები აღარ არიან და სხვა), მას თავისით დაეზუსტებინა ნაკვეთი. ანუ როცა რეგისტარცია უკვე არსებობდა მიწაზე, სახელმწიფო სრულყოფაში მოიყვანდა კადასტრს და შესაბამისობაში მოიყვანდა რეალურ ზომებთან. ეს უფლებამოსილება სახელმწიფოს კანონით უნდა მინიჭებოდა. პროცესში ჩართული უნდა ყოფილიყო ადგილობრივი მოსახლეობაც და მუნიციპალიტეტიც. დაზუსტების პროცესში საჭირო იქნებოდა მინიმუმ ერთი მეზობლის თანხმობა. USAID-ის ექსპერტების ინფორმაციით, ამ გზით სახელმწიფო მიწების 70%–ის ხელახლა, სრულყოფილად დარეგისტრირებას უფრო მარტივად მოახერხებდა. USAID-ის ექსპერტების მომზადებულ დოკუმენტში იყო ჩანაწერი, რომ რეგისტრაციის ხარჯები მოქალაქეს ნაწილ–ნაწილ გადაეხადა, რაც მათ რეგისტრაციის მოთხოვნის სურვილს გაუჩენდა.

სხვაგვარად მოქმედებდა სახელმწიფო, როცა მიწით მოსარგებლე პირს ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტები არ გააჩნდა (სააღრიცხვო და სხვა დოკუმნტები, რაც დაადასტურებს მფლობელობას). ამ შემთხვევაში მას სახელმწიფო თანხმობის გარეშე მიწის ნაკვეთს ვერ დაურეგისტრირებდა. ამ დროს უნდა ამოქმედებულიყო ერთწლიანი შეზღუდვა– მიწაზე, სადაც პირის მართლზომიერი მფლობელობა მოიაზრება(რეგისტრაციაზე უარს აცხადებს, განცხადება არ შემოაქვს და ა.შ), სახელმწიფო კეთილ ნებას გამოიჩენდა და პირს კიდევ ერთი წელი დაელოდებოდა.
თუმცა, იუსტიციის სამინისტრისთვის მომზადებული დოკუმენტი გვერდზე გადაიდო და ცვლილებების პროექტი ეკონომიკის სამინისტრომ მოამზადა.

„იუსტიციის სამინისტრომ მიიღო ერთი გადაწყვეტილება და ამ დროს პარლამენტში სხვა ვარიანტი შედის. რომელიც აჩვენებს, რომ მთავრობა სულ სხვა რამეს აკეთებს. ამგვარი ფორმით ცვლილება ადამიანის ქცევზე იმოქმედებს და მათ დაბნეულობას გამოიწვევს. მათ არ ეცოდინებათ, იმ მიწაზე, რომელიც სარგებლობაში აქვთ რა გააკეთონ, დაამუშავონ და მოიყვანონ რამე თუ დაელოდონ რა მოხდება“, –ამბობს ეკონომისტი ლექსო ალექსიშვილი.

ქონების მართვის სააგენტოს ცვლილებების ვარიანტში ეს პუნქტები არ წერია. ამიტომ სპეციალისტები შიშობენ, რომ სახელმწიფომ შესაძლოა კერძო პირის ქონება დაირეგისტრიროს და შემდეგ მისი სხვა პირზე გასხვისება მოასწროს, რომელიც კეთილსინდისიერ შემძენად ითვლება და თავდაპირველი მფლობელი მას ქონებას ვეღარ წაართმევს. დაზარალებულს ერთადერთი ის შეუძლია, რომ სახელმწიფოს კომპენსაცია მოსთხოვოს და ზარალი აანაზღაურებინოს, რაც საკმაოდ მცირე იქნება. მით უფრო, რომ დაზარალებულს სასამართლოს ხარჯების გაღებაც მოუწევს.

და კიდევ ერთი, როგორც იურისტები განმარტავენ, საქართველოს კანომდებლობა არ შეიცავს დაუზუსტებელი მონაცემებით მიწაზე მესაკუთრის უფლების გამომრიცხავ განაწესს. მიწა შეიძლება არსებობდეს საკუთრებაში დაზუსტებული ან დაუზუსტებელი მონაცემებით. ამასთან საცნობარო რეგისტრაციას იგივე ძალა აქვს, რაც მიწის ახალ ელექტრონულ რეგისტრაციას. რეგისტრაციის ახალი სიტემის დანიშნულება სამართლებრივი უფლებების უკეთ დაცვას ისახავს მიზნად და არა საკუთრების უფლების შეზღუდვას.

ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ მიწაზე საკუთრება სადაც საეჭვო იქნება, მას არ დაარეგისტრირებენ, რადგან ინვენტარიზაციის დროს ქონების მართვის სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ხდება თითოეული დაურეგისტრირებელი ობიექტის ადგილზე დათვალიერება–მოკვლევა, ისინი აკეთებენ ნაკვეთების საკადასტრო რუკაზე მონიშვნას, დასურათებას, საზღვრების დადგენას და GIS-ის პროგრამაში ორთოფოტოზე პირობითად მონიშვნას. სააგენტოში აცხადებენ, რომ მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით ობიექტზე განათავსებენ აბრას წარწერით „მიმდინარეობს ქონების სახელმწიფო საკუთრებად რეგისტრაციის პროცესი“.

კანონპროექტის ინიციატორების თქმით, ერთწლიანი ვადის გასვლის შემდეგ საკუთრების გაუქმება ავტომატურად არ მოხდება. ირაკლი შენგელიას თქმით, არ არის გამორიცხული პროცესი გადაიხედოს და გაგრძელდეს. „გამოჩნდება რამდენი კერძო საკუთრება დარეგისტრირდება და ამის შესაბამისად მოხდება გადაწყვეტილების მიღება“, ამბობს შენგელია.

იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ მთავრობა კერძო მესაკუთრეებისთვის მიწის რეგისტრაციაზე წამახალისებელი ნორმების შემუშავებას გეგმავს. კერძო მფლობელებს, ვისაც საბუთები არ აქვთ წესრიგში, მათ იუსტიციის სამინისტრო დაეხმარება დოკუმენტები ყოფილი ტექ–ბიუროების არქივებში ან სხვა უწყებებში მოიძიონ, რაც მიწის დარეგისტრირებას გაუმარტივებს.

ექსპერტები ამბობენ, რომ იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივა კარგია, თუმცა, გაცილებით მნიშვნელოვანი მოქალაქეებისთვის ადგილზე აზომვით ნახაზებთან დაკავშირებული პრობლემებია. რეგისტრაციისთვის ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს მიწის აზომვის საფასურიც. "დიდი ხანია დარგის ექსპერტები საუბრობენ იმაზე, რომ მიწის რეგისტრაციას სახელმწიფოს ხელშეწყობა სჭირდება. თუმცა მთავრობამ წახალისების მექანიზმებზე უნდა იფიქროს და არა იძულებაზე. კარგად უნდა გაანალიზდეს ის მიზეზები, რის გამოც მიწის მესაკუთრეები არ არეგისტრირებენ საკუთარ ნაკვეთებს და ამის შემდეგ უნდა შემუშავდეს სისტემური მიდგომა. საბუთების მოუწესრიგებლობასთან ერთად, მთავარი მიზეზი აზომვისა და რეგისტარციის ხარჯებია, რაც ინდივიდუალურად ფერმერს 200 ლარის ფარგლებში უჯდება, სისტემური რეგისტრაციის შემთხვევაში კი აღნიშნული თანხის შემცირება შესაძლებელია. თუ ამაში მთავრობა მოქალაქეებს დაეხმარება, კარგი იქნება" -ამბობს ჩვენთან საუბარში "გადასახადის გადამხდელთა კავშირის" ხელმძღვანელი გიგლა მიქაუტაძე.

"საქართველოში მიწა იყოფა სასოფლო–სამეურნეო და არა სასოფლო სამეურნეოდ. არასასოფლო სამეურნეო მიწების აღრიცხვა ხდებოდა ტექბიუროების მიერ, რომლებიც ჯერ ადგილობრივ თვითმართველობებში ფუქნციონირებდნენ, ხოლო მოგვიანებით მიწის მართვის, შემდეგ კი საჯარო რეესტრის სისტემაში გაერთიანდნენ. ტექბიუროს მონაცემი დღეს არის საარქივო მნიშვნელობის დოკუმენტი, რომელიც ასახავს მხოლოდ ნაგებობისა და მასზე მიმაგრებული არასასოფლო მიწის მდგომარეობას. საბჭოთა დროს ვინაიდან ყველაფრის მესაკუთრე იყო სახელმწიფო, ტექბიუროში ხდებოდა უძრავი ქონების ნახაზის შედგენა და ასევე ამ ნაგებობაში მყოფი სუბიექტის მიწერა როგორც უვადო მოსარგებლის, ასევე წერდნენ რა სამართლებრივი დოკუმენტი ედო საფუძვლად მის ყოფნას უძრავ ქონებაში (ანდერძი, ჩუქება, ნასყიდობა და სხვა). დღესაც ნებისმიერ პირს შეუძლია ტექბიუროს საარქივო დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით მისი უვადო სარგებლობა გადმოიტანოს საჯარო რეესტრში საკუთრების უფლებით. ამისთვის მას ჭირდება ტექბიუროს ცნობა–დახასიათება, უფლების დამდგენი დოკუმენტი და აზომვითი ნახაზი. ეს კანონით განსაზღვრულია. რაც შეეხება სასოფლო მიწებს, 90 იანი წლებიდან დაიწყო მიწის რეფორმა რომელიც სასოფლო მიწების განაწილებას ისახავდა მიზნად. გაიცემოდა მხოლოდ ერთი უფლების დამდგენი დოკუმენტი - მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელიც მოიცავდა ინფორმაციას მიწის მესაკუთრისა და მიწის მიახლოებითი მდებარეობის შესახებ. ვინაიდან ეს პროცესი ხარვეზებით მიმდინარეობდა, წარმოიქმნა მთელი რიგი პრობელემები ამ დოკუმენტის ნამდვილობასთან დაკავშირებით, ბევრს აკლია ხელმოწერა, არ აქვს ბეჭედი და ა.შ. უმთავრესი პრობლემა კი იმაში მდგომარეობს, რომ დღეს საჯარო რეესტრი რეგისტრაციას ახორციელებს უფლების დამდგენი დოკუმენტისა და აზომვითი ნახაზის საფუძველზე. შეიძლება პირმა წარმოადგინოს უფლების დამდგენი დოკუმენტი, მაგრამ აზომვითი ნახაზი არ ასახავდეს მასში მოცემულ ფაქტობრივ მდგომარეობას, რაც ქმნის რეგისტრაციაზე უარის საფუძველს, ანუ ქვეყანაში ადამიანები ისჯებიან იმისთვის, რომ აქვთ საკუთრების დოკუმენტი, თუმცა, ის შესაბამსობაში არ მოდის საკადასტრო რუქასთან, რადგან მაშინ არ იყო საკადასტრო აზომვა. დღეს უკვე ძნელია დაგვიანებული რეგისტრაციის შემთხვევაში შესაბამისობაში მოვიდეს ეს ორი დოკიმენტი, არის მთელი რიგი საზღვრის დარღვევის და გადაფარვის პრობლემები. იუსტიციის მუნისტრი ვერ დაეხმარება ამ კატეგორიის მოქალაქეებს, არამედ კანონი უნდა იქნას მიღებული, სადაც გათვალისწინებული იქნება ისტორიული წარსული და შემუშავდება ზოგადი ნორმა, რომელიც გავრცელდება ყველაზე. ასე იქცევიან დემოკრატიულ სახელმიწფოებში", -ამბობს თამარ შოთაძე, სამართლის დოქტორი, საჯარო რეესტრის იურიდიული სამსახურის ყოფილი უფროსი.

ეკონომიკის სამინისტროში ამჟამად პარლამენტის მიერ დაწუნებულ კანონპროექტში ცვლილებების შეტანაზე მუშაობენ. თუმცა, რა შესწორებებს შეიტანენ დოკუმენტში და როდის გადააგზავნიან საკანონმდებლო უწყებაში, ჯერ უცნობია.

ნონა ქვლივიძე

წაკითხულია
9824
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:

მიწის რეფორმის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

მიწის რეფორმის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

დამოუკიდებლობის ისტორიის ბოლო 25 წლის განმავლობაში საქართველოში მიწის რამდენიმე რეფორმა განხორციელდა. სულ ახლახანს, მიწის რეფორმის კიდევ ერთი ტალღა დაიწყო. იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებული კანონის დამტკიცების შემდეგ მიწის რეგისტრაციის პროცედურები გ

16 სექტემბერი 2016 | 11:08 ეკონომიკა ვრცლად
უცხოელებისთვის  მიწის  რეგისტრირებაზე  დაწესებული  შეზღუდვები  ქვეყნის ეკონომიკას შემოსავალს აკარგვინებს

უცხოელებისთვის მიწის რეგისტრირებაზე დაწესებული შეზღუდვები ქვეყნის ეკონომიკას შემოსავალს აკარგვინებს

სასოფლო–სამეურნეო მიწის უცხოეთის მოქალაქეებისთვის გაყიდვაზე მორატორიუმი საკონსტიტუციო სასამართლომ თითქმის ორი წელია გააუქმა და მას შემდეგ 2012 წლამდე არსებული კანონი მოქმედებს, მაგრამ უცხოეთის მოქალაქეებს რეგისტრაციის დროს პრობლემებს მაინც უქმნიან. ოფიცია

11 აპრილი 2016 | 16:58 სოფლის მეურნეობა ვრცლად
მიწის აზომვა მხოლოდ სერთიფიცირებულ პირებს შეეძლებათ

მიწის აზომვა მხოლოდ სერთიფიცირებულ პირებს შეეძლებათ

ამზომველებს მომსახურების საფასურს მთავრობა დაუდგენს „კომპანიების უმრავლესობა მიწას ხელსაწყოების გარეშე, ოფისიდან გაუსვლელად ზომავს, რაც გადაფარვებს იწვევს“

18 მარტი 2016 | 18:04 ეკონომიკა ვრცლად
ქართულ-პოლონური ბიზნეს-პროექტი საფრთხის წინაშეა

ქართულ-პოლონური ბიზნეს-პროექტი საფრთხის წინაშეა

კიდევ ერთი ქართველი ბიზნესმენი, რომელიც არაერთი დაბრკოლების წინაშე აღმოჩნდა, იმისათვის რომ უცხოელ ინვესტორებთან ერთად ბიზნეს-პროექტი განეხორციელებინა შპს ”ჯიველის” მფლობელი, ზურაბ ჭარბაძეა. თითქმის ერთი წლის წინ ჭარბაძემ კახეთის რეგიონში ღვინის ბიზნესის წ

01 აპრილი 2015 | 13:32 ბიზნესი ვრცლად

ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) პირველი სექტემბრიდან შევიდა ძალაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირიდან შემოტანილ და საქართველოდან ექპორტირებულ 9 ათასზე მეტი დასახელების პროდუქციაზე საბაჟო გადასახადი გაუქმდა

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

ევროკავშირში თავისუფალი გადაადგილება, გარანტირებული სამუშაო თუ ევროპულ უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა? მითები არამხოლოდ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე, არამედ ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებითაც არსებობს. ევროპაში თავისუფლად გ

banner
banner
banner