banner
11 აპრილი 2016 | 16:58 სოფლის მეურნეობა

უცხოელებისთვის მიწის რეგისტრირებაზე დაწესებული შეზღუდვები ქვეყნის ეკონომიკას შემოსავალს აკარგვინებს

უცხოელებისთვის  მიწის  რეგისტრირებაზე  დაწესებული  შეზღუდვები  ქვეყნის ეკონომიკას შემოსავალს აკარგვინებს

კანონპროექტი ორი წელია პარლამენტში განხილვას ელოდება -  ქვეყანა უცხოურ ინვესტიციებს კარგავს

სასოფლო–სამეურნეო მიწის უცხოეთის მოქალაქეებისთვის გაყიდვაზე მორატორიუმი საკონსტიტუციო სასამართლომ თითქმის ორი წელია გააუქმა და მას შემდეგ 2012 წლამდე არსებული კანონი მოქმედებს, მაგრამ უცხოეთის მოქალაქეებს რეგისტრაციის დროს პრობლემებს მაინც უქმნიან. ოფიციალური პირები უცხოელებისთვის სასოფლო–სამეურნეო მიწის გაყიდვაზე შეზღუდვების არსებობას უარყოფენ, მაგრამ საჯარო რეესტრი იუსტიციის მინისტრის მიერ გაცემული შიდა რეგულაციებით ხელმძღვანელობს და მიწის ყიდვის მსურველებს უარს ეუბნება. რომელი რეგულაციით ხელმძღვანელობს და რა კრიტერიუმებით ახდენს უცხოეთის მოქალაქეების შეფასებას იუსტიციის სამინისტრო, უცნობია. 

კანონპროექტი „სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ”, რომელსაც ამ კატეგორიის მიწების გასხვისების პროცესი უნდა დაერეგულირებინა, პარლამენტში 2014 წლის სექტემბერში შევიდა, მაგრამ დღემდე განხილული არ არის. კანონპროექტით უნდა განსაზღვრულიყო იმ პირთა წრე, რომელთაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლება ექნებოდათ. ასევე უნდა განსაზღვრულიყო უცხოელების მიერ სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენის პირობები. კანონპროექტის მიხედვით, უცხოელი მოიპოვებს საკუთრები სუფლებას მიწაზე თუ: მიწა  მემკვიდროების გზით ექნება მიღებული; და, თუ არის მისი საქართველოს მოქალაქესთან ქორწინების ან საქართველოს მოქალაქის ან მოქალაქეების მონაწილეობით არსებული კომლის წევრობის შედეგად მოპოვებული თანასაკუთრების ობიექტი. უცხოელის მიერ შესაძენი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ფართობი  არ უნდა ყოფილიყო 5 ჰექტარზე ნაკლები, ხოლო ჯამში შემძენის საკუთრებაში არსებული ნაკვეთის ფართობი არ უნდა აღემატებოდეს 20 ჰექტარს. უცხოელის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირის შემთხვევაში მიწის ნაკვეთის ფართობი არ უნდა ყოფილიყო 20 ჰექტარზე ნაკლები, ხოლო ჯამში მის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო  მიწის ფართობი 200 ჰექტარზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო. პირი, რომელიც აღარ დააკმაყოფილებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებისათვი სგანსაზღვრულ პირობებს, ვალდებული იქნებოდა ექვსი თვის ვადაში გაესხვისებინა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი მასზე საკუთრები სუფლებამოსილების მქონე პირზე.

აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე გელა სამხარაული ამბობს, რომ კანონპროექტი გაჩერებულია, რადგან მის მიმართ შენიშვნები ჰქონდა პარლამენტსაც და მთავრობასაც. ამიტომ ჯერ ვერ გადაწყვიტეს, კანონპროექტი რა რედაქციით ჩამოაყალიბონ.

„ყველა ნორმალური ქვეყანა ცდილობს საკუთარი მიწის რესურსი რაციონალურად გამოიყენოს. საქართველო მცირემიწიანი ქვეყანაა, თანაც მიწა ამოწურვადი რესურსია, ამიტომ მისი განკარგვა რაციონალურად უნდა მოხდეს. სხვა ქვეყნებში მიწა 10–ჯერ და უფრო ძვირი ღირს. ჩამოდიან უცხოეთის მოქალაქეები, აქ იაფად ყიდულობენ, ბევრს პროდუქტი არ მოჰყავს და შესაბამისად ის არ არის მატერიალური სიკეთის შემქნელი. ამის შედეგად შეიქმნა ადგილები, სადაც უცხოელები კომპაქტურად ჩასახლდნენ. ამ მიწებზე ეკონომიკური აქტივობა უნდა განხორციელდეს და ისეთი კანონი უნდა მივიღოთ, რომ ხალხის ინეტერესები არ დაზიანდეს.

გვინდა მოვძებნოთ ოქროს შუალედი. ერთი მხრივ, გვყავს ორგანიზაციები, რომლებიც ითხოვენ, რომ ყველა კარი გავუხსნათ უცხოელებს. მეორე მხრივ, არის მოსახლეობა, რომელიც ამბობს, რომ უცხოელებს კარი უნდა დავუხუროთ. ამიტომ უნდა მოვნახოთ ოქროს შუალედი, რომ საკუთრების უფლებაც დაცული იყოს და ინვესტიციებიც შემოვიდეს. ასეთი ფორმა ვერ მოიძებნა, ამიტომ პროცესი არის შეჩერებული. დღეს შეზღუდვა არ მოქმედებს. ნებისმიერ პირს შეუძლია იყიდოს “, –ამბობს გელა სამხარაული.

უცხოელებისთვის შეზღუდვების მოხსნაზე მიუთითებს ეკონომიკის სამინისტროც. უწყებაში მათთვის ბარიერების შექმნასაც უარყოფენ და შესაბამისად არ აქვთ დათვლილი, რა  მოცულობის უცხოური ინვესტიცია დაკარგა ქვეყანამ მას შემდეგ, რაც სასოფლო-სამეურნეო მიწასთან დაკავშირებული ტრანზაქციების რეგისტრაცია შეფერხებით ხორციელდება.

იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლება ბარიერების არსებობას უარყოფს, არაოფიციალური შეზღუდვების გამო დაზარალებული მეწარმეები საქართველოში არსებობენ, არადა მათ საქართველოში ფერმერული მეურნეობის მოწყობა და ინვესტიციის განხორციელება ჰქონდათ გადაწყვეტილი. რამდენიმე საქმე სასამართლომდეც მივიდა.

ერთ–ერთი მათგანი სამხრეთ აფრიკის მოქალაქეა, რომელმაც კახეთში მიწა შეიძინა . ინვესტორი იქ ფერმერული მეურნეობის მოწყობას გეგმავდა, სადაც მილიონი ევროს ღირებულების თანამედროვე სარწყავი სისტემის დამონტაჟებას აპირებდა. საკონსულტაციო კომპანია SMB Consulting–ი, რომელიც  უცხოეთის მოქალაქეს უწევდა მომსახურებას, კლიენტის კონფიდენციალობის დაცვის მიზნით, მის ვინაობას არ ასახელებს, თუმცა, ამბობს, რომ სამხრეთ აფრიკელ ინვესტორს მიწის რეგისტრაციაზე უარი პირადობის მოწმობის არქონის გამო უთხრეს, იმ დროს, როცა მან რეესტრში პასპორტი წარადგინა. სამხრეთ აფრიკელი ინვესტორის შესახებ ინფორმაცია „საერთაშორისო გამჭირვალობა–საქართველოშიც“ აქვთ, სადაც ამბობენ, რომ ლოდინის პროცესი ისე გაიწელა, რომ სამხრეთ აფრიკელი ფერმერი იძულებული გახდა ინვესტიცია საქართველოს ნაცვლად რუმინეთში განეხორციელებინა.

კიდევ ერთი უცხოელი, ვისაც სასოფლო–სამეურნეო მიწის რეგისტრაციაზე უარი უთხრეს, რუსეთის მოქალაქე მარია კურბანოვაა. მან 5 ჰექტრამდე ფართობის ნაკვეთი ზუგდიდში, სოფელ ინგირში ადგილობრივი მფლობელისგან შეიძინა, მაგრამ საჯარო რეესტრმა მის გაფორმებაზე რამდენიმეთვიანი ლოდინის შემდეგ უარი უთხრა. მარია კურბანოვას ადვოკატი ოთარ კვარაცხელია ამბობს, რომ უარის მიზეზი მათთვის დღემდე უცნობი დარჩა.

„სანამ მარია კურბანოვა მიწას იყიდდა, წინასწარ მივედით საჯარო რეესტრში,  ვიკითხე ნაკვეთის შეძენა უცხოეთის მოქალაქისთვის პრობლემა ხომ არ იქნებოდა. მითხრეს, რომ კანონით დაშვებულია. ჩემმა კლიენტმა ნაკვეთი, რომელიც თხილის პლანტაციების გასაკეთებლად უნდოდა, შარშან ოქტომბერში შეიძინა და 40 ათასი დოლარი გადაიხადა. ამის შემდეგ მივედი საჯარო რეესტრში, ნასყიდობის ხელშეკრულება მივიტანეთ და დაჩქარებული წესით რეგისტრაციის საფასურიც გადავიხადეთ, მაგრამ დარეგისტრირებაზე უარი გვითხრეს. როცა მიზეზი ვიკითხე, მიპასუხეს უცხოეთის მოქალაქის პიროვნებას ვსწავლობთ და მოთხოვნა სამოქალაქო რეესტრში გადავაგზავნეთო. ამის შემდეგ გავიდა დრო, მაგრამ ვერც თანხმობა მივიღეთ, ვერც უარი. საჩივრით მივმართე საჯარო რეესტრსაც და სამოქალაქოსაც, მაგრამ უშედეგოდ. ჩვენთვის გაუგებარი დარჩა, რატომ გახდა ამ მოქალაქის ვინაობა საეჭვო, როცა მანამდე აქვს ნაყიდი თბილისში უძრავი ქონება და მისი პიროვნების მიმართ ინტერესი არ გამოუთქვამთ. საჯარო რეესტრში ბოლო მისვლის დროს ერთ–ერთმა თანამშრომელმა მითხრა, თეა წულუკიანის მითითება არის, რომ უცხოეთის მოქალაქეებს სასოფლო–სამეურნეო მიწა არ დაურეგისტრიროთო. დაჩქარებული წესით განაცხადის საფასური ცხადია, დავკარგეთ. მიწის ძველიმეპატრონეს გადახდილი ფულის ნაწილი გახარჯული ჰქონდა, ამიტომ უკან დაბრუნების პრობლემა შეიქმნა. ოფიციალურ უარის საბუთს დღემდე ვითხოვ, სასამართლოში რომ ვუჩივლო, მაგრამ არ მაძლევენ.

უცხოეთის მოქალაქეზე მიწის მიყიდვა ოფიციალურად რომ ყოფილიყო აკრძალული, ყველაფერი გასაგები იქნებოდა, მაგრამ როცა კანონით დაშვებულია და ვიღაცის ნებაზეა ყველაფერი დამოკიდებული, ეს არის პრობლემა. თანაც, უარსაც კი არ გეუბნებიან, დროს და ფინანსებს გაკარგვინებენ მხოლოდ. უარი თუ არ გაქვს ვერ მიჩივლებ, ამ პრინციპით ხელმძღვანელობენ, რაც დიდი უკანონობააა. ჩემი კლიენტი ბიზნეს საქმიანობას ეწევა რუსეთში, ჰქონდა დანაზოგი და საქართველოში სოფლის მეურნეობაში აპირებდა მის ჩადებას. მან თხილის ბიზნესზე შეაჩერა არჩევანი, რადგან იცოდა, რომ მომგებიანი საქმე იყო და მისი ექსპორტზე გატანა შემოსავალს მოუტანდა. ნაკვეთის მოვლას, თხილის დარგვას და შემდეგ მოსავლის აღებას მუდმივად დაჭირდებოდა მუშახელი, რაც ბუნებრივია, ადგილობრივების დასაქმების საშუალებას გააჩენდა. ასევე გაყიდული თხილი შემოიტანდა ქვეყანაში ვალუტას. ეს ადამიანი აპირებდა გადმოსულიყო საქართველოში საცხოვრებლად და სხვა ბიზნესიც დაეწყო. მაგრამ გაჩერდა, ფიქრობს, რომ თუ დღეს კანონის დარღვევით აკეთებენ ამას, ხვალ ბიზნესი შეიძლება საერთოდ წამართვანო. ამ რისკების შეეშინდა და ინვესტირება გადაიფიქრა“, –ამბობს ოთარ კვარაცხელია.

უცხოეთის მოქალაქეებისთვის 2013 წელს შემოღებულმა შეზღუდვებმა შეუშალა ხელი კომპანია  „ნერგეტას“,  რომ უცხოელი პარტნიორისგან კაპიტალი მოეზიდა. კომპანიას, რომელმაც ქართული კივი  ევროკავშირში ექსპორტზე პირველმა გაიტანა, 10 მილიონი ლარი სჭირდებოდა, რომ პლანტაცია გაეფართოვებინა და თავისუფალ ტერიტორიაზე კივის ნერგები გაეშენებინა. მეწარმეს ზუგდიდისრაიონისსოფ. ინგირში170 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აქვს ასათვისებელი.  კომპანიის დამფუძნებელს კოტე ვეკუას გერმანელი პარტნიორი ჰყავს, რომელიც მზად იყო კივის პლანტაციის გაშენებაში საჭირო თანხა დაებანდებინა. კაპიტალის შემოტანის პარალელურად უცხოეთის მოქალაქე კომპანიაში წილის მფლობელი უნდა გამხდარიყო, რაც იმ დროისთვის მთავრობის მიერ შემოღებულმა შეზღუდვამ შეაფერხა.

„საჯარო რეესტრს ორი წლის  წინ მივმართეთ, ონლაინ–კონსულტაცია გავიარეთ და გვიპასუხეს, კაპიტალის შემოტანა არ დარეგისტრირდებაო, ამბობს კოტე ვეკუა,– გვითხრეს, რომ ნოტარიუსის ცნობას რომ მოიტანთ, ის პირი, როგორ მეწილე, არ გამოჩნდებაო. ანუ წილის გაფორმება ვერ მოხდებოდა“.

ცოტა ხნის წინ „ნერგეტას“ დამფუძნებელმა ხელახლა მიმართა იუსტიციის სამინისტროს იგივე კითხვით. უპასუხეს, რომ უნდა შეიტანოს განაცხადი და განიხილავენ.

„ინვესტორმა უნდა მოამზადოს საბუთები, ბიზნეს–გეგმა დაწეროს, პროექტი შეადგინოს, ფული მოამზადოს. ამის შემდეგ რომ ჩამოვა და უარი უთხრან, აღმოჩნდება, რომ დრო და რესურსი ტყუილად დახარჯა. ამიტომ ინვესტორმა წინასწარ უნდა იცოდეს, რა შანსები აქვს. წინასწარ უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია, რა კრიტერიუმით მოხდება შეფასება. სხვა შემთხვევაში, ბუნებრივია, ის გარისკვას მოერიდება “, – ამბობს კოტე ვეკუა.

რა კანონმდებლობით ხელმძღვანელობს იუსტიციის სამინისტრო, როცა უცხოეთის მოქალაქეებს უარს ეუბნება, ამ კითხვაზე უწყებაში პასუხი არ აქვთ.  ჩვენ სამინისტროს პრესსამსახურთან ვცადეთ გარკვევია, რას გეგმავს სამინისტრო უცხოეთის მოქალაქეებთან დაკავშირებით და აპირებს თუ არა რეგულაციების შეცვლას. მაგრამ პრესასთან პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ამ კითხვას პასუხს გასცემდა, სამინისტროში არ აღმოჩნდა. 

2013 წლამდე ხელისუფლების დამოკიდებულება უცხოეთის მოქალაქეებზე მიწების მიყიდვის მიმართ ლიბერალური იყო, რამაც ხელი შეუწყო ქვეყანაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი საინვესტიციო პროექტის განხორციელებას. მათ შორის იყო „შატო მუხრანი“, „ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების  კომპანია“ (GWS), თხილის კომპანია „ფერერო“ სამეგრელოში, „იმერეთის მემწვანილეობა“ და სხვა. მდგომარეობა 2012 წელს, ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ შეიცვალა. მთავრობამ 2013 წლის ივნისში უცხოელები სმიერ სასოფლო-სამეურნეო მიწების შეძენაზე ერთწლიანი მორატორუმი გამოაცხადა, უცხოელ ინვესტორებსა და კომპანიებს, რომელთა წილსაც უცხოელი ფლობდა, ბანკების ჩათვლით, სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენის ან დაგირავების უფლება აღარ ჰქონდათ. ამ გადაწყვეტილების მიზანი ერთი მხრივ, უცხოეთის მოქალაქეების მიერ მტრულად განწყობილი მოსახლეობის დამშვიდება და მათი გულის მოგება იყო. თუმცა, რამდენად დააზარალებდა აკრძალვა ქვეყნის ეკონომიკას და შეამცირებდა ინვესტიციების შემოსვლას, ეს მთავრობამ სავარაუდოდ არ გაითვალისწინა.  მორატორიუმიერთიწლისშემდეგ, მაშინშეწყდა, როცა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ სარჩელი ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლომ 2014 წლისივნისშიგააუქმა. ამის შემდეგ ისევ ძველი კანონი შევიდა ძალაში.

“სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ახალი რეგულაციები სშემოღება ბოლო სამი წელი ააქტიურად განიხილება სახელისუფლებო წრეებში, თუმცა გადაწყვეტილება კვლავ არ არის მიღებული. ცალკე დისკუსიის საკითხია ის, თუ რა შედეგს მოიტანს ახალი შეზღუდვები, მაგრამ კიდევ უფროპ რობლემურია ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება კერძო სექტორს გაურკვევლობაში ამყოფებს. დადებითად მივიჩნევ იმ ფაქტს, რომ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გარეშე არ ხდება, მაგრამ არ შეიძლება პროცესები უსასრულოდ გრძელდებოდეს. ბიზნესს სჭირდება პროგნოზირებადი გარემო, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში. ბუნდოვან საკანონმდებლო გარემოს კი ლოდინის რეჟიმში გადაყავს ინვესტორი, რამაც მისი საბოლოოდ დაკარგვაც შეიძლებაგამოიწვიოს“, –ამბობს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის თავმჯდომარე გიგლა მიქაუტაძე.

ნონა ქვლივიძე

წაკითხულია
3765
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:

მიწის აზომვა მხოლოდ სერთიფიცირებულ პირებს შეეძლებათ

მიწის აზომვა მხოლოდ სერთიფიცირებულ პირებს შეეძლებათ

ამზომველებს მომსახურების საფასურს მთავრობა დაუდგენს „კომპანიების უმრავლესობა მიწას ხელსაწყოების გარეშე, ოფისიდან გაუსვლელად ზომავს, რაც გადაფარვებს იწვევს“

18 მარტი 2016 | 18:04 ეკონომიკა ვრცლად
მიწის მფლობელობის მსურველებმა ნაკვეთები ხელახლა უნდა აზომონ და დაირეგისტრირონ

მიწის მფლობელობის მსურველებმა ნაკვეთები ხელახლა უნდა აზომონ და დაირეგისტრირონ

მიწის ნაკვეთებს, რომლებიც დღემდე საკუთრებად საჯარო რეესტრში არ არის რეგისტრირებული, საკუთრებაში სახელმწიფო გადაიფორმებს. მასთან ერთად, მიწას, რომელზეც პირის საკუთრება არ დასტურდება, სახელმწიფო მის განკარგვასა და სარგებლობაში გადაცემას ერთი წლით შეზღუდავს

18 იანვარი 2016 | 19:19 სოფლის მეურნეობა ვრცლად
ქართულ-პოლონური ბიზნეს-პროექტი საფრთხის წინაშეა

ქართულ-პოლონური ბიზნეს-პროექტი საფრთხის წინაშეა

კიდევ ერთი ქართველი ბიზნესმენი, რომელიც არაერთი დაბრკოლების წინაშე აღმოჩნდა, იმისათვის რომ უცხოელ ინვესტორებთან ერთად ბიზნეს-პროექტი განეხორციელებინა შპს ”ჯიველის” მფლობელი, ზურაბ ჭარბაძეა. თითქმის ერთი წლის წინ ჭარბაძემ კახეთის რეგიონში ღვინის ბიზნესის წ

01 აპრილი 2015 | 13:32 ბიზნესი ვრცლად
გაგრძელდება თუ არა მიწების შეძენაზე გამოცხადებული მორატორიუმი – მთავრობას პასუხი არა აქვს

გაგრძელდება თუ არა მიწების შეძენაზე გამოცხადებული მორატორიუმი – მთავრობას პასუხი არა აქვს

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების შეძენაზე დაწესებული დროებითი მორატორიუმი შესაძლოა, ევროკავშირთან ასოცირების შემაფერხებელ ფაქტორად იქცეს.

06 ივნისი 2014 | 16:01 სოფლის მეურნეობა ვრცლად

ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) პირველი სექტემბრიდან შევიდა ძალაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირიდან შემოტანილ და საქართველოდან ექპორტირებულ 9 ათასზე მეტი დასახელების პროდუქციაზე საბაჟო გადასახადი გაუქმდა

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

ევროკავშირში თავისუფალი გადაადგილება, გარანტირებული სამუშაო თუ ევროპულ უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა? მითები არამხოლოდ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე, არამედ ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებითაც არსებობს. ევროპაში თავისუფლად გ

banner
banner
banner