banner

Wednesday, 12 August
01 December 2016 | 13:44

თეთრიწყაროში, ახალქალაქში, დედოფლისწყაროში, ხულოსა და ქედაში ENPARD-ის ახალი პროგრამა ამოქმედდება

თეთრიწყაროში, ახალქალაქში, დედოფლისწყაროში, ხულოსა და ქედაში ENPARD-ის ახალი პროგრამა ამოქმედდება

მომავალი წლიდან საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში – თეთრიწყაროში, ახალქალაქში, დედოფლისწყაროში, ხულოსა და ქედაში ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის ახალი პროექტი ამოქმედდება.

 

ეს არის საქართველოს სოფლის განვითარების ხელშეწყობისკენ მიმართული პროგრამა, რომელიც ხუთივე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსახლეობის სამოქალაქო ჩართულობისკენ და მათთვის გრანტების შეთავაზებისკენ არის მიმართული.

 

ENPARD-ის საპილოტე პროგრამა პირველად ბორჯომის, ლაგოდეხისა და ყაზბეხის მუნიციპალიტეტებში ამოქმედდა. ბორჯომში აღნიშნულ პროგრამას ორგანიზაცია “მერსი ქორფსი”, ყაზბეგში “ადამიანი გაჭირვებაში”, ლაგოდეხში კი “ქეა საერთაშორისო სამხრეთ კავკასიაში” უძღვებიან და ის ევროკავშირის “ლიდერის” მეთოდოლოგიით ხორციელდება.

 

საპილოტე პროექტებზე დაყრდნობით და იმის გათვალისწინებით, რომ ამ პროგრამებმა გაამართლა, ევროკავშირი მუშაობის არეალს აფართოებს და დამატებითი თანხების მობილიზებას ახდენს”, - აცხადებს EUGeorgia.info-სთან საუბარში ორგანიზაცია “ქეა საერთაშორისო კავკასიაში” სოფლის განვითარების პროექტის მენეჯერი ლაგოდეხში ჯუბა მარუაშვილი.

 

რა არის “ლიდერი”?

ლიდერი“ (Leader), როგორც სოფლის განვითარების მეთოდოლოგია, ევროკავშირში 1991 წელს შემუშავდა. მისი მიზანია, სოფლის განვითარებაში ჩართოს ადამიანები, როგორც განმახორციელებელი პირები და არა როგორც მოსარგებლეები. აღნიშნული მიდგომით შესაძლებელი ხდება სოფლის სამომავლო განვითარება, რისთვისაც კონკრეტულ ტერიტორიაზე „ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები“ (LAG-ები) იქმნება, როგორც პარტნიორობა კერძო, საჯარო და სამოქალაქო სექტორებს შორის.


ლიდერ” პრინციპის თaნახმად, ყოველ სოფელს განსაკუთრებული შესაძლებლობები და გამოწვევები აქვს, რის შესახებაც ყველაზე კარგად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არის ცნობილი. ამიტომ, მიდგომა გულისხმობს ისეთი პრაქტიკის დანერგვას, რომლის თანახმად, სამოქმედო გეგმისა და გადაწყვეტილებების მიღება პროექტის საბოლოო ბენეფიციარების მონაწილეობით ხდება.

 

აღნიშნული პროგრამის პირველი ფაზა, ENPARD I 2013 წელს დაიწყო და მისი ბიუჯეტი 52 მილიონ ევრო იყო. წელს კი, პროგრამის მეორე ფაზა, ENPARD II ამოქმედდა, რომლის ფარგლებშიც საქართველო ევროკავშირისგან, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის დამატებით 50 მილიონი ევროს დახმარებას მიიღებს.

 

“ლიდერ” პროგრამა ბორჯომის, ლაგოდეხისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება, სამივე მუნიციპალიტეტში მიმდინარე 28-თვიანი პროგრამა 2019 წლის ბოლომდე განახანგრძლივოს.

 

ჩვენი პროექტის ბიუჯეტს რაც შეეხება, ჯამური თანხა არის მილიონ 250 000 ევრო, აქედან დაახლოებით მილიონი ლარი გრანტის სახით უნდა გავცეთ. ეს პროცესი უკვე დაწყებულია, დაფინანსდა რამდენიმე პროექტი, რაზეც გაეცა 200 000 ლარზე მეტი”, - განმარტავს EUGeorgia.info-სთან საუბარში ორგანიზაცია “მერსი ქორფსის” პროექტის მენეჯერი ბორჯომში მიხეილ ლომიძე.

 

რა არის ლაგ-ი და რა ადგილი უკავია მას “ლიდერ” პროგრამაში?

 

პროგრამის ფარგლებში, პირველ ეტაპზე თეთრიწყაროს, ახალქალაქის, დედოფლისწყაროს, ხულოსა და ქედას მუნიციპალიტეტებში შეიქმნება ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები, ანუ LAG-ები, მოხდება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიების შემუშავება და მასზე დაყრდნობით, საგრანტო კომპონენტით, ადგილობრივი სოციალური და ეკონომიკური განვითარებისკენ მიმართული პროექტების მხარდაჭერა. პრიორიტეტულ მიმართულებებად სახელდება სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, გარემოს დაცვა, სოციალური მიმართულება (ახალგაზრდები, შ.შ.მ. პირები) და ინფრასტრუქტურა.

 

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების წევრებისთვის ტრეინინგები ჩატარდება, გაიმართება საინფორმაციო კამპანია, რომლის მიზანიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დაგეგმილ საგრანტო კონკურსებზე ინფორმაციის მიწოდებაა. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობას ნებისმიერი მსურველი შეძლებს.

 

ეს შესაძლებელია იყოს ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი, ინდმეწარმე, ორგანიზაცია, საინიციატივო ჯგუფი თუ სხვა. მთავარია, იყოს ჩართულობა და მონაწილეობა”, - ამბობს ჯუბა მარუაშვილი.

 

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის იდეა ეფუძნება ე.წ. ქვემოდან-ზევით პრინციპს, რაც ნიშნავს, რომ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის აქტიური წევრები, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად აყალიბებენ LAG-ს, ერთად ავლენენ არსებულ პრობლემებს, აანალიზებენ მას და განსაზღვრავენ განვითარების ყველაზე ეფექტიან სტრატეგიას და პრიორიტეტებს, რომელიც კონკრეტული მუნიციპალიტეტის საჭიროებებს არის მორგებული.

 

ეს არის მოხალისეობრივი პოზიცია, LAG-ის წევრები ამ სამუშაოდან შემოსავალს არ იღებენ, ის დაფუძნებულია მაღალ მოქალაქეობრივ თვითშეგნებაზე”, - აღნიშნავს მიხეილ ლომიძე.

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტისLAG-ში ამჟამად 28 ადამიანია გაწევრიანებული, აქედან 15 მათგანი, მათ შორის LAG-ის თავმჯდომარე -კერძო, დანარჩენები კი, საჯარო სექტორის წარმომადგენლები არიან.

 

ბორჯომის ლაგ-მა 6-თვიანი მუშაობის შედეგად შეიმუშავა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის განვითარების ადგილობრივი სტრატეგია, რაშიც დახმარებას უწევდნენ პარტნიორი ორგანიზაციები – შოტლანდიის “ანგუსის საბჭო” და ავსტრიის ფედერალური ინსტიტუტი. მათი წარმომადგენლები საქართველოში 12 დეკემბერს, მერვედ ჩამოვლენ”, - ამბობს მიხეილ ლომიძე.

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ მოსახლეობას, საგრანტო განაცხადის შეტანა უკვე ელექტრონულადაც შეუძლია. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა შექმნა საკუთარი ვებგვერდიhttp://borjomilag.ge/, სადაც გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში 171-მა ადამიანმა ინტერესთა გამოხატვის ფორმა შეიტანა, რის შემდეგაც შეირჩა 27-მდე პროექტი, რომელიც ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსდება.

 

გამარჯვებული პროექტებიდან ნაწილზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. ორგანიზაცია “მერსი ქორფსის” პროგნოზით, დაფინანსებისთვის შერჩეული მხოლოდ 14 პროექტის შედეგად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში დასაქმდება 199 ადამიანი, ბენეფიციარი კი, 20 830 ადამიანი იქნება.

 

ესენია: სპორტული მოედნის მოწყობა ქალაქ ბორჯომში, ახალი ნერგებით ტყის აღდგენა სოფელ ქვაბისხევში, ტურისტებისთვის სათხილამურო სერვისის გაუმჯობესება დაბა ბაკურიანში, მდინარეზე რაფტინგის მომსახურეობის უზრუნველყოფა სოფელ ჩითახევში, მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა დაბა წაღვერში და სხვა.

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში “ლიდერ” პროგრამა საერთაშორისო ორგანიზაცია “ქეა”-ს ხელშეწყობით ხორციელდება. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანო გენერალური ასამლეაა, სადაც წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციული ერთეულის 100-მდე აქტიური მოქალაქე. ისინი როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, ისე კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები არიან. ლაგ-ის პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი სამოქალაქო სექტორის, აღმასრულებელი მდივანი კი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელია. გენერალური ასამბლეის მიერ არჩეულია დირექტორთა საბჭო 15-კაციანი შემადგენლობით (10 - სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელია), რომელიც პასუხისმგებელია საგრანტო პროექტების შერჩევისთვის.

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში გამოცხადებული მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში? გამარჯვებული პროექტები სწორედ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა შეარჩია. დაფინანსება მოიპოვა შემდეგმა პროექტებმა: ვარდების სათბური ქალაქ ლაგოდეხში, მარწყვის სათბური სოფელ ნინიგორში, სათევზე მეურნეობასთან 6 ხის კოტეჯის აშენება ტურისტული ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობის მიზნით სოფელ ჰერეთისკარში და სხვა. ორგანიზაცია “ქეა”-ს შეფასებით, აღნიშნული პროექტების ბენეფიციარები 2 590 ადამიანი გახდა, დასაქმდება 20 ადამიანი.

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის განვითარების ჯგუფის მმართველი საბჭოს წევრი მიხეილ კაკალაშვილი ამბობს, რომ LAG-ი პრიორიტეტს მდგრად და გრძელვადიან პროექტებს ანიჭებს.

 

350 000 ევროა გამოყოფილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისთვის. ვცდილობთ, რომ ამ მცირე თანხით მაქსიმალურად ბევრმა ადამიანმა მიიღოს სარგებელი, ამიტომ პრიორიტეტებს ვანიჭებთ ისეთ პროექტებს, რომელიც გათვლილია საზოგადო სარგებელზე. მაგალითად, ფერმები, რომელიც 90-იან წლებში დაინგრა და დღეს ნაწლობრივ ფუნქციონირებს - ელექტროენერგიით მომარაგდეს. ანუ, აღდგეს დანგრეული ინფრასტრუქტურა, იმისთვის რომ ფერმამ დაიწყოს მუშაობა და მეტი ადამიანი დასაქმდეს”, - განმარტავს EUGeorgia.info-სთან საუბარში კაკალაშვილი.

 

LAG-ები ევროკავშირში

 

ევროკავშირის ქვეყნებში LAG-ები ფართოდაა გავრცელებული. დასავლეთში მიიჩნევენ, რომ ეს მიდგომა ხელს შეუწყობს სოფლიდან ქალაქში ან საზღვარგარეთ მიგრაციის ნაკადის შეჩერებას, რაც აქტუალურია საქართველოსთვის, სადაც მოსახლეობის 42%-ზე მეტი სოფლად ცხოვრობს, ხოლო ქვეყნის სამუშაო ძალის ნახევარი სოფლის მეურნეობის სფეროშია დასაქმებული.

 

LAG-ების წარმატებული მუშაობის ერთ-ერთი მაგალითი ესპანეთის ანდალუსიის ოლქია, სადაც “ლიდერ” პროგრამა 1991 წელს დაინერგა. ანდალუსიაში, რომელიც 8 პროვინციას აერთიანებს, 8 402 000 ადამიანი ცხოვრობს. დღეისთვის, 52 სასოფლო ტერიტორიაზე შექმნილია 52 LAG-ი, რაც მოიცავს ანდალუსიის ტერიტორიის 90% და იქ მცხოვრები მოსახლეობის 40%-ს.

 

ანდალუსიის თითოეულ LAG-ში გაერთიანებულია 10 000 – 150 000 ადამიანი. LAG-ის წევრები არიან სოფლის მოსახლეობის და ადგილობრივი ორგანოების წარმომადგენლები (კერძო სექტორის წარმომადგენლობა სულ მცირე, 50% უნდა იყოს), გადაწყვეტილებებს კი კენჭისყრით იღებენ.

 

ლიდერ”-ის საშუალებით ანდალუსიაში მივაღწიეთ სასოფლო ზონების მოდერნიზებას, ვაუმჯოვესებთ მომსახურების ხარისხს, რაც ხელს უწყობს სოფლების დაცლის ტენდენციის შემცირებას. ასევე სულ უფრო მცირდება ის განმასხვავებელი უფსკრული, რომელიც არსებობდა ქალაქის და სოფლის მოსახლეობას შორის”, - ამბობს ანდალუსიის მთავრობის სოფლის მდგრადი განვითარების განყოფილების გენერალური მენეჯერი მანუელ გარსია ბენიტესი.

 

მისი თქმით, მნიშვნელოვანია რეგიონული მთავრობის ეკონომიკური შენატანი იმისთვის, რომ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებმა სამომავლოდ, პროექტების განხორციელება ევროკავშირის მხარდაჭერისგან დამოუკიდებლად შეძლონ.

 

ორგანიზაცია “ქეა საერთაშორისო კავკასიაში” სოფლის განვითარების პროექტის მენეჯერი ლაგოდეხში ჯუბა მარუაშვილი დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირში არსებული LAG-ების მსგავსად, დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას და ფინანსების დამოუკიდებლად მოძიებას ქართული LAG-ებიც შეძლებენ, რადგან ეს “ლიდერ” პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა.

 

ამ პროექტის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ისაა, რომ LAG-ები არ იყონ დამოკიდებული მხოლოდ ჩვენს პროგრამებზე. ჩვენი რესურსები სწორედ იმაზე იხარჯება, რომ გავზარდოთ LAG-ის შესაძლებლობები ტრეინინგების, კონსულტაციების და სხვადასხვა ტექნიკური სახის დახმარების გზით იმგვარად, რომ როდესაც დონორი ორგანიზაციების სახით მუნიციპალიტეტებში აღარ ვიმუშავებთ, დამოუკიდებლად შეძლონ საკუთარი ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა და მუნიციპალიტეტთან ერთად, დამატებითი დაფინანსების და რესურსების მოძიება”, - ამბობს მარუაშვილი.

 

ორგანიზაცია “ადამიანი გაჭირვებაში საქართველოში” პროგრამების ხელმძღვანელი სიმონა ვარგა ამბობს, რომ მომავალ წელს საქართველოს მასშტაბით შექმნილი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები შესაძლოა, ერთ ასოციაციად ჩამოყალიბდეს.

 

ჯერჯერობით არ ვიცით, იქნება ეს დარეგისტრირებული სტრუქტურა თუ არაოფიციალური ქსელი, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ეს იქნება შესანიშნავი პლატფორმა ევროკავშირთან არსებულ ანალოგიურ ქსელებთან თანამშრომლობისთვის”, - ამბობს სიმონა ორტეგა.

 

ENPARD-ის 2017-2020 წლების ბიუჯეტი 73 მილიონი ევროა, აქედან სოფლის განვითარების მომსახურებების გაფართოების ხელშეწყობის ბიუჯეტი 32 მილიონ ევროს შეადგენს.

 

საქართველოს გარდა, “ლიდერ” მიდგომა ამჟამად სატესტო რეჟიმში ბოსნია ჰერცოგოვინაში, მაკედონიასა და სერბეთში ხორციელდება. რაც შეეხება ევროკავშირს, 2013 წლის მონაცემებით, ევროკავშირში 2 402 ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი მოქმედებდა, რაც მისი ტერიტორიის 77%-ს მოიცავს.

Read
3637
Send mail

RELATED STORIES

ქართული ავეჯის კლასტერი (სექტორის კვლევა)

ქართული ავეჯის კლასტერი (სექტორის კვლევა)

აღნიშნული დოკუმენტი მომზადდა კვლევითი ჟურნალისტიკისა და ეკონომიკური ანალიზის ცენტრის მიერ, ევროკავშირის და ლიეტუვას საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით

15 July 2020 | 10:31 კვლევა/რეკომენდაცია Detailed

BLOG

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხროცა დავიწყო ახლოს წარულიდან, აასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Advocating

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

featured

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

სერბეთი ყოველწლიურად, დაახლოებით, 170 მილიონი ევროს ღირებულების ჟოლოს ექსპორტს ახორციელებს, მსოფლიოში სიდიდით მეოთხე, ევროპაში კი - მეორე მწარმოებელია.

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

banner
banner
banner
banner
banner