banner

Thursday, 30 May
15 December 2016 | 20:19

შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ საპროცენტო განაკვეთის ზრდის გავლენის მომოხილვა

შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ საპროცენტო განაკვეთის ზრდის გავლენის მომოხილვა

ე.წ. „ფედერალური თავისუფალი ბაზრის კომიტეტის“ (Federal Open Market Committee) მორიგი შეკრების შემდეგ ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხელმძღვანელმა ჯანეტ იელენმა ფედერალური ფონდების განაკვთის (federal-funds rate) ზრდის შესახებ განცხადება გააკეთა. აშშ-ში ეს საპროცენტო განაკვეთი ბანკებსა და სხვა მსხვილ ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის ფულის ერთდღიანი გასესხების ან სესხების, შესაბამისად, სარგებელი ან გადასახადია. ეს საპროცენტო გაანკვეთი ამერიკის „ცენტრალური ბანკის“ ხელში არსებული მნიშვნელოვანი მონეტარული ინსტრუმენტია, რომელიც ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პირობების შესაქმნელად გამოიყენება.  ფედერალური ფონდების განაკვეთის ზრდა ნიშნავს, რომ ბანკებს შორის მოკლევადიანი ურთიერთ-სესხება ძვირი გახდება; ეს კი გავლენას ახდენს ზოგადად ბანკების მიერ ოჯახებსა და ფირმებზე გაცემულ სესხებზე. მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება გავლენას ახდენს გრძელვადიან განაკვეთებზეც, როგორიცაა იპოთეკისა და ფინანსური ქაღალდების განაკვეთები. თავის მხრივ, გრძელვადიანი განაკვეთების ზრდა შეცვლის ფასებს ქონებასა და კაპიტალზე.

აშშ-ს ფედერალური სარეზერვო სისტემის (ცენტრალური ბანკის) თამჯდომარის ჯანეტ იელენის განცხადებით, ფედერალური ფონდების საპროცენტო განაკვეთის ზრდა უახლოეს წლებში მაქსიმალური დასაქმებისა და მიზნობრივი ორ პროცენტიანი ინფლაციის მისაღწევად მოხდა.  განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ამ საპროცენტო განაკვეთის ზრდა შემდეგ წლებშიც განხორციელდება და 2019 წლისთვის, დაახლოებით, 3 პროცენტს მიაღწევს, რაც დღევანდელ მაჩვენებელთან შედარებით სამჯერ მეტია და რაც ასევე ფინანსურ ბაზარზე მნიშვნელოვან მოლოდინებს ქმნის.  ამ კომენტარში საგულისხმოა ის მონაკვეთი, როდესაც თავმჯდომარის მიერ ყურადღება გამახვილებულია ფისკალური პოლიტიკის სავარაუდო ცვლილებებზე, რაც ირიბად ტრამპის ეკონომიკურ გეგმას გულისხმობს, რომლის მიხედვით ეკონომიკის ზრდის ტემპებმა 3-4 პროცენტს უნდა მიაღწიოს. გეგმის მიხედვით კი ეს ძირითადად უნდა განხორციელდეს გადასახადების შემცირებითა და სახელმწიფო ხარჯების ზრდით. ვინაიდან არსებობს ვარაუდი, რომ ტრამპისეული ფისკალური პოლიტიკა გამოიწვევს დოლარის მოცულობის ზრდას ამერიკის ბაზარზე, ფედერალური ფონდის განაკვეთის ზრდის პოლიტიკა შესაძლოა, მივიჩნიოთ ე.წ. შემხვედრ მონეტარულ პოლიტიკად, რომელსაც, თავისთავად აქვს პოტენციალი შეამციროს დოლარის მოცულობა ამერიკის ბაზარზე (ზოგადად, გაიზრდება სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი, რაც შეამცირებს ამერიკელების სურვილს აიღონ სესხი, თუნდაც სამომხმარებლო მიზნით) და ამ მექანიზმის საშუალებით დაარეგულიროს ამერიკის ეკონომიკა „გადახურებისგან“.

თუმცა, სანამ ტრამპის გეგმის რეალურად განხორციელება დაიწყება, ჩვენ უკვე სახეზე გვაქვს ფედერალური ფონდების საპროცენტო განაკვეთის ზრდა, რომელიც საერთაშორისო ინვესტორებს  ამერიკულ ფასიან ქაღალდებში ინვესტირების დამატებით სტიმულს აძლევს, რაც თავისთავად ზრდის დოლარზე მოთხოვნას. ეს ტენდენცია კი, ფინანსურ ბაზრებზე, სავარაუდოდ, დოლარის უფრო მეტად გამყარებაში აისახება.

კითხვაზე, არის თუ არა შეერთებული შტატების ეკონომიკა მზად თავი გაართვას მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს, აზრთა სხვადასხვაობაა. ოპტიმისტების ხედვით ეს ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას, რაც დადებითად აისახება სხვა ქვეყნებზეც.  მათი თქმით პირველადი ზრდა 0,25 პუნქტით მცირეა და დიდ გავლენას ვერ მოახდენს ფართო ბაზრებზე, თუმცა, ეს მიზნობრივია ცენტრალური ბანკის მიერ ინფლაციის კონტროლისათვის. სკეპტიკოსები კი გვაფრთხილებენ, რომ ინფლაცია დარჩება ქვედა ზღვარზე, მსოფლიო ბაზარზე ეს კი გავლენას მოახდენს და დოლარი კიდევ უფრო გამყარდება.  აღნიშნული მოსაზრებები არ არის საფუძველს მოკლებული; გამოცხადებულ ზრდას არ აქვს ერთჯერადი ხასიათი და  2019 წლისათვის იგეგმება საპროცენტო განაკვეთის ახლანდელი 0,5-0,75%-დან 3%-ზე მეტად გაზრდა, რაც საკმაოდ დიდი მასშტაბია მსოფლიო ბაზარზე გავლენის მოსახდენად. ფაქტია, რომ 2016 წლის 14 დეკემბერს გაკეთებული განცხადების შემდეგ დოლარის ინდექსი გამყარდა 2 პროცენტით. investing.com აქვეყნებს მსოფლიო ბაზარზე მომხდარ ცვლილებებს საპროცენტო განაკვეთის ზრდის შესახებ დაზუსტებული ინფორმაციის შემდეგ. შედეგები ასეთია: დოლარის ინდექსმა საშუალოდ 102 ნიშნული შეადგინა, რაც ბოლო 14 წელში მაქსიმალური მაჩვენებელია; ევრო დაეცა  $1.05-ს ქვემოთ, რაც ბოლო 21 თვის მინიმუმია, ასევე დაეცა ფუნტი სტერლინგი 2%-ით; საპროცენტო შემოსავალი შეერთებილი შტატების ორწლიან სახაზინო ობლიგაციებზე გაიზარდა 1,3%-ით 14 დეკემბერთან შედარებით. დასახელებული ფაქტები მეტყველებს, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე გავლენა აქვს შეერთებული შტატების მიერ გამოცხადებულ ცვლილებას.

აშშ-ში საპროცენტო განაკვეთის ზრდას სხვადასხვა აგენტზე სხვადასხვა გავლენა ექნება. გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი კორპორაცია სარგებლობდა დაბალი საპროცენტო განაკვეთის უპირატესობით ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ისინი ჯერჯერობით მშვიდად არიან, რადგან მათთვის ფასები წინასწარ დადგენილია. მაგრამ კომპანიებისთვის, რომლებსაც ფინანსური სახსრები ნასესხები აქვთ დაბალი განაკვეთით მათთვის სესხის მომსახურება შესაძლოა უფრო სწრაფად გაიზარდოს. საერთაშორისო ბაზარზეც, ერთი მხრივ, გაძვირდება დოლარში სესხება, ხოლო მეორე მხრივ, დოლარში ფულის დაბანდება უფრო მიმზიდველი ხდება საერთაშორისო ინვესტორებისათვის, რაც ზრდის მოთხოვნას დოლარზე და კიდევ უფრო აძლიერებს დოლარის გამყარებას.  თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ინვესტორები დაახლოებით ერთი წელია ელოდებიან "ნულოვანი საპროცენტო განაკვეთის პოლიტიკის" დასასრულს. შესაბამისად, მოლოდინები წინასწარ შექმნილი იყო, საზოგადოებას ქონდა შესაბამისი სიგნალებიც. ე.ი. შედეგები შედარებით მცირე მასშტაბისაა, ვიდრე იქნებოდა მოლოდინების არქონის შემთხვევაში.

გლობალური საინვესტიციო ბანკის, “Nomura”-ს ეკონომისტი ლუის ალექსანდერი Financial Times”-თან ინტერვიუში ამბობს, რომ ცენტრალური ბანკი ყოველთვის აქცევდა ყურადღებას მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს, მაგრამ ახლა ეს ფაქტორი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა ამერიკის ეკონომიკისთვის.

“როდესაც ფედერალური ფონდების საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ამას უდიდესი გავლენა აქვს ამერიკის ეკონომიკაზე. ეს აისახება ვაჭრობაზე, რომელსაც  ამერიკის  ეკონომიკის დიდი წილი უჭირავს. ჩვენ ასევე ვხედავთ უფრო მეტ ე.წ. “გადამდებ ეფექტს” ( საზღვარგარეთის ქვეყნების განვითარების პროცესების  გადაცემა ამერიკის ფინანსურ მდგომარეობაზე), რაც მეორე მნიშვნელოვანი არხია, რომელიც ფედმა მხედველობაში უნდა მიიღოს,”-ამბობს ლუის ალექსანდერი.

პეტერსონის საერთაშორისო ეკონომიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარის, ტედ ტრუმანის თქმით,  დოლარის გამყარების ფონზე ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა შენელებულია, რაც შემზღუდველი იქნება  ფედერალური სარეზერვო სისტემისთვის გაზარდოს საპროცენტო განაკვეთი. გარდა ამისა, გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე არსებული ღრმა კავშირებიდან გამომდინარე, სხვა ქვეყნების ცენტრალური ბანკები იძულებული გახდებიან მოახდინონ შესაბამისი კორექტირება. ასევე გასათვალისწინებელია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული პოლიტიკური არასტაბილურობა. მაგალითად ბრექსიტი, რომელიც დამატებით კითხვებს აჩენს, დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის შემთხვევაში მოხდება თუ არა რეზერვების გამოთხოვა.

“ამერიკის მონეტარული პოლიტიკა უნდა იყოს ნაკლებად აგრესიული და მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს გლობალურ ფინანსურ მდგომარეობას”- აცხადებს ტედ ტრუმანი

რადგან სხვაობა ამერიკულ და სხვა ქვეყნების აქტივების მომგებიანობას შორის იზრდება უფრო მეტი ინვესტორი გადაერთვება US ფასიანი ქაღალდების ყიდვაზე. განვიხილოთ მაგალითი: ვთქვათ, ევროპელ ინვესტორს შეუძლია სახსრები ისესხოს ბერლინში უფრო იაფად და იყიდოს მაღალ-შემოსავლიანი US ობლიგაცია, (ე.ი. მოთხოვნა US დოლარზე იზრდება) შედეგად დოლარი მყარდება ევროსთან მიმართებაში, სხვა თანაბარ პირობებში.  დოლარის გამყარება აისახება სხვა ქვეყნების ვალუტებზეც. დოლარის გამყარებას ეფექტი ექნება რუსეთის ეკონომიკაზეც. რუსეთს გაუჭირდება საერთაშორისო რეზერვების შევსება. თურქეთს და საქართველოს, ქვეყნებს რომელთაც საკმაოდ დიდი  საგარეო ვალი აქვთ, კიდევ უფრო გაუჭირდებათ ვალის მომსახურება და დაფარვა. დოლარის გამყარება საქართველოზე გავლენას მოახდენს სავაჭრო-პარტნიორი ქვეყნების ვალუტების გაუფასურების გზითაც. გრძელვადიან პერიოდში ლირის და სხვა სავაჭრო პარტნიორების ვალუტის გაუფასურება საქართველოში გამოიწვევს იმპორტის ზრდას და ლარის ღირებულების კლებას. მსგავსი არასახარბიელო სცენარის თავიდან ასარიდებლად საქართველო თავად უნდა იყოს ექსპორტიორი ქვეყანა, რათა ლარის გაუფასურებამ დადებითი გავლენა მოახდინოს ეკონომიკის ზრდაზე.  ექსპორტზე ორიენტაციისათვის კი აუცილებელია უცხოური ინვესტიციებისა და ადგილობრივი წარმოების ზრდა. ეს, თავის მხრივ, დაასტაბილურებდა ლარს, თუმცა არასტაბილური მაკრო გარემო  საქართველოში მსხვილმასშტაბიანი უცხოური ინვესტიციებისთვის ნაკლებმიმზიდველია. მაკრო გარემოს დასტაბილურება ქვეყნისთვის არ არის ადვილი, რადგან უამრავ გარეშე ფაქტორზეა დამოკიდებული, ამიტომ სახელმწიფო პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს იმ პარამეტრების გაუმჯობესებაზე, რაც ივესტორებისთვის საქართველოში საქმიანობის დაწყების სტიმულებს შექმნის. ესენი შეიძლება იყოს: პოლიტიკური სტაბილურობა, მოქნილი საკანონმდებლო ბაზა, განვითარებული ინფრასტრუქტურა, კვალიფიციური სამუშაო ძალა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა.

მარიამ ლუკაშვილი, მირიან ეჯიბია, ქეთევან მელქაძე

ISET (ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა)

Read
6628
Send mail

RELATED STORIES

 ევროკავშირში, უკრაინასა და აშშ-ში  „ოჯახური“ ტრადიციული პროდუქტების ექსპორტს ახორციელებს

ევროკავშირში, უკრაინასა და აშშ-ში „ოჯახური“ ტრადიციული პროდუქტების ექსპორტს ახორციელებს

„შპს დაბის“ წნილები, სუნელები, აჯიკა და ნიგვზის სოუსი „ოჯახური“-ს ბრენდული დასახელებით, გერმანიაში, ლატვიაში, აშშ-სა და უკრაინაში ექსპორტზე გააქვს.

24 April 2018 | 13:55 Business Detailed
დეპოზიტების დაზღვევის შესახებ რეფორმის შეფასება და მსოფლიო გამოცდილება

დეპოზიტების დაზღვევის შესახებ რეფორმის შეფასება და მსოფლიო გამოცდილება

საქართველოს მთავრობამ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაზე დაიწყო მუშაობა. ამისთვის დღეს მართალია, კარგი ინსტიტუციური გარემოა, თუმცა მსოფლიო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დაზღვევის სისტემას თან ახლავს ე.წ. “მორალური საფრთხეები”, რომელთა გაუვნებელყოფა მხოლოდ სწორი საზ

24 March 2017 | 19:09 Detailed
დასავლეთის სანქციები = 40 მლრდ დოლარს, ნავთობის გაიაფება =100 მლრდ დოლარს - ორმაგი შოკი რუსეთის ეკონომიკისთვის

დასავლეთის სანქციები = 40 მლრდ დოლარს, ნავთობის გაიაფება =100 მლრდ დოლარს - ორმაგი შოკი რუსეთის ეკონომიკისთვის

კაპიტალის გადინება, რუბლის სწრაფი გაუფასურება, საერთაშორისო ფინანსური ბაზრებიდან გამოძევება, ინფლაცია და ბიუჯეტზე ზეწოლა, ქვეყნის ეკონომიკის მკვეთრი შემცირება - ამ გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა რუსეთი 2014-2015 წლებში.

16 March 2017 | 01:47 ანტიპროპაგანდა Detailed
დასავლეთის ზეწოლის შედეგი - რუსეთი სახელმწიფო ხარჯებს ამცირებს და გლობალურ რეიტინგებში პოზიციებს კარგავს

დასავლეთის ზეწოლის შედეგი - რუსეთი სახელმწიფო ხარჯებს ამცირებს და გლობალურ რეიტინგებში პოზიციებს კარგავს

პირველად, 1990-იანი წლების შემდეგ, შეკვეცის პოლიტიკა ეროვნული თავდაცვის ხარჯებსაც შეეხო.

20 February 2017 | 17:24 ანტიპროპაგანდა Detailed

BLOG

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხროცა დავიწყო ახლოს წარულიდან, აასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Advocating

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

featured

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

banner
banner
banner
banner
banner