Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Saturday, 22 Июнь
03 Октябрь 2019 | 10:21 Сельское хозяйство

რა პრობლემები აქვს კენკრის სექტორს საქართველოში

რა პრობლემები აქვს კენკრის სექტორს საქართველოში


საქართველოში კენკრის წარმოება 2015 წლის შემდეგ გააქტიურდა, მას შემდეგ, რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ  სახელმწიფო პროგრამა "დანერგე მომავალი" დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო (APMA) ახორციელებს, კენკრის ბაღების სუბსიდირება მოხდა. შედეგად, ბევრმა ფერმერმა დაიწყო კენკრის მოყვანა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამ კენკრის წარმოების დასაწყებად ფერმერებს დამატებითი სტიმული მისცა, იმ თვალსაზრისით, რომ მათ კენკრის გატანა ევროკავშირის ბაზარზე შეეძლოთ.

რა ოდენობის კენკრა მოვიდა წელს საქარველოში, ამის შესახებ ზუსტ მონაცემებს სტატისტიკის სამსახური მომავალი წლის დასაწყისში გამოაქვეყნებს. წინასწარი ინფორმაციით, კენკრის წარმოებამ, ისევე, როგორც მისმა ფართობმა 2019 წელს მაქსიმუმს მიაღწია. 2015 წელს ქვეყანაში 1,1 ათასი ტონა კენკრა მოვიდა. 2016 წელს მოსავალი 3 ათას ტონამდე გაიზარდა, 2017 წელს - 3,2 ათასი ტონა იყო, ხოლო შარშან კენკრის საერთო მოსავალმა 1,8 ათასი ტონა შეადგინა, რაც ძირითადად, უამინდობით იყო გამოწვეული. 

ასევე გაიზარდა საქართველოდან ექსპორტირებული კენკრის მოცულობა. 2019 წლის პირველ და მეორე კვარტალში 119% -იანი ზრდა ფიქსირდება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 

ადგილობრივი კენკრის გასაღების უმთავრესი ბაზარი რუსეთია. ასევე, საექსპორტო ქვეყნების ჩამინათვალშია- არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, კატარი, სომხეთი და ლიბანი. კენკრის სახეობებს შორის საქართველოში მოყვანილი მოცვი საერთაშორისო ბაზარზე ყველაზე პოპულარულია. 2019 წლის პირველ ორ კვარტალში, კენკრის მთლიანი ექსპორტის 90%-ს მოცვი შეადგენდა.

კვლავ ძალიან მცირეა ევროკავშირის ბაზარზე ქართული კენკრის ექსპორტი.  მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ექსპორტიორმა ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში კენკრა გაიტანა, ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, 2017 და 2018 წლებში ექსპორტის მაჩვენებელი  ნულის ტოლი იყო. ეს გვაფიქრებინებს, რომ ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტი არაოფიციალურად ხდება.

ადგილობრივ მწარმოებლებს ჯერ კიდევ არ შეუძლიათ გამოიყენონ DCFTA- ს შესაძლებლობები, რადგან ადგილობრივი წარმოება ევროკავშირის ბაზრის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. ამის ძირითადი მიზეზი დაბალ დონეზე განვითარებული ინფრასტრუქტურაა, რაც ფერმერებს დაბრკოლებებს უქმნის. 

ექსპორტთან დაკავშირებული სირთულეების გარდა, ფერმერებს კენკრის გაყიდვა ადგილობრივ ბაზარზეც უჭირთ. ამის მიზეზი ერთის მხრივ, კენკრის ჭარბი მოსავალია, რაც ფასის ვარდნას განაპირობებს, განსაკუთრებით, სეზონის პიკურ პერიოდში. ამ გარემოების გამო წლევანდელ  სეზონზე მაყვლის მწარმოებლებმა საკმაოდ მძიმე დარტყმა იწვნიეს. 

სავაჭრო ობიექტების და გადამამუშავებელი ქარხნების მიერ ფერმერებისთვის შეთავაზებული ფასი კენკრის თვითღირებულებაზე დაბალი იყო. ამის გამო, ფერმერების ნაწილი იძულებული გახდა მაყვალი ბაღებში დაეტოვებინათ.  როგორც კენკრის მწარმოებლები ამბობენ, მათ მოსავლის ასაღებად დამატებითი ხარჯების გაღება აღარ შეეძლოთ. გარდა ამისა, ადგილობრივი სუპერმარკეტები ქსელები კენკრის მწარმოებლებს პროდუქციის შეტანაზე არაადეკვატურად მაღალ საფასურს უწესებენ. ამიტომ ისინი იძულებულები არიან რეალიზაციისთვის ადგილი საცალო ბაზარზე ეძებონ. 

ბაზრის ანალიზი აჩვენებს, რომ ადგილობრივი კენკრის მწარმოებლები ღირებულების ჯაჭვის ყველა ეტაპზე დიდი გამოწვევების წინაშე დგანან. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა მათ ბაღების გაშენებისთვის სუბსიდიას აძლევს, შემდეგ ეტაპზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურით აღარ უზრუნველყოფს. სათანადოდ არ მუშაობს სარწყავი სისტემები, რომელიც კენკრისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ფერმერებმა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოთხოვნების შესაბამისად, თავიანთი ბაღები სარწყავი არხების გვერდით გააშენეს. იმის გამო, რომ სისტემა სათანადოდ არ მუშაობს, ნერგები გვალვის დროს ხმება. სამელიორაციო სისტემა, დახარჯული მილიონების მიუხედავად, ადგილობრივი ფერმერების მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს და მათ ამ პრობლემასთან გამკლავება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წლების განმავლობაში უწევთ. 

მთავრობას კენკრის სექტორის განვითარების სტრატეგია მკაფიოდ არ აქვს ჩამოყალიბებული. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში პროგრამა „დანერგე მომავალს“ მთავრობას ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროექტად მიიჩნევენ, და თვლიან, რომ მთავრობა პროდუქციის მოყვანასა და რეალიზაციაზე პასუხისმგებელი არ არის. სამინისტრო მიიჩნევს, რომ ფერმერმა თავად უნდა იპოვოს გასაღების ბაზარი, ააწყოს სადისტრიბუციო და ლოჯისტიკური არხები. 

სოფლის მეურნეობის სფეროში სირთულეს ქმნის ინტელექტუალური რესურსების ნაკლებობა. ქვეყანა  გამოცდილი აგრონომების დეფიციტს განიცდის. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ რეგიონებში გახსნილი საკონსულტაციო ცენტრების მიერ კენკრის მწარმოებლებისთვის მიწოდებული მომსახურების ხარისხი არ არის მაღალი. შედეგად, ადგილობრივ მწარმოებლებს საკუთარ შეცდომებზე სწავლა უხდებათ, რაც საბოლოოდ, ძალიან ძვირი უჯდებათ.

კენკრის წარმოებას პრობლემას ისიც უქმნის, რომ არსებული ლაბორატორიები პროდუქტის სრულყოფილი ანალიზის ჩატარებას ვერ უზრუნველყოფენ. ამის გამო, ფერმერებს არ შეუძლიათ პროდუქტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდონ უცხოელ დამკვეთებს. თუ მწარმოებელს საკუთარი პროდუქციის ექსპორტზე გატანა სურს, ნიმუშები დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ლაბორატორიაში უნდა გაგზავნოს, რაც, რა თქმა უნდა, დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ფერმერებისთვის ხელმიუწვდომელია.

ქვეყანაში არსებული კენკრის ბაღების უმეტესი ნაწილი არ არის სერთიფიცირებული. ამის გამო, არ არსებობს ინფორმაცია ნერგების, ასევე, იმ პესტიციდებთან დაკავშირებით, რომლებიც წარმოების პროცესში გამოიყენება.

მაცივრებთან, შესაფუთ მასალებთან და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები ფერმერებისთვის დამატებითი ხელშემშლელი ფაქტორებს წარმოადგენს. ფერმერები და დისტრიბუტორები, ვისაც კენკრის ექსპორტის სურვილს აქვთ, სტაციონარული და მობილური მაცივრების ნაკლებობას განიცდიან. ამის გარდა, შესაფუთი მასალები, რასაც საერთაშორისო ბაზრებზე  მოითხოვენ, ქვეყანაში არ იწარმოება. მწარმოებლები იძულებულები არიან იმპორტირებული მასალები შეიძინონ, რაც პროდუქციას კიდევ უფრო აძვირებს. პრობლემათა მთელი ჯაჭვი იქმნება კენკრის საჰაერო გადაზიდვას დროსაც. ადგილობრივ დისტრიბუტორებს კენკრის ტრანსპორტირება სამგზავრო თვითმფრინავით უწევთ, რაც, ერთი მხრივ, ძალიან ძვირია და, მეორე მხრივ, ტვირთის მოცულობა შეზღუდულია.

სამუშაო ძალის დეფიციტი და დაბალი კვალიფიკაცია ადგილობრივი კენკრის მწარმოებლებისთვის ასევე სერიოზულ პრობლემას ქმნის. მუშების დაქირავება ძვირი ჯდება, რაც სეზონის პიკზე, როცა კენკრის ფასი ბაზარზე დაბალია, მათ მოგებას მინიმუმამდე ამცირებს. დაბალი კვალიფიკაციის გამო, მუშები ვერ იცავენ სათანადო წესებს და ვერ ახერხებენ კენკრის დაზიანების გარეშე მოკრეფას, რაც ხილის ხარისხზე უარყოფით გავლენას ახდენს. 

როგორც ამ ანალიზიდან ჩანს, კენკრის სექტორში არაერთი სირთულე არსებობს. ცოდნის და ინფორმაციის ნაკლებობის პირობებში, რთული წარმოსადგენია, ფერმერებმა დამოუკიდებლად გადალახონ გამოწვევები, რაც მათ წინაშე დგას. 


ავტორი: ნონა ქვლივიძე

სტატია მომზადებულია ლიეტუვას საგარეო საქმეთა სამინისტროს და „თანამშრომლობის განვითარების და დემოკრატიის ხელშეწყობის ფონდის" ფინანსური მხარდაჭერით. 
Прочитано
9586
Отправить письмо

Связанные истории не найдены


Блог

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Адвокатирования

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

Избранные статьи

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლო სამუშაოებში ავიაცია ჩაერთო. ხელისუფლებამგადაწყვეტილება ამის შესახებ ვითარების სირთულიდან გამომდინარე მიიღო. მავნებელმა ყველაზე მეტად ამ დროისთვის სამეგრელო დააზარალა, თუმცა ასევე გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოს სხვა

ევროპის ბაზრებზე ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებიდან ყველაზე დიდი ოდენობით ისევ თხილი და ღვინო იყიდება, თუმცა 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების სავაჭრო კომპონენტის (DCFTA) ამოქმედების შემდეგ ევროკავშირის ბაზრის მიმართ ქართველი მეწარმეების ინტერესი სულ

banner
banner
banner
banner
banner