Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Вторник, 20 Октябрь
13 Январь 2017 | 12:54 ანდრია ნადირაძე

რატომ ვერ გაბრწყინდა იბერია და რატომ არ მართლებს ეკონომიკური განვითარების რეცეპტები

http://eugeorgia.info/uploads/blog/რატომ ვერ გაბრწყინდა იბერია და რატომ არ მართლებს ეკონომიკური განვითარების რეცეპტები


ბლოგი პირველი: ადამიანური კაპიტალი


მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკური განვითარების მთავარი ფაქტორებია: ადამიანური კაპიტალი (მინცერი, ბეკერი, ზაკსი და სხვები), რაც, ძირითადად, მუშახელის ჯანმრთელობას, უნარებს/განათლებას გულისხმობს; და ინსტიტუტები (ნორსი, ასემოღლუ, რობინსონი, გალეგო და სხვები), ანუ, თამაშის წესები, რაშიც შედის როგორც საკანონმდებლო, ისე სოციალური რეგულირების ნორმები და აღსრულების მექანიზმები. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კონკურენტუნარიანი საწარმოების არსებობისთვის, რაც ეკონომიკის ქვაკუთხედია, საჭიროა მაღალი საწარმოო უნარების მქონე მენეჯერები/მუშახელი; საკუთრების დაცვის, გარიგებების დადებისა და აღსრულების, დავის გადაწყვეტის ეფექტიანი მექანიზმები.

რა თქმა უნდა სხვა ფაქტორებიც მნიშვნელოვანია განვითარებისთვის, მაგალითად, ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობა, კლიმატი, მოსახლეობის გენეტიკური კომპოზიციაც კი და ა.შ. თუმცა, ამ საკითხებს არ შევეხები. დღევანდელ ბლოგში საუბარი იქნება ადამიანურ კაპიტალზე, ხოლო მომდევნო ბლოგებში ინსტიტუტებს და ეკონომიკური განვითარების სხვა ასპექტებს განვიხილავთ.

ადამიანური კაპიტალის განვითარება ადვილი საქმე არ არის, რადგან ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვისა თუ განათლების უზრუნველყოფა რთულია. განვიხილოთ განათლების რეფორმის რამდენიმე მაგალითი: მოსწავლეების საგამოცდო შედეგებზე ორიენტირებული სახელფასო სქემები, პედაგოგების ხელფასების გაზრდა და სკოლების ვაუჩერიზაცია.

როგორც პროფესორი ვილსონი (2000) ამბობს, მასწავლებლის შრომის შედეგის გაზომვა ძალიან რთულია, რადგან მისი შრომის ნაყოფი არ არის მატერიალური, მოსწავლის საგამოცდო ქულების კრიტერიუმად აღება კი არასამართლიანია, რადგან მასზე ზემოქმედებს არა მხოლოდ მასწავლებლის შრომა, არამედ მოსწავლის ინდივიდუალური შესაძლებლობები, საცხოვრებელი პირობები, ოჯახის შემოსავალი და რიგი სხვა ფაქტორები. გარდა ამისა, ამან შეიძლება მასწავლებელს გაუჩინოს მოტივაცია მოსწავლეები მხოლოდ ტესტებში მაღალი ქულების ასაღებად მოამზადოს და განათლების სხვა ასპექტებს ყურადღება აღარ მიაქციოს.

ვაუჩერერიზაციის იდეა გულისხმობს, რომ სკოლის დაფინანსება განისაზღვრებოდეს მოსწავლეთა რაოდენობით, რაც, თავის მხრივ, მოსწავლეების ოჯახების არჩევანზე იქნება დამოკიდებული, თუ რომელ სკოლაში მიიყვანენ შვილს. ამ ტიპის რეჟიმმა, წესით, სკოლებს შორის კონკურენცია უნდა შექმნას, რამაც თავის მხრივ განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას უნდა შეუწყოს ხელი. როგორც პროფესორი პაული  (1992) ამბობს, სამწუხაროდ, ამ იდეასაც აქვს არაერთი ნაკლი: პირველი, ყოველთვის ადვილი არ არის კარგი და ცუდი სასკოლო განათლების გარჩევა, ამიტომ შესაძლებელია სკოლები მოსწავლეების მოზიდვას მაღალი სასწავლო სტანდარტებით კი არა, უფრო ადვილი/ლმობიერი სტანდარტებით შეეცადონ; მეორე, თუ შემდეგი უახლოესი სკოლა დიდი მანძილით არის დაშორებული მოსწავლის სახლიდან, მაშინ არჩევანი პრაქტიკულად არ არსებობს და კონკურენციაც ვერ მოხდება; მესამე, მაშინაც კი, როცა არჩევანი არის, თუ მასწავლებლების კვალიფიკაცია დაბალია, ვაუჩერიზაცია არ იქნება საკმარისი ხარისხიანი განათლების უზრუნველსაყოფად.

სანამ მასწავლებლის ხელფასის გაზრდაზე გადავალთ, გავიხსენოთ საბაზრო ეკონომიკის ერთ-ერთი ფუძემდებლური პრინციპი, რის მიხედვითაც, ფასის მომატების შემთხვევაში მიწოდება იზრდება. თუმცა, თუ სერვისი ან პროდუქტი ნაკლებად ელასტიურია, მაშინ მისი მიწოდების ზრდა ვერ მოხდება მყისიერად. მართალია, საქართველო ღია ეკონომიკაა და მსოფლიოში უამრავი კარგი მასწავლებელია, მაგრამ ქართულად ძირითადად მხოლოდ ქართველ მასწავლებლებს შეუძლიათ გაკვეთილების ჩატარება. შესაბამისად, თუ საკმარისი რაოდენობის ძლიერი მასწავლებელები არ არიან ქვეყანაში, საჯარო განათლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველსაყოფად მასწავლებლების ხელფასის მომატებაც, ალბათ, არ იქნება საკმარისი.

რა თქმა უნდა, განათლების სექტორში ანაზღაურების გაზრდა საჭიროა, რათა ნიჭიერ ადამიანებს გაუჩნდეთ ფინანსური მოტივაცია, წავიდნენ ამ სფეროში, მაგრამ შემდეგ აუცილებელია ამ ადამიანების პედაგოგიური განათლება, რაც, თავის მხრივ, დამოკიდებულია კარგ უმაღლეს სასწავლებლის არსებობაზე.

არანაკლებ მნიშვნელოვანია სკოლების აღჭურვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ასევე მშობლებისა და მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლება, რომ განათლებაში დროისა და შრომის ინვესტირება მოახდინონ. ხოლო, იმისთვის, რომ მოტივაცია გაჩნდეს,  აუცილებელია, რომ კარგი განათლების მქონე ადამიანი დაფასდეს საზოგადოებაში (მიეცეს მას კარგი ანაზღაურება). ამისთვის საჭიროა გაჩნდეს მოთხოვნა მაღალუნარიან მუშახელზე, რაც, თავის მხრივ, დამოკიდებულია ინოვაციური ბიზნესის განვითარებაზე ქვეყანაში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კომპანიას, რომელიც, მაგალითად, „აიფოუნს“ აწარმოებს უფრო განათლებული მუშახელი სჭირდება ვიდრე იმ კომპანიას, რომელსაც ჯართი გააქვს თურქეთში.

როგორც პროფესორი ჯეფრი ზაკსი ამბობს, მხოლოდ სასკოლო განათლება აღარ არის საკმარისი და აუცილებელია ხარისხიანი პროფესიული და უმაღლესი განათლება. აქ კიდევ უფრო რთულადაა საქმე, რადგან საქართველოზე ბევრად  დიდ და მოწინავე ქვეყნებსაც კი უჭირთ კარგი უნივერსიტეტების ჩამოყალიბება. ამიტომაცაა, რომ ჰარვარდის, ოქსფორდის თუ სტენფორდის დონის უნივერსიტეტები ძალიან იშვიათია.

რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ნიჭიერი ახალგაზრდების დაფინანსება და მსოფლიოს საუკუთესო უნივერსიტეტებში გაგზავნა, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ამისთვის მასობრივი  ხასიათის მიცემა დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული, შემდგომ ამ ხალხის საქართველოში დატოვებაც არ არის ადვილი. ენდოგენური ზრდის მოდელებსა და ეკონომიკურ გეოგრაფიაზე დაფუძვნებული კვლევები აჩვენებს, რომ მაღალუნარიანი მუშახელი დიდი ეკონომიკური ცენტრებისკენ/აგლომერაციებისკენ მიისწრაფვის, როგორიცაა, ლონდონი, ნიუიორკი და ა.შ. რადგან იქ უფრო მეტი შესაძლებლობები და ფინანსებია.

რომ მოვახერხოთ კიდეც ასეთ ქვეყნებში, მაგალითად, სახელშეკრულებო პირობების ძალით დატოვება, თუ ეკონომიკური ზრდისთვის სხვა აუცილებელი ფაქტორები არ იქნება უზრუნველყოფილი, ალბათ, ვერ გამოიღებს დიდ შედეგს. განსაკუთრებით, მოკლევადიან პერიოდში. ზოგიერთი კვლევა აჩვენებს, რომ მაშინ როცა მიკრო დონეზე ადამიანების განათლებასა და შემოსავალს შორის პოზიტიური დამოკიდებულებაა, მაკრო დონეზე ხშირად ეს ასე არ არის. ამ „მიკრო და მაკრო კვლევების შედეგების პარადოქსის მიზეზი ერთ-ერთი მოსაზრებით არის ზოგიერთ ქვეყანაში ინსტიტუტების დაბალი დონე, რომელიც ხელს უშლის ლეგალურ ეკონომიკურ აქტივობას. შესაბამისად, განათლებული ადამიანების ნაწილი ცდილობს არსებული კორუფციული სისტემა საკუთარი მიზნებისთვის (გამდიდრებისთვის) გამოიყენოს, იმის მაგივრად, რომ ეკონომიკისთვის ან საზოგადოებისთვის ფასეული გააკეთოს.

შესაბამისად, ქვეყნის მაღალი ადამიანური კაპიტალის უზრუნველყოფა და შემდეგ მისი ეკონომიკური განვითარებისკენ მიმართვა საკმაოდ კომპლექსური საკითხია და დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე.

 

(გაგრძელება იქნება)

Прочитано
13611
Отправить письмо

Другие статьи того же автора не найдены


Блог

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Адвокатирования

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

Избранные статьи

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

თვეზე მეტია საგაფიცვო ტალღამ ქართული უნივერსიტეტები მოიცვა. თავიდან ჩამოუყალიბებელი მოთხოვნები ბევრი მიმართულებით დაკონკრეტდა და ახლა სტუდენტები უნივერსიტეტების დამოუკიდებლობასთან ერთად სწავლის ხარისხის გაზრდას და სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანე

ევროპის ბაზრებზე ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებიდან ყველაზე დიდი ოდენობით ისევ თხილი და ღვინო იყიდება, თუმცა 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების სავაჭრო კომპონენტის (DCFTA) ამოქმედების შემდეგ ევროკავშირის ბაზრის მიმართ ქართველი მეწარმეების ინტერესი სულ

Georgian Kiwifruitis available in one of the largest European supermarket chains – Lidl, Germany.The Lidl purchases 1kg kiwifruit for 1.20 Euro from Georgian producer and sells it for 0.29 Euro each in its chain.

banner
banner
banner
banner
banner