banner
23 ივნისი 2015 | 11:42 კანონმდებლობა

ვის დაევალება შევსებული დეკლარაციების მონიტორინგი? - ევროკავშირი კანონში ცვლილებას წლის ბოლომდე ითხოვს

ვის დაევალება შევსებული დეკლარაციების მონიტორინგი? - ევროკავშირი კანონში ცვლილებას წლის ბოლომდე ითხოვს


"ქონებრივი დეკლარაციების შევსებას აზრი აქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც თანამდებობის პირმა იცის, რომ თუ მას თანამდებობასთან შეუთავსებელი ინტერესი ან დაუსაბუთებელი ქონება აქვს, დიდი ალბათობაა, რომ ამას აღმოაჩენენ. ეს ალბათობა დღეს არ არსებობს საქართველოში, ვინაიდან არა გვაქვს გადამოწმების სისტემა"


თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების ნახვა ონალაინ რეჟიმში ყველა მსურველს შეუძლია, თუმცა საჯაროობა დეკლარაციებში ასახული ინფორმაციის სიზუსტეს ვერ უზრუნველყოფს. დღეს არცერთ სახელმწიფო უწყებას არ ევალება გადაამოწმოს declaration.gov.ge-ზე გამოქვეყნებული დეკლარაციები. საქართველოს ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში აქვს ვალდებულება, რომ შექმნის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემას, როგორც კორუფციასთან ბრძოლის ერთ-ერთ საშუალებას. კორუფციასთან ბრძოლის მიზნით, დეკლარაციების მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა იყო ევროკომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მესამე შეფასებაშიც.

eugeorgia.info შეეცადა გაერკვია ვინ როგორ ავსებს დღეს ქონებრივ დეკლარაციას, რატომ ითხოვს ევროპა მონიტორინგს და რა ფაქტორები აფერხებს საქართველოს შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება.

ქონებრივი დეკლარაციების შესახებ რეგულაციები "საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონშია” გაწერილი. “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” მკვლევარის ერეკლე ურუშაძის განცხადებით, დეკლარაციების სისტემის არსებობას აზრი მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს თუ შესაძლებელია გადამოწმება და დარღვევების აღმოჩენა.

“დეკლარაციების სისტემას ორი მიზანი აქვს: ინტერესთა კონფლიქტის პრევენცია- ხომ არა აქვს თანამდებობის პირს მის თანამდებობასთან შეუთავსებელი ეკონომიკური ინტერესი და მეორე მიზანია უკანონო გამდიდრების პრევენეცია ან აღმოჩენა- ხომ არა აქვს თანამდებობის პირს ქონება, რაც ალოგიკურია მისი შემოსავლებიდან გამომდინარე და არალეგალური გზითაა მიღებული. ქონებრივი დეკლარაციების შევსებას აზრი აქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც  თანამდებობის პირმა იცის, რომ თუ მას თანამდებობასთან შეუთავსებელი ინტერესი ან დაუსაბუთებელი ქონება აქვს, დიდი ალბათობაა, რომ ამას აღმოაჩენენ. ეს ალბათობა დღეს არ არსებობს საქართველოში, ვინაიდან არა გვაქვს გადამოწმების სისტემა”-ამბობს ერეკლე ურუშაძე.

დღეს დეკლარაციების ნაწილს მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები ან მედია ამოწმებს, თუმცა მათ მხოლოდ საჯარო ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეუძლიათ დაასკვნან რამდენად შეესაბამება დეკლარაციაში მოყვანილი მონაცემები სამეწარმეო რეესტრში დაფიქსირებულ ინფორმაციას. “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” ერთ-ერთი ბოლო კვლევა ბათუმის მერიის თანამდებობის პირების კომერციულ საქმიანობაში მონაწილეობას შეეხება. კვლევის თანახმად გამოიკვეთა, რომ მერიის რამდენიმე თანამდებობის პირი რეესტრის მონაცემების მიხედვით სხვადასხვა კომპანიას მართავს და შპს-ს მეწილეა.

2014 წლის თებერვალში ადგილობრივი თვითმმართველობების შესახებ კანონში შესული ცვლილებების თანახმად, ქონებრივი დეკლარაციის შევსება ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირებსაც დაევალათ, თუმცა ეს წესი კვლავ არ ვრცელდება საკრებულოს წევრთა უმრავლესობაზე, რომლებიც ასევე მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღებაში.

“როდესაც კენჭისყრაზე საკითხი დგება, თუ საკრებულოს წევრს კერძო ინტერესები აქვს, კანონი ავალდებულებს თავი შეიკავოს კენჭისყრაში მონაწილეობისგან, მაგრამ როგორ უნდა გავიგოთ რა ინტერესები აქვს თუ მას არა აქვს ინტერესების დეკლარირების ვალდებულება. სასურველია, მცირე მოცულობის დეკლარაციების შევსების ვალდებულება მაინც დადგინდეს საკრებულოს რიგითი წვერებისთვის. მეორე კომპრომისული ვარიანტია, რომ მხოლოდ თვითთმართველი ქალაქების საკრებულოს წევრებზე გავრცელდეს და არა ყველა მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე, რადგან თვითმმართველ ქალაქებს მეტი ბიუჯეტი აქვთ და კორუფციის მეტი რისკია”-აცხადებს ურუშაძე.

ვინ უნდა განახორციელოს მონიტორინგი-ეს ერთ-ერთი პრობლემური საკითხია. საქართველოს არა აქვს ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც ამ ფუნქციას შეითავსებდა. დღეს მხოლოდ ქონებრივი დეკლარაციების კანონით დადგენილ ვადებში წარდგენა კონტროლდება და ეს ფუნქციაც საჯარო სამსახურის ბიუროს აკისრია.“ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი” ხელისუფლებას ორფაზიანი მონიტორინგის სისტემას სთავაზობს-“პირველ ფაზაზე საჯარო სამსახურის ბიურო ამოწმებს დეკლარაციის სისწორეს, შევსების მექანიზმებს, თანხები ემთხვევა თუ არა, აქვს წვდომა ყველა ღია ინფორმაციაზე. თუ პირველადი მონიტორინგის პროცესში გაჩნდება კითხვის ნიშნები, უნდა გადაამისამართოს შესაბამის საგამოძიებო სამსახურთან, რომელსაც აქვს საბანკო ინფორმაციის გადამოწმების კომპეტენცია და უფრო დეტალურ მოკვლევას დაიწყებს”-ამბობს “ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის” გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშილი.

ამ ეტაზე მონიტორინგზე პასუხისმგებელ ორგანოდ მხოლოდ საჯარო სამსახურის ბიურო განიხილება, ამის შესახებ eugeorgia.info-სთან ბიუროს ხელმძღვანელმა ეკა ქარდავამაც ისაუბრა.

“საჯარო სამსახურის ბიუროს, ალბათ, ცლილებების შესაბამისად დაეკისრება ვალდებულება, რომ განახორციელოს შევსებული დეკლარაციების მონიტორინგი. ეს არის მარტივი, რადგან ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებულია ისეთ საკითხებთან, როგორიცაა: ფინანსები, პირადი ცხოვრება, პირადი მიზნებისათვის სხვადასხვა ნივთების შეძენა და ა.შ. რა მიმართულებით უნდა განხორციელდეს ეს მონიტორინგი ამას კანონი მოაწესრიგებს, მაგრამ მთავარია პროცესი იყოს გამჭვირვალე. ის თუ რამდენ დეკლარაციას გადაამოწმებს საჯარო სამსახურის ბიურო, იქნება საჯარო ინფორმაცია, გადამოწმების პროცესი შეიძლება იყოს კონფიდენციალური, რადგან ბევრ პირად ინფორმაციასთან გვექნება საქმე, თუნდაც იგივე საბანკო მონაცემები, რაც არ შეიძლება გახდეს საჯარო, პირის ნებართვის გარეშე მითუმეტეს. ასევე, შედეგებიც გახდება საჯარო, რომელსაც ბიურო მონიტორინგის შედეგად დადებს.“-აცხადებს ქარდავა.
საჯარო სამსახურის ბიურო შერჩევის მეთოდოლოგიაზეც უნდა შეთანხმდეს. შესაძლოა, რამდენიმე მეთოდი ერთად გამოიყენონ, მათ შორის რისკზე დაფუძნებული მოდელი- რამდენად რისკიანია თანამდებობა კორუფციის კუთხით, ასევე, რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ან მედიის დასაბუთებული მიმართვის საფუძველზე დაიწყონ მოკვლევა. განიხლებოდა ალბანეთის გამოცდილებაც, სადაც ცალკეა ანტიკორუფციული ბიურო. “არის  რბილი და ძალიან მკაცრი სისტემები. ალბანეთში ძალიან მკაცრი სისტემაა, იქ ცალკეა ანტიკორუფციული ბიურო, რომლის ვალდებულებაშიც შედის ამ ყველაფრის მართვა. მსგავსი სისტემაა მოლდოვაშიც, მაგრამ იქ არ არის ეფექტური, დეტალებში შემოწმების არანაირი უფლებამოსილება არ არსებობს და რეალურად, არაეფექტურად მუშაობს. გააჩნია როგორ სისტემას ვირჩევთ- მკაცრს, სადაც შესაბამის ორგანოებს აქვთ უფლებამოსილება, რომ შეამოწმონ ყველაფერი, საბანკო ანგარიშების დონეზე თუ არა, იმიტომ რომ ბევრ კანონში იქნება ცვლილებები შესატანი, საბანკო საიდუმლოება კიდევ ცალკე კანონია. რამდენად უნდა იყოს დაშვებული, რომ სახელმწიფომ აკონტროლოს ჩვეულებრივი მოქალაქეების საბანკო მონაცემები, იმიტომ რომ ეს სერიოზული ინსტრუმენტია ზემოქმედების, მათ შორის საჯარო მოხელეებზე, ბევრი რისკია   და არ არის მარტივი.”- ამბობს ავალიშვილი.

შეკითხვაზე უზრუნველყოფს თუ არა დეკლარაციების მონიტორინგი პრობლემის აღმოფხვრას?-“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” მკვლევარი ერეკლე ურუშაძე აცხადებს, რომ მხოლოდ ნაწილობრივ, რადგან კანონით თანამდებობის პირებს მთელი რიგი წესების დაცვა მოეთხოვებათ, რომელთა პრაქტიკაში შესრულების უზრუნველყოფის მექანიზმი კვლავ არ იარსებებს.

“ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონი“ დღესაც ადგენს მთელ რიგ შეზღუდვებს თანამდებობის პირებისთვის- ბიზნესში როგორ შეუძლიათ ან არ შეუძლიათ მონაწილეობა, საჩუქრების მიღება. ასევე, არის შეზღუდვები საჯარო სამსახურის კანონის მიხედვით - როდესაც თანამდებობის პირები ტოვებენ სამსახურს, მათ არ შეუძლიათ 3 წლის განმავლობაში მუშაობა დაიწყონ კერძო სექტორის კომპანიაში, რომელსაც ზედამხედველობდნენ საჯარო სამსახურში ყოფნისას, ასევე ლობისტური საქმიანობის შესახებ კანონი არეგულირებს პარლამენტარების ლობისტებთან ურთიერთობას. ყველა ეს დებულება კანონშია, მაგრამ არ არსებობს პრაქტიკაში მათ შესრულებაზე მონიტორინგის მექანიზმი. არცერთ საჯარო უწყებას არა აქვს დავალებული, რომ მოახდინოს ყველა ამ წესის დაცვის მონიტორინგი და დიდია ალბათობა, რომ ეს წესები ირღვევა თანამდებობის თუ საჯარო მოხელეების მხრიდან”-ამბობს ურუშაძე.

როგორც საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელმა eugeorgia.info-თან საუბრისას აღნიშნა, ამ ეტაპზე "საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონში" შესატანი ცვლილებების რამდენიმე ვარიანტზე მიმდინარეობს მუშაობა და კანონში ცვლილებები წლის ბოლომდე შევა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მონიტორინგიც ავტომატურად დაიწყება. ქარდავას თქმით, მონიტორინგის განსახორციელებლად ბიუროს სჭირდება კადრების დამატება, ფინანსური უზრუნველყოფა და შესაბამისი ბაზების ელექტრონული გამართვა, რათა ინფორმაცია ტექნიკური საშუალებებით მოიძიოს, რაც მას დღეს არ გააჩნია.

ასოცირების შეთანხმების 2015 წლის სამოქმედო გეგმის მიხედვით, "საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონში” ცვლილებების დასამტკიცებლად ხელისუფლებას ვადა წლის ბოლომდე აქვს.


მაიკო გაბულდანი

 
 
 

წაკითხულია
2412
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:

ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული საფოსტო ბაზრის ლიბერალიზაციის მიმოხილვა

ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული საფოსტო ბაზრის ლიბერალიზაციის მიმოხილვა

საფოსტო და საკურიერო მომსახურება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მეოთხე ქვენაწილშია წარმოდგენილი, რომელიც ადგენს მარეგულირებელი სისტემის პრინციპებს ყველა საფოსტო და საკურიერო მომსახურებისთვის. შეთანხმების მიხედვით,  „უნივერსალური მომსახურება“ გულისხმ

23 თებერვალი 2018 | 16:16 კვლევა ვრცლად
სასამართლოს რეფორმის “მესამე ტალღა” და ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები

სასამართლოს რეფორმის “მესამე ტალღა” და ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები

სასამართლოს რეფორმის “მესამე ტალღის” მესამე მოსმენამდე მისული კანონპროექტები კენჭისყრის მოლოდინში ისევ პარლამენტშია. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კი მოსამართლეებს ისევ ძველი წესით ნიშნავს, რომლის კონსტიტუციურობაზეც საკონსტიტუციო სასამართლო მსჯელობს. კანონპროე

15 ივლისი 2016 | 17:22 კანონმდებლობა ვრცლად
ლუდის მწარმოებლები ხელისუფლებისგან ასოცირების შეთანხმების ვალდებულებების სწრაფად შესრულებას ითხოვენ

ლუდის მწარმოებლები ხელისუფლებისგან ასოცირების შეთანხმების ვალდებულებების სწრაფად შესრულებას ითხოვენ

ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად, სახელმწიფო თამბაქოს აქციზზე განაკვეთს ზრდის. თუმცა ხელისუფლება ცდილობს ასოცირებით ნაკისრი ეს ვალდებულება რაც შეიძლება მალე შეასრულოს, ეს კი ბიზნესის უკმაყოფილებას იწვევს. სიგარეტის იმპორტიორები ხელისუფლებას ბიზნესის ინტე

09 დეკემბერი 2015 | 18:42 ეკონომიკა ვრცლად

ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) პირველი სექტემბრიდან შევიდა ძალაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირიდან შემოტანილ და საქართველოდან ექპორტირებულ 9 ათასზე მეტი დასახელების პროდუქციაზე საბაჟო გადასახადი გაუქმდა

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

„ღვინის პირველი პარტია დანიაში 2006 წელს გავიტანეთ. შემდეგ დანიას ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და შვედეთი დაემატა.

banner
banner
banner