banner
01 ნოემბერი 2016 | 15:32 სოფლის მეურნეობა

ევროკავშირი ქართული თაფლისთვის აკრძალული ნივთიერებების ნუსხას წლის ბოლომდე დააზუსტებს

ევროკავშირი ქართული თაფლისთვის აკრძალული ნივთიერებების ნუსხას წლის ბოლომდე დააზუსტებს

ვახტანგ ბუაჩიძესთვის მეფუტკრეობა ძირითადი პროფესია არ არის, მაგრამ ამ დამატებითი საქმიანობისგან იმდენ შემოსავალს იღებს, რომ ამ საქმისთვის თავის დანებებას არ აპირებს. პირიქით, ცდილობს ბიზნესის გაფართოებას და ევროკავშირის ბაზარზე გატანის პერსპექტივაზეც ფიქრობს.  უკვე 10 წელია, რაც  ხარაგაულის რაიონში თაფლს აწარმოებს. მეფუტკრეობა კი ერთი სკით დაიწყო და გასულ წელს 40 სკამდეც ავიდა, თუმცა ფუტკრისთვის დამახასიათებელი დაავადების „სიდამპლე“-ს გამო მინიდნარე წლის შემოდგომას 12 სკა გაუნადგურდა.

როგორც ბუაჩიძე ამბობს, საქართველოში მეფუტკრის წარმატება მეტწილად კვალიფიციურ საკონსულტაციო მომსახურებაზე, ხარისხიან ვეტპრეპარატებზე, ლაბორატორიის არსებობასა და ფერმერის ცოდნაზეა დამოკიდებული. მისი აზრით, ფუტკრების დაავადებებისგან  დაცვა მოყვარული ფერმერებისთვის ძალიან რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ „თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“ უკვე ერთი წელია ძალაშია, მეფუტკრე ფერმერების დიდი ნაწილს მის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. არადა, საქართველოს კანონმდებლობით თაფლის წარმოების სახელმძღვანელო დოკუმენტი სწორედ ეს არის.

„საქართველოში არსებული სტანდარტების და თაფლის შესახებ საკანონმდებლო მოთხოვნებზე სრულად ინფორმირებული არ ვარ. რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომ ლიტერატურას ვეცნობი, მაგრამ მეფუტკრეობა ძალიან ცოცხალი პროცესია, ყველაფერი სწარაფად იცვლება და ფერმერისგან დროულ რეაგირებას ითხოვს. რეგიონებში უნდა იყოს უფრო მობილური საკონსულტაციო ცენტრები, სადაც უახლეს მეთოდებსა და თანამედროვე მიდგომებზე ექნებათ ინფორმაცია. საკონსულტაციო ცენტრებში კონკრეტულ პრობლემაზე გპასუხობენ - ჯერ ეს სცადე მერე ეს სცადე, აქ უკვე უნდობლობა გიჩნდება. წელს 12 სკა ვიზარალე იმის გამო, რომ არ ვიცოდი რა პრეპარატები მიმეცა დაავადებული ფუტკრებისთვის. წამლებს რომლებსაც მეფუტკრეობის მაღაზიის კონსულტანტები მთავაზობდნენ, არ ვენდე, რადგან ხარისხიანი თაფლის წარმოებაზე მაქვს აქცენტი და არ მინდოდა ჩემს თაფლში გაურკვეველი წარმოშობის ნივთიერებები მოხვედრილიყო“, -ამბობს ვახტანგ ბუაჩიძე.

ქართულ თაფლს ცხოველური წარმოშობის ბევრი სხვა პროდუქტებიდან განსხვავებით ევროკავშირის ბაზარზე მოხვედრის  დიდი შანსი აქვთ. ეს შანსი კიდევ უფრო გაიზარდა მას შემდეგ,  რაც ევროკავშირის ადამიანის ჯანმრთელობისა და უფლებების დაცვის დირექტორატის რეკომენდაციით  ევროკომისიამ საქართველო მესამე ქვეყნების იმ ჩამონათვალში შეიყვანა, საიდანაც ევროკავშირის ბაზარზე თაფლის შეტანა ნებადართულია.

ცნობილია, რომ ევროკავშირის ბაზარზე მოთხოვნა წლიურად 6% იზრდება და ადგილობრივი მოხმარების ნახევარზე მეტი სხვა ქვეყნებიდან არის იმპორტირებული. ევროკავშირის სამომხმარებლო ბაზარზე ყოველწლიურად 150 ათასი ტონა თაფლი უცხოეთიდან შედის.

ევროკავშირის მხრიდან ქართულ თაფლთან დაკავშირებით გამოხატული ინტერესის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ DCFTA-ს (ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცე) ვალდებულებების კონტექსტში, კერძოდ კი ევროკავშირთან საკანონმდებლო მიახლოების ფარგლებში თაფლის წარმოების მარეგულირებელი ნორმების შექმნა დაიწყო. საქართველოს მთავრობის №714 დადგენილებით „თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“ მიიღეს, რომელიც ძალაში 2015 წლის 1 ივლისიდან შევიდა და თაფლთან დაკავშირებულ მოხოვნებს ადგენს. ბუნებრივია, ეს იმას ნიშნავს, რომ რეგლამენტით გათვალისწინებული წესები ყველა თაფლის ბიზნესში ჩართული სუბიექტისთვის სავალდებულოა.

სურსათის ეროვნული სააგენტოს საიტზე მოკლედ განმარტებულია „თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“-ს ძირითადი პრინციპები, ასევე საუბარია იმ სანქციებზე, რომელიც მეწარმე-სუბიექტს რეგლამენტის წესების დარღვევის შემთხვევაში ემუქრება:

„ბიზნესოპერატორი ვალდებულია, ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული თაფლი აწარმოოს და ბაზარზეც რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად განათავსოს. თაფლის ტექნიკური რეგლამენტი ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ბაზრის გაჯანსაღებას, ფალსიფიკაციისგან დაცვას და ქართული თაფლის ექსპორტის სტიმულირებას ევროკავშირის ბაზარზე.

„თაფლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, რეგულირების ობიექტი ბაზარზე განთავსებული ყვავილის ანუ ნექტრის თაფლი, ცვარტკბილის თაფლი და შერეული თაფლია.

დოკუმენტი მიზნად ისახავს თაფლის წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციის ეტაპებზე რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრას, მათ შორის:

 • ბაზარზე განთავსებული თაფლი მიღებული უნდა იყოს ჯანმრთელი ფუტკრისგან და გამოდიოდეს ფუტკრის ინფექციური დაავადებების მხრივ კეთილსაიმედო მეურნეობიდან
 • მკაცრად უნდა იყოს გაკონტროლებული ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების მოხმარება, დოზები და ვადები
 • ბაზარზე განთავსებული პროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს კანონმდებლობით დადგენილ უვნებლობის მაჩვენებლებს
 • გასაყიდად გამზადებულმა თაფლის ეტიკეტმა, აღწერილობამ და წარდგენამ შეცდომაში არ უნდა შეიყვანოს მომხმარებელი
 • საკონდიტრო თაფლის ეტიკეტზე პროდუქტის დასახელებასთან ახლოს უნდა მიეთითოს სიტყვები: „განკუთვნილია მხოლოდ საკონდიტრო წარმოებისათვის"
 • დაუშვებელია ბაზარზე განთავსებულ თაფლში საკვები დანამატების და სხვა საკვები ინგრედიენტების დამატება
 • თაფლში მინიმალურამდე უნდა იყოს დაყვანილი უცხო სუნი და გემო, რომელიც წარმოიქმნება შენახვის და გადამუშავების დროს; ასევე, იკრძალება თაფლის გაცხელება და გადამუშავება ისე, რომ შეიცვალოს მისი ძირითადი მაჩვენებლები.

ახალ რეგულაციაში მკაცრად არის გაწერილი მოხმარებისთვის განკუთვნილი თაფლის ხარისხობრივი და ფიზიკო-ქიმიური მაჩვენებლები.

სარეალიზაციო თაფლის აღნიშნულ დოკუმენტთან შესაბამისობის კონტროლს სურსათის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს. დარღვევის შემთხვევაში გატარდება შესაბამისი სანქციები“.

„თაფლის ტექნიკური რეგლამენტი" საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებით დაკომპლექტებულმა სამუშაო ჯგუფმა საერთაშორისო სტანდარტებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, ევროკავშირის კანონმდებლობაზე დაყრდნობით შეიმუშავა.

სურსათის ეროვნული სააგენტოს საიტზე გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაციის მიხედვით პრიორიტეტული საკითხია აკრძალული ნივთიერებების შემცველი ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენების აკრძალვა ცხოველური წარმოშობის სურსათში, მათ შორის თაფლში.

ქართული თაფლის ევროკავშირში ექსპორტის განხორციელებისათვის, დაუშვებელია თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქციის მწარმოებლების მიერ, ევროკავშირში აკრძალული ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენება. კერძოდ: „ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები და მათი კლასიფიკაცია მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვართან დაკავშირებით” 2009 წლის 22 დეკემბრის ევროსაბჭოს რეგულაცია EC 37/2010 შესაბამისად, აკრძალული ნივთიერებებია:
1. Aristolochia ssp და მისგან დამზადებული პრეპარატები - Aristolochia spp. and preparations thereof
2. ქლორამფენიკოლი - Chloramphenicol (ლევომიცეტინი)
3. ქლოროფორმი - Chloroform
4. ქლორპრომაზინი - Chlorpromazine (ამინაზინი)
5. კოლხიცინი - Colchicine (კოლხიკუმი)
6. დაპზონი - Dapsone
7. დიმეტრიდაზოლი - Dimetridazole
8. მეტრონიდაზოლი - Metronidazole
9. ნიტროფურანების ჯგუფი Nitrofurans - ფურალტადონი, ფურაზოლიდონი, ნიფუროქსაზიდი, ნიფურსოლი, ნიტროფურანი, ნიტროფურანტოინი, ფურადონინი, ნიტრფურათიაზიდი, ნიტროფურაზინი, ფურაცილინი, ნიტრომიდაზოლი.
10. რონიდაზოლი - lished Ronidazole

ვეტერინარული პრეპარატებისა და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენი ნივთიერებების მონიტორინგი საქართველოში ევროპული დირექტივების შესაბამისად უნდა მოხდეს. ესენია:

 • ევროკომისიის დირექტივა 96/23/EC „ცოცხალ ცხოველებსა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში გარკვეული ნივთიერებებსა და მათ ნარჩენების მონიტორინგთან დაკავშირებული ზომების შესახებ“; 
 • ევროკომისიის გადაწყვეტილება 97/747/EC „ევროდირექტივა EC 96/23-ით დადგენილი ზოგიერთი ცხოველური წარმოშობის სურსათში გარკვეული ნივთიერებებისა და მათი ნარჩენების მონიტორინგთან დაკავშირებული ნიმუშების აღების დონეებისა და სიხშირეების შესახებ“

იმის მიუხედავად, რომ ევროკავშირი მზადაა ბაზარი გახსნას ქართული თაფლისთვის, ქართველი მწარმოებლებისთვის კიდევ ერთი გამოწვევა სანდო ლაბორატორიული კვლევების ხელმისაწვდომობაა. თაფლის მწარმოებლებს მოლოდინი აქვთ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია ევროკავშირის მიერ მოთხოვნად ხარისხობრივ და უვნებლობის პარამეტრებზე კვლევებს სრულად დანერგავს. ევროკავშირის მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ, პროცედურების შესაბამისად, სავარაუდოდ, მიმდინარე წლის ბოლომდე საქართველო ოფიციალურად გაფორმდება მესამე ქვეყნების სიაში. იმავე პერიოდიდან ქართული თაფლის ექსპორტი ნებადართული იქნება, თუმცა ლაბორატორიული კვლევების გარეშე ეს პროცესი წარმოუდგენელია. ტექნიკური რეგლამენტის ძალაში შესვლის შემდეგ თაფლის ადგილობრივ ბაზარზე განთავსებაც რეგულირების ქვეშ მოექცა და ლაბორატორიული კვლევა სამომხმარებლო ბაზარზე ამ პროდუქტის განთავსების შემთხვევაში ისევე აქტუალურია,  როგორც ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოებისთვის.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ირაკლი გულედანი აცხადებს, რომ თაფლის მიმართულებით უვნებლობის და ხარისხობრივ პარამეტრებზე გარკვეული სამუშაოები გასწიეს. თუმცა მას შემდეგ, რაც საქართველო ევროვკავშირში ექსპორტიორი ქვეყნების განახლებულ სიაში აღმოჩნდება, თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო კვლევების შესახებ სრული ინფორმაცია გამოქვეყნდება და იმ პარამეტრებზე დაიწყებენ მუშობას რაც მოთხოვნილი იქნება: „სანამ ოფიციალურად არ დადასტურდება საქართველოს მესამე ქვეყნების სიაში შესვლა, ჩვენ ჯერ ზუსტად არ ვიცით ევროპა თაფლში რა პარამეტრებზე  კვლევას მოგვთხოვს. ეს მნიშვნელოვანია არამარტო სახელმწიფო არამედ კერძო ლაბორატორიებისთვისაც,  რადგან ცნობილი გახდება პირველ რიგში რომელი მეთოდი უნდა დაინერგოს. მიახლოებით ვიცით, რომ 300 დასახელების პესტიციდი უნდა იყოს დანერგილი და თუ არ ვცდები 200-მდე ანტიბიოტიკი. ეს  თითქმის შეუძლებელია ევროპული დონის ლაბორატორიისთვისაც. ისეთი პესტიციდები და ანტიბიოტიკები, რომლებიც ფიზიკურად არ არსებობს და დარეგისტრირებული არ არის საქართველოში, ავტომატურად არც მოხვდება სურსათში. ე.ი. მის დანერგვას ამ ეტაპზე აზრი არ აქვს. პრიორიტეტები უნდა გამოიყოს. ევროპა საერთოდ არ გაიკარებს იმ თაფლს, სადაც ანტიბიოტიკებია. მაგრამ რომელ ანტიბიოტიკებზე უნდა გავაკეთოთ კვლევა, ამაზე ჯერ დოკუმენტი უნდა შედგეს. მიუხედავად ამისა, ხარისხობრივი პარამეტრები დანერგილი გვაქვს, უვნებლობის პარამატრებიდან ამ ეტაპზე კვლევის მეთოდები  ლევომიცეტინზე და ტეტრაციკლინის ჯგუფის პრეპარატებზე დავნერგეთ“.

იმისთვის რომ საქართელოს კანონმდებლობა არ დაარღვიოს, მეფუტკრე ფერმერი ვალდებულია:

 • დარეგისტრირდეს ბიზნესოპერატორად საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრში (მომსახურების ცენტრებში);
 • აწარმოოს და ბაზარზე განათავსოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ეტიკეტირებული ნატურა­ლური თაფლი

სურსათის ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნები თაფლის მწარმოებლებისთვის

თაფლის პირველადი წარმოებისა და გადამუშავების ეტაპებზე დაიცავით ჰიგიენური ნორმები:

 • ტერიტორია და შენობები შეარჩიეთ ცხოველთა სად­ გომების, ნაგავსაყრელების, გუბურებისა და სხვა დაბინძურებული ადგილებისგან მოშორებით;
 • სკა, ჭურჭელი, ყუთი, სადისტრიბუციო და სხვა გადა­ საზიდი საშუალებები და მოწყობილობები შეინახეთ სუფთად;
 • საფუტკრე მეურნეობაში თაფლის წარმოების ეტაპზე გამოიყენეთ სასმელი წყალი, რომელიც აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთ­ ხოვნებს;
 • საწარმოო ნარჩენები გაიტანეთ რეგულარულად და წარმოება დაიცავით ცხოველების, მღრღნელების, ფრი­ ნველებისა და სხვა მავნებლებისაგან;
 • გააკონტროლეთ ფუტკრის დაავადებები, გამოყენებული ვეტერინარული პრეპარატები; დაიცავით ლოდინის/ დაყოვნების პერიოდი.
 • თაფლის მწარმოებელი ვალდებულია, ფლობდეს ინფო­ რმაციას იმ პირის ან ბიზნესოპერატორის შესახებ, ვისაც თაფლს აწვდის.

მიუხედავად იმისა, რომ მეფუტკრეობის სექტორში საქართველოს სახელმწიფო კონტროლი ევროკავშირის შესაბამისმა უწყებებმა აღიარეს, წარმოების საუკეთესო პრაქტიკის ჩამოყალიბებისთვის სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა და მეფუტკრე ფერმერებს კიდევ ბევრი შემხვედრი ნაბიჯის გადადგმა მოუწევთ. ერთის მხრივ, სახელმწიფო ევროკავშირთან საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამას ახორციელებს და რამდენიმე საკანონმდებლო ნორმაც შევიდა ძალაში, მეორეს მხრივ, კი ინიციატივები „ქვემოდან  ზემოთ“ ამ ეტაპზე დიდ მასშტაბებს არ იღებს. Eugeorgia.info-ს ინფორმაციით, რეგიონებში ფერმერები ნაკლებად გაცნობიერებულები არიან და კანონის შესაბამისი წარმოების ნაცვლად ჯერ კიდევ „მამაპაპეულ“ ნაკლებად ეფექტურ ან უვნებლობის კუთხით ნაკლებად სანდო მეთოდებს იყენებენ.

ზურაბ მოდებაძე

 

წაკითხულია
6115
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:

“ფუტკარამ” იაპონიაში თაფლის პირველი საცდელი პარტია უკვე შეიტანა და ამჟამად კონტრაქტის მოლოდინშია

“ფუტკარამ” იაპონიაში თაფლის პირველი საცდელი პარტია უკვე შეიტანა და ამჟამად კონტრაქტის მოლოდინშია

თაფლის მწარმოებელი შპს „ფუტკარა ჯგუფი“ იაპონურ კონტრაქტს ელოდება. გასულ წელს ქართულმა კომპანიამ იაპონიაში საცდელად 1 ტონა თაფლი გაიტანა. ექსპორტზე სამი სახის - ალპური, ცვარტკბილის (მანანა) და შერეული თაფლი გავიდა.

08 იანვარი 2018 | 17:30 ეკონომიკა ვრცლად
„ჯარა“ - ფილმი ტრადიციულ მეფუტკრეობასა და აჭარაზე

„ჯარა“ - ფილმი ტრადიციულ მეფუტკრეობასა და აჭარაზე

სტუდია EcoFilms-ი ტრადიციული ქართული მეფუტკრეობისა და აჭარის ველური, ხელუხლებელი ბუნების შესახებ 52-წუთიანი დოკუმენტური ფილმის გადაღებას აპირებს. ფილმის მთავარი პერსონაჟი ქართული ფუტკარი იქნება, მოვლენები კი აჭარაში, მაჭახელას ხეობაში, ტყის სიღრმეში ჩადგმ

20 თებერვალი 2015 | 17:35 გარემოს დაცვა ვრცლად

ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

რჩეული სტატიები

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

„ღვინის პირველი პარტია დანიაში 2006 წელს გავიტანეთ. შემდეგ დანიას ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და შვედეთი დაემატა.

banner
banner
banner