banner
14 ნოემბერი 2016 | 15:39 ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა

150 მატარებელი ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნით - გამართლდება თუ არა ხელისუფლების პროგნოზი?

 150 მატარებელი ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნით - გამართლდება თუ არა ხელისუფლების პროგნოზი?

2017 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე 150 მატარებელი გაივლის - საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის ამ პროგნოზს ლოგისტიკის ექსპერტები სკეპტიკურად უყურებენ. მათი განმარტებით, წელს ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნით საქართველოს გავლით მხოლოდ რამდენიმე საკონტეინერო ვაგონის გადაზიდვა მოხდა.

 
 ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტი“ გადის ჩინეთიდან ყაზახეთის, კასპიის ზღვის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის გავლით და შემდგომ ევროპაში. გასულ თვეს საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის რკინიგზის ადმინისტრაციები, ასტანაში გამართულ შეხვედრაზე „ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის ასოციაციის“ შექმნაზე შეთანხმდნენ.


ყაზახეთის დედაქალაქში მიღებული გეგმის თანახმად, ასოციაციის მთავარი საქმიანობა სატრანზიტო და სავაჭრო ტვირთების მოზიდვისკენ, ასევე „ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით“ ინტეგრირებული ლოგისტიკური პროდუქციის განვითარებისკენ იქნება მიმართული.

 

ასოციაციის მონაწილეები იმუშავებენ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ეფექტური სატარიფო პოლიტიკის გატარება, ინტეგრირებული მომსახურების ღირებულებისა და ხარჯების ოპტიმიზაცია, გადაზიდვების პროცესის ერთიანი ტექნოლოგიის შექმნა, სასაზღვრო და საბაჟო პროცედურებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ბარიერების გადალახვის ხელშეწყობა.

ამ პროექტის და ასოციაციის ძირითადი ამოცანაა ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნის პოპულარიზაცია და მისი ჩართვა ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით ტვირთების ტრანსპორტირების გლობალურ სქემაში, - განმარტავენ საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტში EUGeorgia.info-სთან საუბარში, - ასოციაციის ძირითადი ამოცანებია, ამ დერეფნის ფარგლებში ერთიანი, კონკურენტული სატარიფო პოლიტიკის შემუშავება საკონტეინერო გადაზიდვებზე, ამავე გადაზიდვების ტექნოლოგიური სქემების შემუშავება“.

საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის ინფორმაციით, აღნიშნული სქემა საშუალებას იძლევა, მანძილი ჩინეთიდან საქართველოს შავი ზღვის ნავსადგურებამდე დაიფაროს 9–10 დღეში, რაც, თავის მხრივ, მოცემული დერეფნის მიმზიდველობას ზრდის.

უწყების პროგნოზების მიუხედავად, მიმდინარე წელს ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნით საქართველოს გავლით არც ერთ მატარებელს არ გაუვლია. წინა წლების დინამიკა კი შემდეგია:

2015 წლის 28 ივლისს გაუშვეს პირველი სადემონსტრაციო საკონტეინერო მატარებელი შიჰეძი (ჩინეთი) - დოსტიკი (ყაზახეთი) - აქტაუს პორტი (ყაზახეთი)-კიშლის (აზერბაიჯანი) მარშრუტით. მაშინ „აზერბაიჯანის რკინიგზის“ ხელმძღვანელმა ჯავიდ ყურბანოვმა განაცხადა, რომ 2020 წლამდე „ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით“ დაახლოებით 300-400 000 კონტეინერის გადაზიდვაა დაგეგმილი.

2015 წლის 29 ნოემბერს აღნიშნული დერეფნით გაუშვეს მეორე საკონტეინერო მატარებელი ლიანიუნგანი (ჩინეთი) - დოსტიკი (ყაზახეთი) - აქტაუს პორტი (ყაზახეთი) - ალიათის პორტი (აზერბაიჯანი) - ფოთი - სტამბოლის მარშრუტით.

2016 წლის 15 იანვარს კი, ევროპა-უკრაინა-საქართველო-აზერბაიჯანი-ყაზახეთი-ჩინეთის მარშრუტით, საკონტეინერო გადაზიდვების ტექნოლოგიური ეფექტურობის განსაზღვრის მიზნით, „ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნით“ ილიჩევსკის პორტიდან (უკრაინა) ჩინეთში სატესტო მატარებელი გაუშვეს.

საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის პროგნოზით, მომავალ წელს ამ დერეფნით, საქართველოს გავლით, ჩინეთიდან ევროპის დანიშნულებით 150-მა მატარებელმა უნდა გაიაროს.

«აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობით მომავალ წელს იგეგმება 150 მატარებლის მიღება, რასაც შემდგომ წლებში ასევე ექნება ზრდის ტენდენცია», - აცხადებენ რკინიგზის დეპარტამენტში.

სატრანსპორტო დერეფნის კვლევების ცენტრის“ ხელმძღვანელი პაატა ცაგარეიშვილი მიიჩნევს, რომ არსებული დინამიკიდან გამომდინარე, რთულად წარმოსადგენია, როგორ მოახერხებენ ტრანსკასპიური დერეფნის წევრი ქვეყნები მოცულობის მკვეთრ ზრდას ასეთ მოკლე პერიოდში.

გამომდინარე იქიდან, რომ წელს არც ერთ მატარებელს არ გაუვლია და ფრაგმენტულად, მხოლოდ რამდენიმე ვაგონს აქვს გავლილი ჩინეთიდან საქართველოში, ცოტა რთულად მესახება, პრაქტიკულად წარმოუდგენლადაც კი მიმაჩნია, რომ ერთ წელიწადში 150-მა მატარებელმა გაიაროს“, - აცხადებს ცაგარეიშვილი EUGeorgia.info-სთან საუბარში.

მისი განმარტებით, კვლავ არ არის გადალახული ისეთი ინფრასტრუქტურული პრობლემები, როგორიც არის საბორნე გადაზიდვები შავ და კასპიის ზღვებზე, არსებობს ბორნების ნაკლებობა, გადაზიდვის ვადა კი, რაც ტვირთმფლობელისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჯერჯერობით არ არის კარგად დარეგულირებული.

მართალია, ტრანსკასპიურ დერეფანში სატარიფო ველი მოწესრიგდა, მაგრამ რუსეთის მიმართულებას დამატებითი პრეფერენციები აქვს. მათ დამატებით შეუძლიათ ტარიფების დაწევა“, - ამბობს ცაგარეიშვილი.

დღეს «ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო კორიდორს» ჰყავს სერიოზული კონკურენტი ჩრდილოეთის მარშრუტის სახით, რომელიც გადის ჩინეთ-ყაზახეთის საზღვრიდან, ყაზახეთის და რუსეთის გავლით (ტრანსციმბირული მაგისტრალით), ბელორუსში და შემდეგ ევროპაში. USAID-ის მონაცემებით, ტრანსკასპიურ სავაჭრო და სატრანზიტო დერეფანში ტვირთების გადაზიდვა მიმდინარე პერიოდში 30%-ით ძვირი ჯდება, ვიდრე რუსეთის გავლით.

თუ კონკურენტუნარიანობის თვალსაზრისით შევადარებთ, რუსეთზე გამავალი დერეფანი არის მიმზიდველი პირველ რიგში იმის გამო, რომ გადაზიდვაში მხოლოდ ყაზახეთი, რუსეთი და ბელორუსი მონაწილეობენ. მათ უფრო მყისიერად შეუძლიათ, შეთანხმდნენ და მოახდინონ სატრანსპორტო ბაზარზე მიმდინარე პროცესებზე რეაგირება, დაწიონ ტარიფები. ჩვენს შემთხვევაში კი, დერეფნის პროექტში ბევრი ქვეყანა მონაწილეობს, შესაბამისად, მყისიერად რეაგირება და ერთიანი გადაწყვეტილების მიღება უფრო რთულია“, - მიიჩნევს პაატა ცაგარეიშვილი.

ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით“ ტვირთგადაზიდვებზე კონკურენტუნარიანი საშეღავათო ტარიფების დაწესების შესახებ პროტოკოლს აზერბაიჯანმა, ყაზახეთმა, საქართველომ და უკრაინამ მიმდინარე წლის 14 იანვარს მოაწერეს ხელი. ახალი ტარიფები ძალაში 1 ივნისიდან შევიდა.

მიმდინარე წლის ბოლომდე კი, იგეგმება „ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტი მარშრუტის ასოციაციის“ წევრთა შეკრება, რომელზედაც დამტკიცდება შეღავათიანი სატარიფო განაკვეთები სავაგონო გადაზიდვებზე (გარდა არსებულისა კონტეინერებზე), ზოგიერთი სახეობის ტვირთებისთვის, კერძოდ ხორბალზე, ფერადი ლითონის ნაწარმზე (ცინკი), ქიმიკატებზე (გოგირდი), ქვანახშირზე, გაზოილსა და მაზუთზე. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტში ირწმუნებიან, რომ აღნიშნული ხელს შეუწყობს ახალი ტვირთნაკადების მოზიდვას ყაზახეთიდან და უკრაინიდან.

საქართველოს რკინიგზის, როგორც «ასოციაციის» ერთ-ერთი დამფუძნებლის და ძირითადი წევრის ვალდებულება იქნება, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ასოციაციის მუშაობაში, მიავლინოს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე წარმომადგენლები ასოციაციის მუდმივმოქმედ ოფისში და ხელი შეუწყოს მის წარმატებულ ფუნქციონირებას.

საქართველოს რკინიგზას უშუალოდ და ასევე, მის შვილობილ კომპანიას Trans Qafqasus Terminals-ს, ამ დერეფნის და ასოციაციის საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით, სატრანსპორტო – ლოჯისტიკური გამოფენების ფარგლებში, დაგეგმილი აქვს ღონისძიებები უკრაინასა და ჰოლანდიაში.

მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრებზე მოწვეული იქნებიან ამ ქვეყნების სამთავრობო უწყებების და სატრანსპორტო სექტორის ძირითადი და მსხვილი წარმომადგენლები. მოხდება მათი დეტალური ინფორმირება არსებულ სატარიფო და ტექნოლოგიურ პოლიტიკაზე, მომსახურების თავისებურებებზე, სპეციფიკაზე. ანალოგიური ღონისძიებები უკვე ჩატარდა შანხაისა და ჩუნცინში (ჩინეთი), ასტანასა და ალმაატაში (ყაზახეთი), ასევე სტამბოლში (თურქეთი).

აღნიშნული კიდევ უფრო მეტად გაზრდის დაინტერესებას ჩვენი დერეფნითა და ასოციაციით, რაც დამატებითი ტვირთების მოზიდვას შეუწყობს ხელს“,- ირწმუნებიან საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტში.

სატრანსპორტო დერეფნის კვლევების ცენტრის“ ხელმძღვანელიპაატა ცაგარეიშვილი კი მიიჩნევს, რომ «ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო კორიდორის» მონაწილე ქვეყნებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ არა ჩინეთის, არამედ ცენტრალური აზიის ბაზარს, რაც მისი მოსაზრებით, პროექტის სიცოცხლისუარიანობას მეტად გაზრდის.

ჩემი მოსაზრებით, აქცენტი არ უნდა იყოს გადატანილი ჩინეთის სახმელეთო ტვირთებზე, რადგან ჩინეთს უფრო საზღვაო მიმართულება აინტერესებს და მეტწილად, ზღვით ახორციელებენ ტვირთგადაზიდვებს. ჩინეთი არ არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზარი ტვირთნაკადების მოზიდვის კუთხით, არამედ უფრო მნიშვნელოვანია ყაზახეთი, უზბეკეთი და თურქმენეთი. ცენტრალური აზიის ამ ქვეყნებში დღესდღეობით ყველაზე დიდი საწარმოები, მათ შორის გოგირდის, ლითონის, ალუმინის, ხორბლის - ეკუთვნის სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე, საქართველომ და აზერბაიჯანმა ამ ქვეყნებთან უნდა გამართონ მოლაპარაკებები. მაგალითად, ყაზახეთის ტვირთნაკადი, რომელიც რუსეთში გადის, წელიწადში 100 მილიონს აღწევს. ჩვენ რომ ყაზახეთის თვირთნაკადის 15-20%-მდე მაინც ავიდეთ, ეს ჩვენთვის დიდი მიღწევა იქნება, - ამბობს ცაგარეიშვილი.

როგორც EUGeorgia.info წერდა, 2015 წელს სარკინიგზო გადაზიდვების მთლიანი მოცულობა 2014 წელთან შედარებით 15%-ით შემცირდა. აქედან ადგილობრივი ტვირთები 7%-ით, ტრანზიტული 16,5%-ით, იმპორტზე შემოსული ტვირთები კი 9%-ით შემცირდა. ყველაზე დიდი, 32%-იანი ვარდნა - ექსპორტზე გასულ ტვირთებს შეეხო.


სუზი კალაშიანი 
 
 

წაკითხულია
1872
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე სტატიები არ მოიძებნა


ბლოგი

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) პირველი სექტემბრიდან შევიდა ძალაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირიდან შემოტანილ და საქართველოდან ექპორტირებულ 9 ათასზე მეტი დასახელების პროდუქციაზე საბაჟო გადასახადი გაუქმდა

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

ევროკავშირში თავისუფალი გადაადგილება, გარანტირებული სამუშაო თუ ევროპულ უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა? მითები არამხოლოდ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე, არამედ ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებითაც არსებობს. ევროპაში თავისუფლად გ

ექსკლუზიური ინტერვიუ დიმიტრი მანჯავიძესთან, რომელიც არის ერაყში, კერძოდ, ბაღდადსა და ერბილში გაეროს ოფისის საარჩევნო მისიის უფროსი ოფიცერი.

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

„ღვინის პირველი პარტია დანიაში 2006 წელს გავიტანეთ. შემდეგ დანიას ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და შვედეთი დაემატა.

banner
banner
banner
banner