banner
16 სექტემბერი 2017 | 12:55 ეკონომიკა

კვალიფიკაცია, უნარები, ტექნოლოგიური მხარდაჭერა - ევროკავშირი მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას ახალი აქცენტებით გააგრძელებს

კვალიფიკაცია, უნარები, ტექნოლოგიური მხარდაჭერა - ევროკავშირი მცირე და საშუალო ბიზნესის  მხარდაჭერას  ახალი აქცენტებით გააგრძელებს

ქართული მცირე და საშუალო კომპანიების (მ.ს.კ) ევროპულ პერსპექტივებზე, მათ მიმართ ევროკავშირის მხრიდან არსებულ და სამომავლო მხარდამჭერ პროგრამებზე Eugergia.info ესაუბრა ევროკავშირის სამეზობლოსა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების დირექტორატის ხელმძღვანელს, კრისტიან დანიელსონს.

თქვენი აზრით, საჭიროა თუ არა დამატებითი რესურსების გამოყოფა იმისთვის, რომ ქართულმა მცირე და საშუალო ზომის  კომპანიებმა (მ.ს.კ.) იგრძნონ მეტი მხარდაჭერა ევროკავშირის მხრიდან?

ქართული ეკონომიკა, სხვა უმეტესი ქვეყნების ეკონომიკის მსგავსად, ეფუძნება მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს. უმუშევრობის შესამცირებლად, ეკონომიკის განსავითარებლად თუ კაპიტალის დასაგროვებლად აუცილებელია მ.ს.კ.-ს შევუქმნათ განვითარების ოპტიმალური პირობები. რა მდგომარეობაა ამ მიმართულების საქართველოში ?! ჩვენ ამ სიტუაციას, ადგილობრივ მთავრობასთან ერთად, ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით. მთავრობის პრიორიტეტი ბიზნესკლიმატის გაუმჯობესება უნდა იყოს. იკვეთება რამოდენიმე საკითხი, რომლებიც უმნიშვნელოვანესია ამ კონტექსტში. პირველი, ეს არის ტექნიკური მხარდაჭერის საჭიროება მ.ს.კ.-ისთვის, რათა მათ შეძლონ ევროკავშირის ბაზრის პოტენციალის ათვისება. დღეს საქართველოს შეუძლია მნიშვნელოვნად გამარტივებული სავაჭრო პირობებით ივაჭროს ევროკავშირთან. ჩვენ ადგილობრივ ბიზნესორგანიზაციებთან და არასამთავრობოებთან ერთად ვმუშაობთ ამ მიმართულებით, რათა მიზნობრივ ჯგუფებს მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ საჭიროების შესახებ. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, ფინანსებია. მ.ს.კ. შეუძლიათ მიმართონ ბანკებს ფინანსური რესურსების მოძიებისთვის, თუმცა, როგორც ვიცით, ამ შემთხვევაში საჭიროა სპეციფიკური ინსტრუმენტები, მ.ს.კ-ს უწევთ  სპეციფიკური პირობების დაკმაყოფილება, ამავე დროს საქართველოში ნამდვილად არსებობს მათი განვითარების პერსპექტივა. სწორედ ეს მოცემულობა გვიბიძგებს ჩვენ ევროპის „რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან“ თანამშრომლობისკენ, რათა ქართული მ.ს.კ-ისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ გარე დაფინანსების წყაროები ადგილობრივ ვალუტაში. ამ კუთხით, ჩვენ მუშაობის სტიმულს ადგილობრივი მთავრობის თანმხვედრი პოლიტიკა გვაძლევს. ადგილობრივი ბანკებიც ცდილობენ შექმნან ეფექტური ინსტრუმენტები მ.ს.კ-თან მიმართებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ორივე მიმართულებით (ტექნიკური მხარდაჭერა და ფინანსების ხელმისაწვდომობა) კიდევ ბევრია გასაკეთებელი და მე პირადად მოუთმენლად ველოდები ამ კუთხით თანამშრომლობას შესაბამის ადგილობრივ ორგანიზაციებთან.     

გეგმავს თუ არა ევროკავშირი  საქართველოს ეკონომიკისა თუ ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერას უკვე არსებული DCFTA-ის პროგრამის ფარგლებს გარეთ?

“ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება” (DCFTA) ადგენს ეკონომიკური ინტერაქციის ჩარჩოს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. ეს შეთანხმება საქართველოსთვის თითქმის სრულფასოვნად უხსნის ევროკავშირის ბაზრის კარს. ამ შესაძლებლობის ეფექტურად გამოსაყენებლად საჭიროა საქართველოში ზემოთ ხსენებული პირობების შექმნა (ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და ტექნიკური მხარდაჭერა), ასევე კონკურენტუნარიანი სექტორებისა თუ სფეროების გამოვლენა და ამ მიმართულებით მუშაობა. აუცილებელია, ასევე საქართველომ აჩვენოს მნიშვნელოვნად დადებითი კორელაცია განხორციელებულ ინვესტიციებსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის. საქართველოში მე ვხედავ სამ მიმართულებას, რომლის მხარდაჭერაც ევროკავშირს სხვადასხვა ინსტრუმენტებით შეუძლია. პირველი, ეს არის ტრანსპორტი და ინფრასტრუქტურა. ამ მიმართულების ჩვენ უკვე გვქონდა ერთობლივი მაშტაბური პროექტი და ამჟამადაც აქტიურად ვაგრძელებთ მუშაობას. მეორე, ეს არის გარემო და მისი დაცვა. სახიფათო ნარჩენების მართვა ეს ის საკითხია, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება ყურადღების მიქცევა და ჩვენ ამ მიმართულებით საქართველოს მყარად ვუჭერთ მხარს. მესამე სექტორი არის სოფლის მეურნეობა. საქართველოსთვის არსებობს რელევანტური შესაძლებლობა იმისა, რომ მან ევროკავშირის ბაზარზე გაიტანოს ადგილობრივი წარმოების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები. საქართველოს, ასევე აქვს შესაძლებლობა გაზარდოს თავისი პროდუქტის ხარისხი და წარმოების ეფექტურობა. ეს ის სამი ძირითადი მიმართულებაა, სადაც ევროკავშირს შეუძლია იყოს მნიშვნელოვანი, საქართველოს მხარდამჭერი მოთამაშე.

რას ფიქრობთ ევროპული მხარდაჭერის კონცეფციაზე? სჭირდება თუ არა მას მოდიფიკაცია, რათა უფრო ეფექტური მხარდაჭერა მიიღონ ადგილობრივმა მ.ს.კ.-მა?

ვფიქრობ, რომ ყოველთვის საჭიროა ვკითხოთ საკუთარ თავს, ვატარებთ თუ არა სწორ პოლიტიკას?!  თუ გადავხედავთ იმ მიმდინარე ინსტრუმენტებს, რომლის მეშვეობითაც პირდაპირი ან ირიბი გზებით ხორციელდება ქართული მ.ს.კ -ის მხარდაჭერა ევროკავშირის მხრიდან , შევამჩნევთ, რომ უკვე აქტიურია პროგრამების ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის ელემენტები. ჩვენი მხარდაჭერა ასევე მიემართება სოფლის მეურნეობის სექტორს. ვცდილობთ ამ სექტორში ოპერირებადი ფერმები/კომპანიები გახდნენ უფრო ეფექტური, მაგალითად კოოპერატივების ჩამოყალიბების გზით.  საქართველოში აუცილებელია სამუშაო ძალის უნარების განვითარება, ეს საკითხი პირდაპირ მიემართება თქვენს შეკითხვას, ანუ ევროკავშირს შეუძლია ამ მიმართულებითაც მუშაობა,  ამ კუთხით ჩვენ შეგვიძლია დღევანდელი მხარდაჭერის ინტენსიფიკაცია. ეს მიმართულება გულისხმობს ადგილობრივი სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის ამაღლებას, ეს კი, თავის მხრივ, აუცილებელია, მაგალითად, მ.ს.კ-ის განვითარებისთვის. აუცილებელია ახალგაზრდა ქართველებისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენა, რათა მათ მიიღონ ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაცია. ეს საკითხიც ძალიან მნიშვნელოვანია მ.ს.კ-ის წარმატებული მომავლისთვის. აქვე უნდა ვახსენოთ, რომ ახალგაზრდების სამუშაო უნარების განვითარება მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ აკადემიურ საფეხურზე, არამედ მთელი კარიერის განმავლობაში, რადგან, როგორც ვიცით, დღევანდელი სამუშაოების სპეციფიკა მომავალში აუცილებლად შეიცვლება.

როგორ ფიქრობთ, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში აუცილებელია თუ არა განხორციელდეს ENPARD-ის მსგავსი პროექტები საქართველოში?

NEPARD თავისი პირდაპირი მნიშვნელობით სოფლის მეურნეობის სექტორით შემოიფარგლება, შესაბამისად ამ პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მუშაობა და ვფიქრობ, რომ ეკონომიკის ამ სექტორს გააჩნია მკვეთრად გამოხატული სპეციფიკაციები. ამ სექტორში აუცილებელია მრავალრიცხოვან ფერმერთა მხარდაჭერა, მათი უნარების განვითარების და საექსპორტო ბაზრებზე შეღწევის კუთხით. განვითარების სხვა საჭიროებები გამოიკვეთება სოფლის მეურნეობის სექტორზე საუბრისას, მაგალითად, როგორც უკვე ვახსენეთ, ფერმერთა უნარები, ინფრასტრუქტურა და ა.შ. მე ვერ ვხედავ იმის შესაძლებლობას, რომ ეს კონკრეტული პროგრამა ( ENPARD) გავრცელდება სხვა სექტორებზე, თუმცა ჩვენ არ უნდა შემოვიფარგლოთ კონკრეტული პროგრამებით, მთავარი ის ძალისხმევაა, რომელსაც ევროკავშირი ახორციელებს საქართველოს დასახმარებლად. შემდეგი წლის განმავლობაში ჩვენი ინტერესის განსაკუთრებული ობიექტები იქნება საქართველოს ბიზნეს გარემო, არსებული თუ პოტენციური სამუშაო ძალის უნარები, თუ როგორ შეიძლება ჩვენ ერთობლივად ხელი შევუწყოთ მათი უნარების განვითარებას და ბოლოს, მოვახდინოთ ამ რესურსების განვითარება და მათი ინტეგრირება ეკონომიკაში. ეს სამი ელემენტი, მეტ-ნაკლებად ჩვენი თანამშრომლობისთვის სიახლე იქნება. ეს ის თანამშრომლობის მიმართულებებია, რომლებიც ჩვენ ქართველ მეგობრებთან ერთად სამომავლო ურთიერთობის სფეროების განხილვისას მოვიფიქრეთ, ასევე განვიხილეთ ამ გეგმების ეფექტური განხორციელების გზები.

და ბოლო შეკითხვა. როგორი იქნება თქვენი ზოგადი ან პრაქტიკული რჩევა საქართველოსთვის, ქართული ბიზნეს სექტორისთვის, რათა ჩვენმა ქვეყანამ ევროკავშირის ბაზართან დაახლოებით ნახოს უფრო მეტი სარგებელი და უფრო სწრაფად,  ეფექტურად გაიაროს ინტეგრაციის ეს პროცესი?

ძალიან რთულია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. მე შემიძლია ავღნიშნო ის ფაქტი, რომ დღეს არსებობს რამოდენიმე ქართული კომპანია, რომლებიც წარმატებულად იყენებენ ევროპული ბაზრის შესაძლებლობებს. ქართული ღვინო დღეს პარიზში იყიდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად ბორდოში გამოფენაზე იმყოფება, ეს კი ნიშნავს ქართული ღვინის ხარისხის საერთაშორისო აღიარებას, რომელიც 10-15 წლის წინ ასეთი მაშტაბით არ არსებობდა. დღეს ევროკავშირში ყველამ იცის, რომ ქართული თხილი ერთ-ერთი საუკეთესოა. ასე რომ არსებობს სპეციფიკური ნიშები, ქართული კონკურენტუნარიანი პროდუქტები, რომლებსაც, წარმოებისა თუ მოყვანის პროცესის ტექნოლოგიური მხარდაჭერით, აქვთ პოტენციალი ევროკავშირის ბაზარზე შეღწევის. გარდა ქართული ეკონომიკის „სასაქონლო სექტორისა“, აღსანიშნავია ტურისტული სექტორის როლიც. მე განცვიფრებული ვარ საქართველოში ტურისტების სიმრავლით. საჭიროა ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიცია, რათა ამ სექტორმა მოიზიდოს არა მხოლოდ რეგიონალური, არამედ ტურისტები მთელი მსოფლიოდან, რაც საქართველოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი სარგებლის მომტანი იქნება.
წაკითხულია
10414
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:

“ანოს სვით ქორნერი” - ყაზბეგის LAG-ის პროექტით დაფინანსებული კაფე ტურისტებს იზიდავს

“ანოს სვით ქორნერი” - ყაზბეგის LAG-ის პროექტით დაფინანსებული კაფე ტურისტებს იზიდავს

“ანოს სვით ქორნერი” ყაზბეგში მდებარე კაფე-სანაყინეა, რომელიც ევროკავშირის ENPARD-ის პროექტის, ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) ფარგლებში დაფინანსდა. კაფეს დამფუძნებლმა, მაია ბულაშვილმა LAG-ის პროექტის შესახებ ინტერნეტით შეიტყო და გადაწყვიტა

29 ივნისი 2018 | 16:58 ბიზნესი ვრცლად
ტიხრული მინანქრის სახელოსნო „ციცი“ -მ ENPARD -ის გრანტით დანადგარები შეიძინა

ტიხრული მინანქრის სახელოსნო „ციცი“ -მ ENPARD -ის გრანტით დანადგარები შეიძინა

ENPARD-მა ციცია დავითაშვილს ტიხრული მინანქრის სახელოსნოს მოწყობისთვის აუცილებელი ტექნისკის შესაძენად 3 500 ლარიანი გრანტი გადასცა.

29 ივნისი 2018 | 16:14 ბიზნესი ვრცლად
ლურჯი მოცვის პლანტაციის გაშენების ფინანსური მოდელი

ლურჯი მოცვის პლანტაციის გაშენების ფინანსური მოდელი

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

28 ივნისი 2018 | 07:25 ვრცლად

ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

„ღვინის პირველი პარტია დანიაში 2006 წელს გავიტანეთ. შემდეგ დანიას ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და შვედეთი დაემატა.

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

banner
banner
banner