Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Sunday, 26 Mай
07 Февраль 2018 | 15:56 Экология

„დავიწყებთ მოლაპარაკებებს იმ კომპანიებთან, რომლებიც შეიძლება იყვნენ დაინტერესებული საქართველოში წარმოების გადმოტანით“

„დავიწყებთ მოლაპარაკებებს იმ კომპანიებთან, რომლებიც შეიძლება იყვნენ დაინტერესებული საქართველოში წარმოების გადმოტანით“

ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედებიდან 3 წელიწადი გავიდა, თუმცა ვაჭრობის დინამიკამ საქართველოსა და მსოფლიოს უმსხვილეს ეკონომიკას შორის საგრძნობ დონეს ვერ მიაღწია. საქსტატის მონაცემებით,  2016 წელთან შედარებით, შარშან საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ევროკავშირის ქვეყნებთან მხოლოდ 2%-ით გაიზარდა. რა აფერხებს ქართული პროდუქციის ექსპორტს და რამდენად მოთხოვნადია საქართველოში წარმოებული პროდუქცია ევროპულ ბაზარზე, ამის შესახებ EUGeorgia.info "ევროკავშირი-საქართველოსბიზნესსაბჭოს" პროექტებისდირექტორს, გიორგიკაჭარავას ესაუბრა. „საბჭო“ წარმოადგენს ასოციაციას, რომელიც 2006 წელს ბრიუსელში, ქართული და ევროპული კომპანიების მიერ დაარსდა.

 
            როგორ შეაფასებდით ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შედეგებს, ექსპორტის მაჩვენებლების გათვალისწინებით?

შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით ის შედეგები არ გვაქვს, რაც მოსალოდნელი იყო.  მნიშვნელოვანია ძალისხმევის გააქტიურება იმისთვის, რომ გვქონდეს საგრძნობი შედეგი ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის მყისიერი ზრდის თვალსაზრისით. ეს მნიშვნელოვანია ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის თუნდაც იმიტომ, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოების შემდეგ, ამ პროდუქციის ექსპორტი შესაძლებელი იქნება არამხოლოდ ევროპულ ბაზარზე, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში.

           რა აფერხებს ქართული პროდუქციის ექსპორტის ზრდას ევროპულ ბაზარზე?

ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მოცულობის უზრუნველყოფაა. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა, ქართულმა კომპანიებმა იპოვონ პარტნიორი ევროპაში, დგება ერთგვაროვანი პროდუქციის დიდი ოდენობით სისტემატურად მიწოდების საკითხი. ეს მეტნაკლებად რთულია მცირე მეწარმეებისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ არა აქვთ შესაბამისი სიმძლავრეები. ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს კოოპერაციის გაზრდა, რაც  ხელს შეუწყობს გაყიდვების ზრდას მომავალში. გარდა ამისა, უნდა ვიმუშაოთ იმპორტის ჩანაცვლების კუთხით. ავიღოთ სოფლის მეურნეობის მაგალითი: ცნობილია, რომ ბევრ გადამამუშავებელ საწარმოს აქვს წყვეტა საწარმო ხაზში. შესაძლებელია, ფერმერებთან წინასწარი კონტრაქტები გაფორმდეს და ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ფერმერების ცნობიერების ამაღლება და მათთვის ახსნა, რომ სამომავლოდ, მათთვისვე იქნება მომგებიანი პროდუქტის ფიქსირებულ ფასად ყიდვა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და იყონ სტაბილური მიმწოდებლები ქარხნისთვის. შესაბამისად, ქარხანასაც აღარ მოუწევს საწარმო ფაზების შეჩერება და თავისთავად, გაიზრდება ექსპორტის ზრდის შესაძლებლობები.

         თუმცა ადგილობრივი მეწარმეები ამბობენ, რომ მოცულობის გაზრდისთვის ინვესტიციების ჩადება სარისკოა, თუ კონკრეტული მოთხოვნა  არ იქნება.

გლეხს, რომელსაც უნდა პროდუქტის მოყვანა და წინასწარ იცის, რომ ქარხანა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სტაბილურად შეისყიდის მისგან ამა თუ იმ მოცულობას, მან შეიძლება ამ მოცულობებზე გააკეთოს გათვლა შემდეგ კი, დამატებით გაზარდოს მოცულობა. ხოლო თავად საწარმო უნდა იყოს მიბმული ექსპორტის ზრდასთან. უნდა შეიკრას მთელი ჯაჭვი, რაც იქნება გამოსავალი წარმოების ზრდისა. ამ პროცესში 3 მოთამაშე უნდა იყოს ჩართული: დონორები, ბიზნეს სექტორები და მთავრობა. ამ კუთხით შესაძლებელია საერთო პროექტების განხორციელება, რომ იყოს მორგებული თითოეული რეგიონის თავისებურებებს. მაგალითად, კახეთში გლეხს უნდა ვუთხრათ, რას უნდა მოელოდოს ამა თუ იმ პროდუქციის წარმოებისგან, რა შესაძლებლობები არის  და როგორ შეიძლება განვითარდეს მისი წარმოება ამა თუ იმ ქარხანასთან მომავალი თანამშრომლობის კუთხით.

        ამ შემთხვევაში დგება საკითხი, რამდენად მოთხოვნადია ქართული პროდუქცია ევროპულ ბაზარზე..

ექსპორტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი გარემოება ფალსიფიცირებაა. მაგალითად, გვხვდებოდა ესპანეთში ნაწარმოები ღვინო „ქინძმალი“, რომელიც ბალტიის ქვეყნებში იყიდებოდა. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ქართულ ღვინოს კარგად იცნობენ, ევროპელი ბიზნესმენები ამ გარემოებას იყენებენ, აწარმოებენ იაფფასიან პროდუქტს და 1-1,5 ევროდ ყიდიან. მომხმარებელი, რომელიც შეჩვეულია ქართულ ღვინოს, ევროპულ ქვეყანაში ნაწარმოებ ქართულ ღვინოს დაბალ ფასში ყიდულობს. შესაბამისად, ფალსიფიცირებული პროდუქტი სერიოზულ კონკურენციას უწევს ნამდვილ ქართულ ღვინოს, რაც აფერხებს ექსპორტს საქართველოდან, თუნდაც ბალტიის ქვეყნებში.

ფალსიფიცირების აღკვეთისთვის მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან ხელმოწერილი შეთანხმება „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ“, რომელშიც გაწერილია გეოგრაფიული დასახელებები, მათ შორის ქინძმარაული, ხვანჭაკარა და ა.შ. ამ მექანიზმით შესაძლოა, ადვილად მოხდეს ფალსიფიცირებული პროდუქციის ამოღება. არის სხვა მექანიზმიც: საქმპატენტმა უნდა დაიწყოს თითო ქვეყანაში სასამართლო პროცესი, რაც ხარჯებთან და რესურსებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ევროკავშირთან ამ ჩარჩო ხელშეკრულების გზით, ბრიუსელიდან უნდა მოხდეს გარკვეული ინსტრუქციების გაცემა ან მექანიზმების შემუშავება, რომ ეს ფალსიფიცირებული პროდუქცია ამოღებულ იქნას.

       რა უნდა გაკეთდეს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის?

ვფიქრობ, რომ ქართული პროდუქციის შეღწევა დასავლეთ ევროპის ბაზარზე გაცილებით რთულია, რადგან ცნობადობა არის ნაკლები და ამ მიმართულებით ძლიერი, აქტიური მარკეტინგია საჭირო. ხოლო პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში მეტნაკლებად შემორჩათ ქართული პროდუქციის ცნობადობა და ექსპორტი ადვილია. სავაჭრო დინამიკას რომ შევხედოთ, ნახავთ რომ ბალტიის ქვეყნებში ექსპორტი შედარებით მაღალია.

ვფიქრობ, რომ ექსპორტის ზრდის სტრატეგია დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპაში სხვადასხვა უნდა იყოს. ამ კუთხით გარკვეულ ნაბიჯებს ვდგამთ: ვატარებთ ბიზნეს ფორუმებს ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში, რათა მოხდეს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაცია, ასევე საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობა და ტურისტული მიმართულების პოპულარიზაცია. გარდა ამისა, ვებგვერდზე შევქმენით კომპანიების სია http://eugbc.net/by-sectors/, სადაც სექტორების მიხედვით არის ჩაშლილი თითოეული კომპანია და რას სთავაზობს უცხოელ პარტნიორს. აქ არის ენერგეტიკა, ლოჯისტიკა, იურიდიული მომსახურება, სოფლის მეურნეობა და სხვა. ეს ახალი ინიციატივაა, რომელიც დაახლოებით 1 თვის წინ შევქმენით, შესაბამისი ინფორმაცია საელჩოებს უკვე მივაწოდეთ და ველოდებით გამოხმაურებებს. უკვე გვქონდა გარკვეული შემოთავაზებები ლიტვიდან, შეხვედრები გვქონდა რამდენიმე ქვეყნის საელჩოსთან და ეს ინიციატივა მოიწონეს.

        თქვენი მოსაზრებით, რა ნიშა უნდა დაიკავოს ქართულმა პროდუქციამ ევროპულ ბაზარზე?

ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა პროდუქციამ უნდა დაიკავოს ე.წ. ნატურალური, ბიო პროდუქტების ნიშა, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ევროკავშირის ქვეყნებში. ამ ნიშის დაკავების შემთხვევაში ქართულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას აქვს რეალური შანსი, რომ შევიდეს დიდი მოცულობით ევროკავშირის ბაზარზე.

ჩვენ ახლა ძალიან საინტერესო მიმართულებით ვმუშაობთ: ვფიქრობთ იმ ევროპული წარმოებების შემოყვანას, რომლებსაც უკვე აქვთ ექსპორტი ჩინეთში. ანუ, ჩვენ გავუგზავნეთ ევროკავშირის ქვეყნებში საელჩოებს წარმოშობის წესები საქართველო-ჩინეთს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად, დავიწყებთ მოლაპარაკებებს იმ კომპანიებთან, რომლებიც შეიძლება იყვნენ დაინტერესებული საქართველოში წარმოების გადმოტანით, განსაკუთრებით ინდუსტრიულ ზონებში. ვნახოთ, რა შედეგები გვექნება, რადგან ევროპული კომპანია არამხოლოდ შესაბამის ექსპერტიზას, გამოცდილებას შემოიტანს, არამედ დამატებით სამუშაო ადგილებს. რაც შეეხება ქვეყნის ზოგად განვითარებას ჩემი მოსაზრებით, სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტი არ უნდა იყოს და აქცენტი სხვა დარგებზე უნდა გაკეთდეს: მაგალითად, საფეიქრო მრეწველობაზე, ენერგეტიკაზე და სხვ.

      სახელმწიფო სტრატეგია ექსპორტის ზრდის კუთხით რამდენად ეფექტიანია?

ერთი მოთამაშე შედეგს ვერ დადებს, ეს უნდა იყოს სამი მოთამაშის მიერ მიღწეული ერთობლივი შედეგი: მთავრობის, დონორების და ბიზნეს სექტორის. ძალიან მნიშვნელოვანია დონორთა მხრიდან დახმარებების სწორად კოორდინაცია იმისთვის, რომ სხვადასხვა დონორების მიერ ერთი პროექტის დუბლირება არ მოხდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ფერმერებისა და მცირე მეწარმეების სწორად დახმარების კუთხით.

      როგორ აფასებს ევროკავშირი საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შედეგებს?

ევროპული მხარე ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავს, რომ სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით კარგად მივდივართ, რასაც გრძელვადიან პერსპექტივაში კარგი შედეგი უნდა ჰქონდეს. რა თქმა უნდა, გარკვეული მიმართულებებით მუშაობა გასააქტიურებელია. ჩვენი მოსაზრებით, სერიოზული შემაფერხებელი ფაქტორები წარმოების განვითარების კუთხით ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა და ასევე, პროფესიული განათლებაა.

მომავალში შეიძლება სერიოზულად დავძრათ შემდეგი საკითხი: ევროკავშირის ინიციატივის, „პარტნიორობა მობილურობისთვის“ ფარგლებში ხელი შევუწყოთ ე.წ. ცირკულარულ მიგრაციას, რაც შემდეგს ნიშნავს: საქართველოს მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება, ლეგალურად იმუშაოს ევროკავშირის ქვეყნებში, რაც ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია. მაგალითად, ერთ-ერთმა ქართულმა სასტუმრომ უკვე გაგზავნა 2-წლიანი ვადით თავისი თანამშრომლები გერმანიაში, რომლებიც შემდეგ ახალი გამოცდილებით დაბრუნდნენ. ამ იდეას ბევრი დადებითი მომენტი აქვს და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენს საქმიანობას გავააქტიურებთ.Прочитано
7189
Отправить письмо

Связанный:


Блог

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Адвокатирования

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

Избранные статьи

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

ევროპის ბაზრებზე ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებიდან ყველაზე დიდი ოდენობით ისევ თხილი და ღვინო იყიდება, თუმცა 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების სავაჭრო კომპონენტის (DCFTA) ამოქმედების შემდეგ ევროკავშირის ბაზრის მიმართ ქართველი მეწარმეების ინტერესი სულ

Amazon export hub-ი საქართველოში დაფუძნებული ახალი კომპანიაა, რომელიც ელექტრონული კომერციის ბიზნესით დაინტერესებულ ადამიანებს amazon.com-ის უდიდეს ელექტრონულ მარკეტზე გაყიდვებს ასწავლის.

banner
banner
banner
banner
banner