banner
07 თებერვალი 2018 | 15:56 ინტერვიუ

„დავიწყებთ მოლაპარაკებებს იმ კომპანიებთან, რომლებიც შეიძლება იყვნენ დაინტერესებული საქართველოში წარმოების გადმოტანით“

„დავიწყებთ მოლაპარაკებებს იმ კომპანიებთან, რომლებიც შეიძლება იყვნენ დაინტერესებული საქართველოში წარმოების გადმოტანით“

ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედებიდან 3 წელიწადი გავიდა, თუმცა ვაჭრობის დინამიკამ საქართველოსა და მსოფლიოს უმსხვილეს ეკონომიკას შორის საგრძნობ დონეს ვერ მიაღწია. საქსტატის მონაცემებით, 2016 წელთან შედარებით, შარშან საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ევროკავშირის ქვეყნებთან მხოლოდ 2%-ით გაიზარდა. რა აფერხებს ქართული პროდუქციის ექსპორტს და რამდენად მოთხოვნადია საქართველოში წარმოებული პროდუქცია ევროპულ ბაზარზე, ამის შესახებ EUGeorgia.info  "ევროკავშირი-საქართველოსბიზნესსაბჭოს" პროექტებისდირექტორს, გიორგიკაჭარავას ესაუბრა. „საბჭო“ წარმოადგენს ასოციაციას, რომელიც 2006 წელს ბრიუსელში, ქართული და ევროპული კომპანიების მიერ დაარსდა.

 
      როგორ შეაფასებდით ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შედეგებს, ექსპორტის მაჩვენებლების გათვალისწინებით?

შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით ის შედეგები არ გვაქვს, რაც მოსალოდნელი იყო.  მნიშვნელოვანია ძალისხმევის გააქტიურება იმისთვის, რომ გვქონდეს საგრძნობი შედეგი ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის მყისიერი ზრდის თვალსაზრისით. ეს მნიშვნელოვანია ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის თუნდაც იმიტომ, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოების შემდეგ, ამ პროდუქციის ექსპორტი შესაძლებელი იქნება არამხოლოდ ევროპულ ბაზარზე, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში.

           რა აფერხებს ქართული პროდუქციის ექსპორტის ზრდას ევროპულ ბაზარზე?

ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მოცულობის უზრუნველყოფაა. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა, ქართულმა კომპანიებმა იპოვონ პარტნიორი ევროპაში, დგება ერთგვაროვანი პროდუქციის დიდი ოდენობით სისტემატურად მიწოდების საკითხი. ეს მეტნაკლებად რთულია მცირე მეწარმეებისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ არა აქვთ შესაბამისი სიმძლავრეები. ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს კოოპერაციის გაზრდა, რაც  ხელს შეუწყობს გაყიდვების ზრდას მომავალში. გარდა ამისა, უნდა ვიმუშაოთ იმპორტის ჩანაცვლების კუთხით. ავიღოთ სოფლის მეურნეობის მაგალითი: ცნობილია, რომ ბევრ გადამამუშავებელ საწარმოს აქვს წყვეტა საწარმო ხაზში. შესაძლებელია, ფერმერებთან წინასწარი კონტრაქტები გაფორმდეს და ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ფერმერების ცნობიერების ამაღლება და მათთვის ახსნა, რომ სამომავლოდ, მათთვისვე იქნება მომგებიანი პროდუქტის ფიქსირებულ ფასად ყიდვა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და იყონ სტაბილური მიმწოდებლები ქარხნისთვის. შესაბამისად, ქარხანასაც აღარ მოუწევს საწარმო ფაზების შეჩერება და თავისთავად, გაიზრდება ექსპორტის ზრდის შესაძლებლობები.

         თუმცა ადგილობრივი მეწარმეები ამბობენ, რომ მოცულობის გაზრდისთვის ინვესტიციების ჩადება სარისკოა, თუ კონკრეტული მოთხოვნა  არ იქნება.

გლეხს, რომელსაც უნდა პროდუქტის მოყვანა და წინასწარ იცის, რომ ქარხანა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სტაბილურად შეისყიდის მისგან ამა თუ იმ მოცულობას, მან შეიძლება ამ მოცულობებზე გააკეთოს გათვლა შემდეგ კი, დამატებით გაზარდოს მოცულობა. ხოლო თავად საწარმო უნდა იყოს მიბმული ექსპორტის ზრდასთან. უნდა შეიკრას მთელი ჯაჭვი, რაც იქნება გამოსავალი წარმოების ზრდისა. ამ პროცესში 3 მოთამაშე უნდა იყოს ჩართული: დონორები, ბიზნეს სექტორები და მთავრობა. ამ კუთხით შესაძლებელია საერთო პროექტების განხორციელება, რომ იყოს მორგებული თითოეული რეგიონის თავისებურებებს. მაგალითად, კახეთში გლეხს უნდა ვუთხრათ, რას უნდა მოელოდოს ამა თუ იმ პროდუქციის წარმოებისგან, რა შესაძლებლობები არის  და როგორ შეიძლება განვითარდეს მისი წარმოება ამა თუ იმ ქარხანასთან მომავალი თანამშრომლობის კუთხით.

        ამ შემთხვევაში დგება საკითხი, რამდენად მოთხოვნადია ქართული პროდუქცია ევროპულ ბაზარზე..

ექსპორტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი გარემოება ფალსიფიცირებაა. მაგალითად, გვხვდებოდა ესპანეთში ნაწარმოები ღვინო „ქინძმალი“, რომელიც ბალტიის ქვეყნებში იყიდებოდა. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ქართულ ღვინოს კარგად იცნობენ, ევროპელი ბიზნესმენები ამ გარემოებას იყენებენ, აწარმოებენ იაფფასიან პროდუქტს და 1-1,5 ევროდ ყიდიან. მომხმარებელი, რომელიც შეჩვეულია ქართულ ღვინოს, ევროპულ ქვეყანაში ნაწარმოებ ქართულ ღვინოს დაბალ ფასში ყიდულობს. შესაბამისად, ფალსიფიცირებული პროდუქტი სერიოზულ კონკურენციას უწევს ნამდვილ ქართულ ღვინოს, რაც აფერხებს ექსპორტს საქართველოდან, თუნდაც ბალტიის ქვეყნებში.

ფალსიფიცირების აღკვეთისთვის მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან ხელმოწერილი შეთანხმება „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ“, რომელშიც გაწერილია გეოგრაფიული დასახელებები, მათ შორის ქინძმარაული, ხვანჭაკარა და ა.შ. ამ მექანიზმით შესაძლოა, ადვილად მოხდეს ფალსიფიცირებული პროდუქციის ამოღება. არის სხვა მექანიზმიც: საქმპატენტმა უნდა დაიწყოს თითო ქვეყანაში სასამართლო პროცესი, რაც ხარჯებთან და რესურსებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ევროკავშირთან ამ ჩარჩო ხელშეკრულების გზით, ბრიუსელიდან უნდა მოხდეს გარკვეული ინსტრუქციების გაცემა ან მექანიზმების შემუშავება, რომ ეს ფალსიფიცირებული პროდუქცია ამოღებულ იქნას.

       რა უნდა გაკეთდეს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის?

ვფიქრობ, რომ ქართული პროდუქციის შეღწევა დასავლეთ ევროპის ბაზარზე გაცილებით რთულია, რადგან ცნობადობა არის ნაკლები და ამ მიმართულებით ძლიერი, აქტიური მარკეტინგია საჭირო. ხოლო პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში მეტნაკლებად შემორჩათ ქართული პროდუქციის ცნობადობა და ექსპორტი ადვილია. სავაჭრო დინამიკას რომ შევხედოთ, ნახავთ რომ ბალტიის ქვეყნებში ექსპორტი შედარებით მაღალია.

ვფიქრობ, რომ ექსპორტის ზრდის სტრატეგია დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპაში სხვადასხვა უნდა იყოს. ამ კუთხით გარკვეულ ნაბიჯებს ვდგამთ: ვატარებთ ბიზნეს ფორუმებს ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში, რათა მოხდეს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაცია, ასევე საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობა და ტურისტული მიმართულების პოპულარიზაცია. გარდა ამისა, ვებგვერდზე შევქმენით კომპანიების სია http://eugbc.net/by-sectors/, სადაც სექტორების მიხედვით არის ჩაშლილი თითოეული კომპანია და რას სთავაზობს უცხოელ პარტნიორს. აქ არის ენერგეტიკა, ლოჯისტიკა, იურიდიული მომსახურება, სოფლის მეურნეობა და სხვა. ეს ახალი ინიციატივაა, რომელიც დაახლოებით 1 თვის წინ შევქმენით, შესაბამისი ინფორმაცია საელჩოებს უკვე მივაწოდეთ და ველოდებით გამოხმაურებებს. უკვე გვქონდა გარკვეული შემოთავაზებები ლიტვიდან, შეხვედრები გვქონდა რამდენიმე ქვეყნის საელჩოსთან და ეს ინიციატივა მოიწონეს.

        თქვენი მოსაზრებით, რა ნიშა უნდა დაიკავოს ქართულმა პროდუქციამ ევროპულ ბაზარზე?

ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა პროდუქციამ უნდა დაიკავოს ე.წ. ნატურალური, ბიო პროდუქტების ნიშა, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ევროკავშირის ქვეყნებში. ამ ნიშის დაკავების შემთხვევაში ქართულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას აქვს რეალური შანსი, რომ შევიდეს დიდი მოცულობით ევროკავშირის ბაზარზე.

ჩვენ ახლა ძალიან საინტერესო მიმართულებით ვმუშაობთ: ვფიქრობთ იმ ევროპული წარმოებების შემოყვანას, რომლებსაც უკვე აქვთ ექსპორტი ჩინეთში. ანუ, ჩვენ გავუგზავნეთ ევროკავშირის ქვეყნებში საელჩოებს წარმოშობის წესები საქართველო-ჩინეთს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად, დავიწყებთ მოლაპარაკებებს იმ კომპანიებთან, რომლებიც შეიძლება იყვნენ დაინტერესებული საქართველოში წარმოების გადმოტანით, განსაკუთრებით ინდუსტრიულ ზონებში. ვნახოთ, რა შედეგები გვექნება, რადგან ევროპული კომპანია არამხოლოდ შესაბამის ექსპერტიზას, გამოცდილებას შემოიტანს, არამედ დამატებით სამუშაო ადგილებს. რაც შეეხება ქვეყნის ზოგად განვითარებას ჩემი მოსაზრებით, სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტი არ უნდა იყოს და აქცენტი სხვა დარგებზე უნდა გაკეთდეს: მაგალითად, საფეიქრო მრეწველობაზე, ენერგეტიკაზე და სხვ.

      სახელმწიფო სტრატეგია ექსპორტის ზრდის კუთხით რამდენად ეფექტიანია?

ერთი მოთამაშე შედეგს ვერ დადებს, ეს უნდა იყოს სამი მოთამაშის მიერ მიღწეული ერთობლივი შედეგი: მთავრობის, დონორების და ბიზნეს სექტორის. ძალიან მნიშვნელოვანია დონორთა მხრიდან დახმარებების სწორად კოორდინაცია იმისთვის, რომ სხვადასხვა დონორების მიერ ერთი პროექტის დუბლირება არ მოხდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ფერმერებისა და მცირე მეწარმეების სწორად დახმარების კუთხით.

      როგორ აფასებს ევროკავშირი საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შედეგებს?

ევროპული მხარე ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავს, რომ სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით კარგად მივდივართ, რასაც გრძელვადიან პერსპექტივაში კარგი შედეგი უნდა ჰქონდეს. რა თქმა უნდა, გარკვეული მიმართულებებით მუშაობა გასააქტიურებელია. ჩვენი მოსაზრებით, სერიოზული შემაფერხებელი ფაქტორები წარმოების განვითარების კუთხით ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა და ასევე, პროფესიული განათლებაა.

მომავალში შეიძლება სერიოზულად დავძრათ შემდეგი საკითხი: ევროკავშირის ინიციატივის, „პარტნიორობა მობილურობისთვის“ ფარგლებში ხელი შევუწყოთ ე.წ. ცირკულარულ მიგრაციას, რაც შემდეგს ნიშნავს: საქართველოს მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება, ლეგალურად იმუშაოს ევროკავშირის ქვეყნებში, რაც ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია. მაგალითად, ერთ-ერთმა ქართულმა სასტუმრომ უკვე გაგზავნა 2-წლიანი ვადით თავისი თანამშრომლები გერმანიაში, რომლებიც შემდეგ ახალი გამოცდილებით დაბრუნდნენ. ამ იდეას ბევრი დადებითი მომენტი აქვს და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენს საქმიანობას გავააქტიურებთ.წაკითხულია
7177
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:


ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

„ღვინის პირველი პარტია დანიაში 2006 წელს გავიტანეთ. შემდეგ დანიას ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და შვედეთი დაემატა.

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

banner
banner
banner