banner
18 მაისი 2017 | 18:09 ეკონომიკა

მონაცემთა ბაზის ანალიტიკოსის ხელფასი ევროპაში 50 ათას ევროს აღწევს - ნიშა ქართველი სპეციალისტებისთვის

მონაცემთა ბაზის ანალიტიკოსის ხელფასი ევროპაში 50 ათას ევროს აღწევს - ნიშა ქართველი სპეციალისტებისთვის

სულ უფრო მეტი კომპანია ევროკავშირში მონაცემთა დიდი ბაზების, ე.წ. big data-ს  დამუშავების სერვისს იყენებს. „მომავლის ინდუსტრიის“ მოცულობა, სადაც 6 მილიონი ადამიანია ჩაბმული, გაისად 6 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. კვალიფიციური სპეციალისტების ნაკლებობის გამო, უკვე დიდი ხანია, ევროპული კომპანიები ახალ თანამშრომლებს განვითარებად ქვეყნებში ეძებენ. რა ნიშა შეიძლება დაიკავონ ქართველმა  პროგრამისტებმა  და რა უნდა გაითვალისწინონ ევროპელებთან თანამშრომლობისთვის, შესაბამისი რჩევები ჰოლანდიური ორგანიზაციის, „განვითარებადი ქვეყნებიდან იმპორტის ხელშეწყობის ცენტრის“ (CBI) კვლევის საფუძველზე eugeorgia.info-მ მოამზადა.


* * *
რა არის მონაცემთა დიდი ბაზა (big data)? - ეს ისეთი მონაცემებია, რომელთა დამუშავება სტანდარტული პროგრამებით საკმაოდ რთულია, ან, პრაქტიკულად, შეუძლებელი კომპანიებისთვის მისაღებ ვადაში.

მონაცემთა ბაზის ანალიზი ბიზნესის ყველა სფეროში მომუშავე კომპანიას სჭირდება. მის საფუძველზე შესაძლებლობა ეძლევა, მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, აამაღლოს კომპანიის მწარმოებლურობა, განავითაროს ინოვაციური ტექნოლოგიები. მაგალითად, ონლაინ-გაყიდვების ვებგვერდებმა ანალიზის საფუძველზე შეიძლება, მიიღონ მომენტალური ინფორმაცია მომხმარებლების განხორციელებული შესყიდვების შესახებ, კლიენტების მოთხოვნას რეალურ დროში ფეხი აუწყონ, შესთავაზონ წამახალისებელი აქციები.  წარმოების პროცესში შეფერხებების იდენტიფიცირებით  მწარმოებელს შეუძლია, მნიშვნელოვანი თანხა დაზოგოს, მაგალითად, დაუგეგმავი რემონტით გამოწვეულ დანახარჯებზე (აღჭურვილობაში, ტექნოლოგიებში, მუშა-ხელზე).


მონაცემთა ბაზების დამუშავების ბაზარი ევროკავშირში

ევროკავშირი მონაცემთა ბაზების დამუშავების სერვისის სიდიდით მეორე ბაზარია მსოფლიოში ჩრდილოეთ ამერიკის შემდეგ, წლიური 7%-იანი ზრდით. მისი მოცულობა 2018 წელს 6 მილიარდ ევროს გადააჭარბებს. მართალია, ამ ეტაპზე ძირითადი მომხმარებლები მსხვილი კომპანიები არიან, თუმცა, შეიმჩნევა მცირე საწარმოების აქტიური დაინტერესებაც. მომხმარებელთა  70% კონცენტრირებულია გერმანიაში, საფრანგეთში, იტალიაში, ესპანეთსა და დიდ ბრიტანეთში. მონაცემთა დიდ ბაზებს 2015 წელს, საშუალოდ, ევროპული კომპანიების 6% იყენებდა, 2020 წლისთვის მათი წილი 13%-მდე გაიზრდება. ყველაზე მაღალი მოხმარებაა: 1. ნიდერლანდებში (12%), დიდ ბრიტანეთში (11%), ირლანდიაში (10%), ლუქსემბურგში (9%), ბელგიაში, გერმანისა და საფრანგეთში (8%). ევროკავშირის ქვეყნებში მონაცემთა ბაზებზე, დაახლოებით, 6 მილიონი სპეციალისტი მუშაობს, რომლებიც ინფორმაციებს აგროვებენ, ახარისხებენ და აანალიზებენ. ექსპერტების პროგნოზით, მათი რაოდენობა 2020 წლისთვის 7,1 მილიონამდე გაიზრდება, თუმცა, გამოცდილი ანალიტიკოსების პოვნა საკმაოდ რთულია: ინოვაციური ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარების გამო შეიმჩნევა სპეციალისტთა დიდი ნაკლებობა, IT-კურსდამთავრებულების უნარები ხშირად არ შეესაბამება ბაზრის მოთხოვნებს. 2020 წლისთვის ევროკავშირში დიდი ბაზების სპეციალისტების დეფიციტი 400 ათასს მიაღწევს.

თუმცა, მხოლოდ სპეციალისტების ნაკლებობის გამო არ ამჯობინებენ ევროპული კომპანიები მომსახურების ყიდვას განვითარებად ქვეყნებში. როგორც კვლევის ავტორებმა გამოთვალეს, ეს მათ ხარჯებს 64%-ით ამცირებს. 


ფასწარმოქმნა

big data-ს დამუშავებისთვის ოთხი მთავარი პრინციპია (ე.წ. ოთხი V) გასათვალისწინებელი:volume -მონაცემების უზარმაზარი მოცულობა,  მოწოდებული სხვადასხვა წყაროებიდან და ფორმებით; velocity -სიჩქარე - მათი შეგროვება და გაანალიზება სწრაფად, თითქმის, რეალური დროის პარალელურად; veracity - აკურატულობა და პროფესიონალიზმი, რომლის საფუძველზე მოიპოვება დამკვეთების ნდობა; დაბოლოს, არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორი - value - მომსახურების ღირებულება.

ფასი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ფაქტორია, რომლის გამოც ევროპული კომპანიები მონაცემთა big data-ს სერვისის იმპორტს განვითარებადი ქვეყნებიდან ახორციელებენ. თანამშრომელთა ხელფასებს აღნიშნული მომსახურების  თვითღირებულებაში მნიშვნელოვანი წილი უკავია. მაგალითისთვის, პროგრამისტის წლიური ანაზღაურება დასავლეთ ევროპაში 36 ათასიდან 50 ათას ევრომდე მერყეობს, განვითარებად ქვეყნებში კი შესამჩნევად დაბალია. ამიტომ ჰოლანდიელი ექსპერტები უცხოელ პროგრამისტებს ურჩევენ, ევროპის სამიზნე ქვეყნებში IT-დეველოპერების ხელფასებზე მოკვლევა ჩაატარონ, მაგალითად, Payscale -ის ხელფასების მონაცემთა გლობალური ბაზის მეშვეობით და მომავალ პარტნიორს მომსახურების ღირებულებაც ამის მიხედვით შესთავაზონ.

აღსანიშნავია, რომ ევროპული კომპანიები უპირატესობას ფასწარმოქმნის მარტივ ფორმას ანიჭებენ, მონაცემთა ბაზების დამუშავების სტანდარტულ კონტრაქტზე ფიქსირებული ფასები მათთვის მისაღებია, გამონაკლისია დამხმარე სერვისი, რომლის დროსაც ფასწარმოქმნა დამოკიდებულია სამუშაოს მოცულობასა და ვადაზე.


შენიშვნა:
შესთავაზეთ ევროპელ დამკვეთს კონკურენტუნარიანი ფასები, თუმცა, არა სერვისის ხარისხის ხარჯზე. იყავით გამჭირვალე ფასწარმოქმნისას, დამალული ხარჯები თავიდან აიცილეთ, ეცადეთ, მომსახურებას ფიქსირებული ფასი დაადოთ.  
 

მონაცემთა ბაზების დამუშავების ყველაზე მოთხოვნადი პროგრამები 2016 წლსთვის იყო: 1. SQL (57%) 2. Hadoop (49%) 3. Python (39%) 4. Java (37%) 5. R (32%) 6. Hyve (31%);


შენიშვნა:
რასაც არ უნდა სთავაზობდეთ ევროპელ მომხმარებელს, პროცესში ბოლომდე უნდა ერკვეოდეთ, არ შესთავაზოთ ისეთი მომსახურება, რომლის გაწევაც არ შეგიძლიათ, შესაძლებელია თანამშრომლობის დაწყება მარტივი სერვისით- მონაცემების შეგროვებით და უფრო რთულ, ანალიტიკურ მომსახურებაზე შემდეგ გადახვიდეთ. მონაცემების შეგროვება ევროკავშირში სერვისის წამყვანი მიმართულებაა: ის შედარებით სტანდარტიზებულია და არ მოითხოვს რთულ ანალიტიკურ უნარებს. ამავე დროს, ხშირად, კომპანიებს ურჩევნიათ, ე.წ. „აუთსორსინგზე“ სწორედ ინფორმაციის შეგროვება გაიტანონ, საბოლოო ანალიზი თავად აწარმოონ.


მარკეტინგული არხები:

სერვისების ევროპელი პროვაიდერების სუბკონტრაქტრობა ყველაზე რეალისტური არხია ევროპის თანამედროვე ტექნოლოგიების ბაზარზე მოსახვედრად (სერვისპროვაიდერები, თავის მხრივ, სხვა მსხვილი კომპანიების კონტრაქტორები არიან).


შენიშვნა:  
აირჩიეთ  ხელსაყრელი ბიზნესმოდელი: ან განავითარეთ მონაცემთა ბაზების ანალიზის საკუთარი სერვისი, ან მიაწოდეთ ეს სერვისი ევროპელ პარტნიორს. შეარჩიეთ მიზნობრივი სერვისის პროვაიდერი, რომლის მასშტაბები თქვენს შესაძლებლობებს შეესაბამება, ორიენტაცია აიღეთ კომპანიებზე, რომლებიც იმავე ინდუსტრიას წარმოადგენენ, როგორსაც თქვენ. ეს საშუალებას მოგცემთ, მათ ბიზნესკულტურაზე მეტი ინფორმაცია  შეიტყოთ. ამათანავე, პოტენციურ პარტნიორებთან დასაკავშირებლად ძალიან კარგი საშუალებაა მონაწილეობა მიიღოთ, ან თვალი ადევნოთ ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა, მაგალითად, Big Data Innovation Summit  (მონაცემთა დიდი ბაზების ინოვაციის სამიტი დიდ ბრიტანეთში, Big Data Spain (მონაცემთა დიდი ბაზები ესპანეთში) და CeBIT (გერმანიაში). დაუკავშირდით ინდუსტრიულ ასოციაციებს ევროპაში, მაგალითად, Bitkom-ს (გერმანია), Nederland ICT-ს (ნიდერლანდები), UKITA-ს (დიდი ბრიტანეთი); აგრეთვე, Global Sourcing Association-ს (დიდი ბრიტანეთი), Outsourcing Verband-ს (გერმანია), Platform Outsourcing-ს (ნიდერლანდები). საკუთარი კომპანიის უკეთ წარმოსაჩენად აქტიურად გამოიყენეთ შემდეგი სარეკლამო ხერხები: პროფესიონალურად განავითარეთ კომპანიის ვებ-გვერდი, შექმენით ბროშურა კომპანიის შესახებ, ინვესტიცია ჩადეთ ძებნის სისტემებში, რათა პოტენციურმა კლიენტებმა ინტერნეტში თქვენი კომპანია იოლად იპოვონ.


უსაფრთხოება:

მონაცემთა ბაზის უსაფრთხოება ევროპული კომპანიებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია, განსაკუთრებით, როცა მათ ანალიზს  სხვა კომპანია ახორციელებს და ხელმისაწვდომი ხდება კონფიდენციალური ინფორმაცია, ამასთანავე, მონაცემთა ცენტრალიზებული ბაზები გაცილებით მოწყვლადია ჰაკერების თავდასხმების მიმართ.

ევროპული კომპანიები, ზოგადად, მიიჩნევენ, რომ  ოფშორებში მონაცემთა დაცვა დაბალი ხარისხით ხდება. ევროკავშირში დღეს ინფორმაციას დაცულად, 28 წევრი- ქვეყნის გარდა, აღიარებენ ისლანდიაში, ლიხტენშტეინსა და ნორვეგიაში. მონაცემთა ბაზის დაცვის შესახებ კანონებს ადეკვატურად მიიჩნევენ ანდორაში, არგენტინაში, კანადაში, ისრაელში, ახალ ზელანდაში, შვეიცარიაში, ურუგვაში, ფაროსა და ბრიტანეთის კუნძულებზე. ასე რომ, მნიშვნელოვანია, პოტენციური ევროპელი ბაიერი დაწმუნდეს კომპიუტერული სერვისის პროგრამის უსაფრთხოებასა და დაცულობაში.  

აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირმა 2016 წელს მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია  (GDPR, EU 2016/680) დაინფორმაციის დაცვის დირექტივა (Directive (EU) 2016/680) მიიღო, რომლის მიხედვით, ნებისმიერი კომპანია/ფიზიკური პირი, რომელიც ამუშავებს ინფორმაციას, თუნდაც, მისი საკუთრება არ იყოს, ვალდებულია მის დაცვაზე. ვალდებულება ვრცელდება იმ პირებზეც, რომლებიც ევროკავშირის გარეთ ფუნქციონირებენ.


შენიშვნა:
მიაწოდეთ ზუსტი ინფორმაცია თქვენს კლიენტებს კომპანიის მონაცემთა დაცვისა და უსაფრთხოების ღონისძიებების შესახებ, ინვესტიცია განახორციელეთ უსაფრთხო, სანდო ინფრასტრუქტურაში, დანერგეთ შესაბამისი სტანდარტები, მაგალითად, ISO 27000- სერიიდან ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე.


კონკურენცია

ევროპული კომპანიები ამჯობინებენ, მონაცემთა ბაზების დამუშავება ე.წ. აუთსორსინგზე საკუთარ ქვეყანაში გაიტანონ. თუ უცხოეთში ეძებენ პარტნიორებს, უპირატესობას ახლომდებარე ქვეყნებს ანიჭებენ ენებისა და კულტურული მსგავსების გამო. ძირითადად, აღმოსავლეთ ევროპა ურჩევნიათ, რადგან იქ შედარებით დაბალი ხელფასებია, მაგალითად, პოლონეთში, ბულგარეთსა და რუმინეთში. თუმცა, ბოლო პერიოდში მომსახურების ღირებულება ამ ქვეყნებშიც იზრდება, რაც მათ კონკურენტუნარიანობას ამცირებს. ე.წ. ოფშორულ ქვეყნებს შორის კი საინფორმაციო ტექნოლოგიების შრომით ბაზარზე ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვს: ინდოეთს, ჩინეთს, მალაიზიას, ბრაზილიას, ინდონეზიას, ტაილანდსა და ფილიპინებს.


შენიშვნა:
ოფშორინგის უარყოფითი შედეგების შესამცირებლად საჭიროა, დაამყაროთ კარგი კომუნიკაცია პარტნიორებთან, ასევე  მოაგვაროთ განსხვავებული დროით გამოწვეული შეფერხებები, ჩამოაყალიბოთ სწორი მარკეტინგული მესიჯი, რა განმასხვავებელი უპირატესობები გაგაჩნიათ, კონკურენცია გაუწიეთ არა მხოლოდ ფასით, არამედ  სხვა სიკეთეებით: მაგალითად, სპეციალური ცოდნით იმ ინდუსტრიაში, რომელსაც შემკვეთი წარმოადგენს, ასევე 24/7-ზე მომსახურებით.
 

 

წაკითხულია
14539
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:


ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

„ღვინის პირველი პარტია დანიაში 2006 წელს გავიტანეთ. შემდეგ დანიას ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და შვედეთი დაემატა.

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

banner
banner
banner