banner
03 ივლისი 2017 | 11:43 ანტიპროპაგანდა

შავი ზღვის უსაფრთხოება - შანსი საქართველოსთვის თუ მშვიდობის შორეული პერსპექტივა

შავი ზღვის უსაფრთხოება - შანსი საქართველოსთვის თუ მშვიდობის შორეული პერსპექტივა

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში სულ უფრო აქტიურად გამოიყენება "შავი ზღვის", იგივე "Wider Black Sea"რეგიონის ტერმინი და, შესაბამისად, ნებისმიერი მოვლენა, რომელსაც შეხება აქვს შავი ზღვის აუზის რომელიმე ქვეყნის უსაფრთხოებასთან, პირდაპირ განიხილება საერთო რეგიონალური უსაფრთხოების ჭრილში. 

 საქართველო-რუსეთის დაპირისპირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განზომილება სწორედ შავი ზღვის სანაპიროს კონტროლს უკავშირდება. ამავე დროს, შავი ზღვის დასავლეთ და სამხრეთ ნაპირები ჩრდილოატლანტიკური კავშირის კონტროლის ზონას მიეკუთვნება. რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ, რუსეთის კონტროლისა და მოქმედების არეალი განსაკუთრებით გაიზარდა და თურქული სამხედრო წარმომადგენლების განმარტებით, შავ ზღვას რუსულ ტბად ქცევის პერსპექტივაც გაუჩნდა. თავი რომ გავანებოთ რუსეთ-თურქეთს შორის ურთიერთობების პერიოდულ დაძაბვას, აშკარაა, რომ შავი ზღვის აუზში უსაფრთხოების გარემო განსაკუთრებით დაიძაბა და საქართველოს არა მხოლოდ დამატებითი სირთულეები შეექმნა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, არამედ მნიშვნელოვნად გაეზარდა სამხედრო აგრესიის განახლების პერსპექტივა. რაში გამოიხატება ეს სირთულეები და რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას მათ გასანეიტრალებლად, რაც ამავე დროს, რუსულ ნარატივს საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის უპერსპექტივობის შესახებ მნიშვნელოვნად გააქარწყლებდა?

 რეგიონის უსაფრთხოების გარემოს რამოდენიმე განზომილება გააჩნია, რომლებიც ურთიერთდაკავშირებულია და რომელთა განცალკევებით განხილვა დაუშვებელია. გარდა პოლიტიკური და სამხედრო განზომილებისა, უსაფრთხოების გაგებასთან პირდაპირ კავშირშია სატრანსპორტო-ენერგეტიკული და სავაჭრო-ეკონომიკური

სფეროები (იხილეთ ქვემოთ  სურათები).

  

წყარო: www.maritimevesseltraffic.com

 
წყარო: www.maritimevesseltraffic.com

 ძირითადი ეკონომიკური აქტიურობის მიხედვით, შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო, ანუ საქართველო, შედარებაშიც არ მოდის დასავლეთ სანაპიროსთან. ხოლო თუ არ გავითვალისწინებთ თურქეთისა და ევროკავშირის ქვეყნების (ბულგარეთი, რუმინეთი) საპორტო ქალაქების ტვირთბრუნვას, აშკარაა, რომ ქართული საპორტო ქალაქები ახლოსაც კი ვერ მივლენ ოდესის ან ნოვოროსიისკის პორტების "გემთბრუნვასთან". არსებული გარემოება დამაფიქრებელია, რადგანაც ერთის მხრივ, არ ადასტურებს საქართველოს, როგორც სატრანზიტო დერეფნის გაზრდილ მნიშვნელობას და, შესაბამისად, ევროპული დღის წესრიგიდან ხსნის სატრანსპორტო (საზღვაო) დერეფნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებლობას. ამ გარემოებას კი, განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ შეცვლილი სამხედრო-სტრატეგიული ვითარების გამო.

 სატრანსპორტო ტვირთბრუნვის საკითხისგან განსხვავებით, გაცილებით მომგებიანად გამოიყურება საქართველოსთვის ენერგომატარებლების ტრანზიტის ფუნქციის სურათი, რაც, პირველ რიგში, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის გაზსადენის მნიშვნელობით აიხსნება. ტრანსანატოლიური გაზსადენის დასრულებისა და შაჰდენიზ 2 საბადოდან ევროპაში დამატებითი მოცულობით გაზის ტრანსპორტირებასთან ერთად, საგრძნობლად გაიზრდება აღნიშნული დერეფნის უსაფრთხოების მნიშვნელობა. ეს კი პირდაპირ მოითხოვს როგორც აქტიურ თანამშრომლობას (სამხედრო და კონტრტერორისტულ სფეროებში)ტრანზიტორ ქვეყნებს შორის, ასევე ევროკავშირის მხრიდან დამატებით ჩართულობას კავკასიის რეგიონში უსაფრთხოების მყარი მექანიზმების შესაქმნელად.

 აქამდე ერთადერთ მრავალეროვნული ფორმატი თანამშრომლობისა უსაფრთხოების სფეროში "BLACKSEAFOR" რეალურად მხოლოდ ძებნა-გადარჩენის, ჰუმანიტარული დახმარების, განაღმვისა და გარემოს დაცვის მისიებს ემსახურებოდა. ხოლო ჯერ 2008 წელს, შემდეგ კი 2014 წლიდან, მან დაკარგა შინაარსი და მნიშვნელობა. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ და იქ განლაგებული სამხედრო დაჯგუფების საგრძნობმა გაძლიერებამ რადიკალურად შეცვალა შავი ზღვის აუზში აქამდე არსებული ძალთა განლაგება და როგორც თურქეთი ცალკე, ასევე მთლიანად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, მოულოდნელი გამოწვევის წინაშე დააყენა (იხილეთ სურათი ქვემოთ).


წყარო: http://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/russia-anti-access-area-denial-coming-soon/

რუსეთმა სწრაფად განათავსა საჰაერო თავდაცვისა (S300/S400)და სანაპირო სარაკეტო თავდაცვის (Bal/Bastion) სისტემები ნახევარკუნძულზე,  სარაკეტო სისტემა "კალიბრ"-ით აღჭურვილი პროექტ 636.3 (ვარშავიანკა)-ის წყალქვეშა ნავები და 11356 (გრიგოროვიჩ)-პროექტის, ისევე როგორც 21631-პროექტის (ბუიანი) მცირე საბრძოლო ხომალდები. დამატებით გადასროლილ იქნა საავიაციო ესკადრილიები (სუ30მ/სმ) და ტაქტიკური ბალისტიკური სისტემა "ისკანდერი", რითაც პრაქტიკულად დასრულდა სამხედრო ტერმინოლოგიით "შეღწევისა და სივრცის შეზღუდვის" იგივე Anti access/area denial (A2AD)ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება. მსგავსი "ქოლგები"რუსეთმა საკუთარი საზღვრის და არა მხოლოდ, გასწვრივ განალაგა, რამაც ევროპაში ნატო-ს ძალების ყოფილი სარდლის, გენერალ ფილიპ ბრიდლოვის განცხადებით, რუსეთს ძალის პროეცირების და, შესაბამისად, უფრო აგრესიული პოლიტიკის განხორციელების საშუალება მისცა.

 

წყარო: http://iswresearch.blogspot.com/2016/08/russian-anti-access-and-area-denial.html

ნათელია, რომ საქართველოსთან კომუნიკაციის გზების (საზღვაო, საჰაერო) უსაფრთხოება სერიოზულად გართულდა და გაცილებით რეალურს ხდის საქართველოს სრული იზოლაციის ალბათობას რუსეთის მხრიდან მორიგი დაპირისპირების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი ნატო-ს წევრი ქვეყანაა, საქართველოს თავდაცვის მისიის განსახორციელებლად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების დროული ჩარევა. ეს კი მხოლოდ საზღვაო და საჰაერო კომუნიკაციების გზით არის შესაძლებელი, რომლის ეფექტური ჩაკეტვაც რუსეთს დღეისათვის სავსებით ხელეწიფება.

 რუსული სამხედრო წარმომადგენლების განმარტებით მათი გემთსაწინააღმდეგო სარაკეტო "ხელი" იმდენად გრძელია, რომ, საკუთრივ, თურქულ სანაპიროებსაც კი წვდება. შესაბამისად, რუსული A2AD-ს ნეიტრალიზება ან გარღვევა შავი ზღვის რეგიონში საქართველოს სტრატეგიული მნიშვნელობის სამხედრო-პოლიტიკურ ამოცანად იქცევა. ასევე ნათელია, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის აქტიური მონაწილეობის გარეშე, ხსენებული ამოცანა განწირული იქნება. ამრიგად, ყირიმის ანექსიის შემდეგ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხი, ერთის მხრივ, მოიცავს ვიწრო გაგებით ნატო-ს სამხრეთ-აღმოსავლეთი ფლანგის გაძლიერების აუცილებლობას, ხოლო მეორეს მხრივ, ნატო-ში გაწევრიანების კანდიდატ საქართველოსთვის დახმარების ეფექტური მექანიზმების შექმნას. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი იძულებულიი გახდა, გადაედგა საპასუხო ნაბიჯები (იხ. ქვემოთ).

 

 

წყარო:http://www.dw.com/en/poland-welcomes-historic-nato-deployment-near-kaliningrad/a-38424403

 

განსაკუთრებით ვარშავის სამიტზე ნატო-მ ხაზი გაუსვა აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერების აუცილებლობას, თუმცა შავი ზღვის მიმართულებით დაგეგმილ ღონისძიებებს, მიუხედავად მათი მნიშვნელობის აღიარებისა, გაცილებით ნაკლები წონა მიენიჭა ბალტიის ქვეყნების მიმართულებასთან შედარებით.

თუ ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში თითოეული საბრძოლო დაჯგუფება განლაგდა და დამატებითი საჰაერო პატრულირებისა და ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობები შეიქმნა, სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით მზადყოფნის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში (Readiness Action Plan) გაცილებით მოკრძალებული ნაბიჯები გადაიდგა.  კერძოდ, რუმინეთში (კრაიოვა) შეიქმნა მრავალეროვნული ბრიგადის სტრუქტურა და ლოგისტიკური ბაზა, რომელიც ასევე მრავალეროვნული დივიზიის შტაბ-ბინის დაქვემდებარებაში განთავსდა და ნატო-ს, ისევე როგორც პარტნიორი ქვეყნების ძალების, პერმანენტული წვრთნებით იქნება დაკავებული. ვარშავის სამიტის ფარგლებში მიღებული Tailored Forward Presence (TFP) ფორმატში აშშ-მ გადაისროლა 500 სამხედრო მოსამსახურე მიჰაილ კოგალნიჩეანუს (Mihail Kogalniceanu) მოწინავე ბაზაზე, რომელიც ასევე საჰაერო ბაზას წარმოადგენს და სადაც დამატებით საჰაერო კომპონენტი განთავსდა (ბრიტანული 4 ტაიფუნის გამანადგურებელი) საჰაერო პატრულირების მისიის გასაძლიერებლად.

 დამატებით, ალიანსმა საზღვაო საჰაერო პატრულირების, დაზვერვა-თვალთვალისა და რეკოგნოსცირებისა და საჰაერო კონტროლისა და გაფრთხილების (ავაქსის) სისტემები განალაგა. რაც შეეხება საზღვაო კომპონენტს, ალიანსმა აღიარა კოორდინაციის ამაღლების აუცილებლობა ნატო-ს მუდმივი მზადყოფნის საზღვაო ძალებსა და ალიანსის შავი ზღვის რეგიონის წევრებს შორის. ეს ინიციატივა გულისხმობს საბრძოლო ხომალდების გაცილებით ხშირ ვიზიტს რუმენითისა და ბულგარეთის საზღვაო ბაზებში, საზღვაო წვრთნების ინტენსივობის ზრდას და ვითარების ცოდნის/ფლობის გაუმჯობესებას.

 უნდა აღინიშნოს, რომ საზღვაო კომპონენტის გაძლიერება ყველაზე პრობლემატურ სფეროს წარმოადგენს, რადგანაც ნატო-ს ფლოტის შავ ზღვაში ნებისმიერი გაძლიერება პირდაპირ გულისხმობს არა შავის ზღვის ქვეყნების ძალების შემოყვანის აუცილებლობას, რაც მონტროს კონვენციით მკაცრად შეზღუდულია (რაოდენობა, ტონაჟი, დარჩენის ხანგრძლივობა). ხოლო რუმინეთსა და ბულგარეთს საშუალოვადიან პერსპეტივაში არ გააჩნიათ საზღვაო ფლოტის საგრძნობი გაძლიერების გეგმები. ამავე დროს, გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ  რუმინეთში (დევეშელუ) განლაგებულია ბალისტიკური სარაკეტო თავდაცვის ბაზა, რომელიც SM3 Block IB ტიპის 24 რაკეტით ოპერატიულ მზადყოფნაში 2016 წლის აგვისტოში შევიდა და რუსეთისთვის სტრატეგიულად მიუღებელ ფაქტორს წარმოადგენს. 

ამრიგად, ნათლად იკვეთება რეგიონალური უსაფრთხოების კონტურები, რომელიც საქართველოსთვის არც თუ სახარბიელოა. ნატო-ს მიერ გადადგმული ნაბიჯები აღმოსავლეთის ფლანგის გასაძლიერებლად მხოლოდ ნატო-ს წევრების შესაძლებლობების გაუმჯობესებაზეა მიმართული და ისიც მხოლოდ დოზირებულ ხასიათს ატარებს. შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო, ანუ საქართველო, არ არის ჩართული ამ ფორმატში, და მხოლოდ ალიანსის წვრთნებში მონაწილეობის კონტექსტში შეიძლება განიხილებოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ალიანსი მუდმივად მონაწილეობს საქართველოს ტერიტორიაზე ჩატარებულ წვრთნებში, როგორიცაა Nobel Partner და Agile Spirit, ქვეყნის თავდაცვის უზრუნველყოფაში მათი მნიშვნელობა არ უნდა იქნას გადაჭარბებულად შეფასებული და ალიანსისთვის ერთგვარ ტესტ-ინდიკატორს წარმოადგენს, ძალების ეფექტური გადასროლისთვის ევროპულ კონტინენტზე. შესაბამისად, სამხედრო ფაქტორის კრიტიკული მნიშვნელობის მიუხედავად, აშკარაა რომ საქართველოსთვის შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხი გაცილებით კომპლექსური და ფართო საკითხია, ვიდრე მხოლოდ სამხედრო-პოლიტიკური. ეკონომიკური ფაქტორების უდიდესი მნიშვნელობის არდანახვა დაუშვებელია. თუ საქართველოს სასარგებლოდ დამატებითი სამხედრო-პოლიტიკური ბერკეტების გამოყენება ობიექტურად შეზღუდულია, ეკონომიკური (სავაჭრო-სატრანსპორტო, ენერგეტიკული) ფაქტორების ინტენსიფიკაცია ანბანურ აუცილებლობას წარმოადგენს უსაფრთხოების მყარი გარანტიების პოზიტიური წინაპირობის შესაქმნელად, მსგავსად იმ ეფექტისა, რაც 90-იანი წლების მიწურულს, ტრასეკა-ს და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტების ჯერ გახმოვანებას, ხოლო შემდეგ განხორციელებას მოყვა.

სწორედ სატრანსპორტო და სატრანზიტო ფუნქცია წარმოადგენს იმ ასათვისებელ ნოყიერ ნიადაგს, რომელიც, სამწუხაროდ, ბოლომდე არ არის გამოყენებული და რომელსაც საგრძნობი წვლილის შეტანა შეუძლია ქვეყნის უსაფრთხოების გამყარებაში, სწორედ მზარდი ეკონომიკური დაინტერესების გამო. საინტერესოა, რომ ჩინეთის გლობალური სატრანსპორტო-საინვესტიციო პროექტში One Belt One Road საქართველოს (მის მაგისტრალებს და პორტებს) პრაქტიკულად არავითარი მნიშვნელობა ენიჭება (იხილეთ სურათი ქვემოთ) ძირითადი სატრანსპორტო ნაკადების თვალსაზრისით, რაც საგანგაშოა.

 

წყარო: https://www.thebeijinger.com/blog/2017/05/09/one-belt-one-road-what-expect-beijing-meetings-may-14-15

როგორც ჩანს, ძირითადი აქცენტი ისევ რუსეთზე, ცენტრალური აზიის ქვეყნებზე, ირანსა და თურქეთზე კეთდება საქარველოს გვერდის ავლით დასავლეთისკენ ტვირთების გადასაზიდად. ასოცირების ხელშეკრულებისა და ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ხელმოწერის ფონზე ამ გლობალურ პროექტში მნიშვნელოვანი ადგილის არ თუ ვერდაკავება იქნებოდა სტრატეგიული შეცდომა, ხოლო ტრანსკასპიური გაზსადენის იდეის განხორციელებასთან ერთად ის წარმოუდგენელ დიდ ბიძგს მისცემდა როგორც ჩინეთის, ასევე ევროკავშირის მხრიდან სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი დამატებითი ინვესტიციების ჩადებისთვის.

საქართველოსთვის უსაფრთხოების პოლიტიკური გარანტიის შემდგომ ეტაპს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს (MAP), რომელიც ამ ეტაპზე ძნელად მისაღწევი გადაწყვეტილებაა. შესაბამისად, ალტერნატიულ გზად რჩება უსაფრთხოების განმტკიცების ორმხრივი ფორმატი, რომელიც საქართველომ აქტიურად უნდა გამოიყენოს პირველ რიგში თავის სტრატეგიულ პარტნიორ, აშშ-სთან მიმართებაში, მაგრამ ასევე თურქეთს, აზერბაიჯანსა და სომხეთთან მიმართებაში.

უნდა მოხდეს მთავარი პრინციპის ლობირება და ცხოვრებაში გატარება, რომ საქართველოს უსაფრთხოება ყველა მეზობლის და გლობალური აქტორის სტრატეგიულ ინტერესში უნდა შედიოდეს. ეს კი, ცხადია, მხოლოდ სამხედრო-პოლიტიკური ფაქტორებით ვერ იქნება განპირობებული. თუ აშშ საქართველოში პირდაპირ განიხილება სამხედრო თავდაცვისუნარიანობის მდგრადობის, ზრდისა და გარანტიის ჭრილში (სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობა და ერთობლივი წვრთნების ზრდა), რაც ლოგიკურიცაა, ევროკავშირთან მიმართებაში მაქსიმალური აქცენტი უნდა გაკეთდეს სამეზობლო პოლიტიკისა და ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში დადგენილი მიზნების შესრულებაზე, როგორც პოლიტიკურ, ასევე და, განსაკუთრებით, ეკონომიკურ ჭრილში. აღნიშნული ნაბიჯები გამოიწვევს, ზოგადად, ეკონომიკის (განს. სატრანსპორტო-ენერგეტიკული) და მისი წონის ზრდას სტრატეგიულ რუკაზე დადებითი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად, პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღებას რეგიონალური მასშტაბით, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ფორმატებში მზარდ ჩართულობას და სამხედრო-პოლიტიკური თანამშრომლობის ფორმატების ინტენსიფიკაციას.

ერთობლიობაში, ყველა ზემოთჩამოთვლილი ფაქტორი გაცილებით გაამყარებს საქართველოს უსაფრთხოების მექანიზმებს, საგრძნობლად გაართულებს რუსეთის მხრიდან აგრესიის განახლების შესაძლებლობას და სავსებით რეალურს გახდის ნატო-ში გაწევრიანების საბოლოო ეტაპის სწრაფ და წარმეტებით დაგვირგვინებას.  

გამოყენებული წყაროები:

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/NATO_Strategy_Black_Sea_Region_web_1004.pdf

https://www.files.ethz.ch/isn/115942/2010_PolicyReport-2.pdf

http://ukrainianweek.com/Security/50806

http://www.marinevesseltraffic.com/2013/06/black-sea-marine-traffic.html

https://sputniknews.com/russia/201608071044034181-russian-karakut-warships-analysis/

https://themoscowtimes.com/articles/black-sea-rising-rebirth-of-a-russian-fleet-52191

https://www.csis.org/analysis/nato-and-russia-black-sea-new-confrontation

https://www.csis.org/analysis/geostrategic-importance-black-sea-region-brief-history

https://www.thecipherbrief.com/article/europe/nato-zeros-black-sea-security-1091

https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2015/05/06/112511/turkeys-growing-energy-ties-with-moscow/

http://www.dw.com/en/poland-welcomes-historic-nato-deployment-near-kaliningrad/a-38424403

http://iswresearch.blogspot.com/2016/08/russian-anti-access-and-area-denial.html

http://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/russia-anti-access-area-denial-coming-soon/

https://sputniknews.com/infographics/201705131053558718-russia-black-sea-fleet/

https://www.thebeijinger.com/blog/2017/05/09/one-belt-one-road-what-expect-beijing-meetings-may-14-15

http://www.eur.army.mil/noblepartner/

 

 

 

 

წაკითხულია
16801
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:

ევროკავშირის მხარდაჭერით გასულ წელს საქართველოში 11 ახალგაზრდული პროექტი დაფინანსდა

ევროკავშირის მხარდაჭერით გასულ წელს საქართველოში 11 ახალგაზრდული პროექტი დაფინანსდა

ევროკავშირის ინიციატივა ახალგაზრდებისთვის (EU4Youth) ოთხწლიანი პროექტია, რომელიც გასულ წელს დაიწყო. პროექტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე ვრცელდება და საქართველოს გარდა მოიცავს სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელარუსს, მოლდოვასა და უკრაინას. EU4Youth პროგრამა ხ

11 მაისი 2018 | 20:47 განათლება ვრცლად
ევროკავშირის დახმარებით პროფსასწავლებლების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი გაიზარდა

ევროკავშირის დახმარებით პროფსასწავლებლების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი გაიზარდა

ევროკავშირის დაფინანსებით დასაქმებისა და პროფესიული განათლების სფეროში გასული 4 წლის განმავლობაში ოთხი პროექტი განხორციელდა, რომელთა ფარგლებშიც  დაინერგა მოდულური მიდგომები, შემუშავდა მეთოდოლოგია, რომელიც ითვალისწინებდა დამსაქმებლების ჩართვას პროფესიული გ

22 მარტი 2018 | 13:49 განათლება ვრცლად
2017 წელს გლობალური ინოვაციის ინდექსის რეიტინგში საქართველო 4 საფეხურით ჩამოქვეითდა

2017 წელს გლობალური ინოვაციის ინდექსის რეიტინგში საქართველო 4 საფეხურით ჩამოქვეითდა

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)-ის მიერ საქართველოსთვის მომზადებულ სტრატეგიაში იდენტიფიცირებულ გამოწვევებს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ინოვაციების დაბალ დონეს ქვეყანაში: “საქართველო ჩამორჩება თავის საინოვაციო პოტენ

22 დეკემბერი 2017 | 14:25 ბიზნესი ვრცლად
საქართველოს სავარაუდოდ ენერგოდირექტივების შესრულების თარიღის გადავადება მოუწევს

საქართველოს სავარაუდოდ ენერგოდირექტივების შესრულების თარიღის გადავადება მოუწევს

2010/31/EU რეგულაციის თითოეული კომპონენტის შესრულება, ოპტიმალური ხარჯის გაწევის პირობებში, დადებითი ეფექტის მომტანი იქნება როგორც საქართველოს ეკონომიკისთვის, ასევე ეკოლოგიისთვის: სხვა თანაბარ პირობებში, გაიზრდება ენერგოეფექტურობის საერთო მაჩვენებელი, გაჩნ

26 სექტემბერი 2017 | 14:35 ენერგეტიკა ვრცლად

ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

„ღვინის პირველი პარტია დანიაში 2006 წელს გავიტანეთ. შემდეგ დანიას ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და შვედეთი დაემატა.

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

banner
banner
banner