banner
25 დეკემბერი 2017 | 16:33 ეკონომიკა

EU4Buiness EBRD-ს საკრედიტო ხაზის ფარგლებში საქართველოს ბანკმა1 წლის განმავლობაში 85,7 მილიონი ლარის ღირებულების 55 სესხი გასცა

EU4Buiness EBRD-ს საკრედიტო ხაზის ფარგლებში საქართველოს ბანკმა1 წლის განმავლობაში 85,7 მილიონი ლარის ღირებულების 55 სესხი გასცა

უდავოა, რომ საქართველოში სიღარიბის შემცირების ერთ-ერთი ეფექტიანი ბერკეტი მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებაა. სექტორს, რომელიც როგორც დასაქმების, ისე დამატებული ღირებულების კუთხით მზარდია, მცირე და საშუალო საწარმოთა ხელშეწყობას არაერთი პროექტი ემსახურება, მაგრამ მიკრო საწარმოებისთვის კვლავ დიდი გამოწვევა რჩება ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. EU4Buiness EBRD-ს საკრედიტო ხაზიც/ევრო სესხი მცირე საწარმოების განვითარებას ემსახურება, მაგრამ ისინი, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ და უძნელდებათ სახსრების მოძიება, ვერც ამ პროგრამით სარგებლობენ. საქართველოს ბანკის მიერ გაცემული 55 სესხიდან მხოლოდ 3 ემსახურება 1,5 მილიონ ლარამდე ბრუნვის საწარმოს.

მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორებად როგორც გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში, ასევე  საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიაში (2016-2020) მნიშვნელოვან გამოწვევად საწარმოებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა სახელდება. ასევე, 2016-2017 წლების გლობალური კონკურენტუნარიანობის კვლევის მიხედვით, ბიზნესის კეთების მთავარ გამოწვევად კვლავ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობარჩება.  კრედიტის მიღების კუთხით მსოფლიო ბანკის Doing Business 2018-ის მიხედვითაც კრედიტის მიღების კუთხით გაუმჯობესება არ შეინიშნება.

ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში როგორც ევროკავშირიდან, ასევე საქართველოს ხელისუფლებისგან ბოლო პერიოდში მეტი ყურადღება ეთმობა მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას. არსებობს დაფინანსების სხვადასხვა პროგრამები შესაბამისი წარმატების მაგალითებით. მიუხედავად ამისა, მცირე და საშუალო მეწარმეებისგან ხშირად გვესმის ჩივილი, რომ ეს პროგრამები მათთვის არაა. Eugeorgia.info ეცადა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისთვისსაქართველოს ბანკის მიერ გაცემული სესხების 1 წლის შედეგები გამოერკვია. (პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ eugeorgia1, eugeorgia2, eu4business-ebrdcreditline.ge/.)

მცირე და საშუალო ბიზნესის აქტივობა ქართულ ეკონომიკაში ყოველწლიურად სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს - მისი წილი ეკონომიკაში შექმნილ დამატებულ ღირებულებაში იზრდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მცირე და საშუალო მეწარმეების (ახალი მეთოდოლოგიით) მიერ შექმნილი დამატებული ღირებულების წილი მთლიან დამატებულ ღირებულებაში 2010 წლის შემდეგ აჭარბებს მსხვილი საწარმოების დამატებულ ღირებულებას. ბოლო 5 წლის განმავლობაში SME(მცირე და საშუალო საწარმოები) წილი საშუალოდ 57%-ს შეადგენს.


წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (geostat.ge)


ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ 2012-2016 წლებში ქვეყანაში მთლიანად დასაქმებულ ადამიანთა საშუალოდ 34% სხვადასხვა ზომის საწარმოებში, მათგან კი საშუალოდ 68% მცირე და საშუალო საწარმოებში არიან დასაქმებული.  რადგან მცირე და საშუალო მეწარმეობა ბიზნეს სექტორში დასაქმების და მთლიანი დამატებული ღირებულის ძირითადი წყაროა, ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევის მნიშვნელოვანი ბერკეტი მცირე და საშუალო საწარმოების ხელშეწყობაა. (სამწუხაროდ, მიკრო საწარმოების განვითარების ტენდენციას ვერ ვაკვირდებით, რადგან შესაბამისი სტატისტიკა არ მოიპოვება. შესაბამისად, ნაკლებია ცნობილი ეკონომიკაში მათი მნიშვნელობის და საჭიროებების შესახებ.)

 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (geostat.ge) 


საქართველოს ბანკის მიერ მოწოდებული 30 ნოემბრის მდგომარეობით EBRD-ს მხარდაჭერით პროგრამის ფარგლებში სულ გაცემულია 55 სესხი, რომელთაგან მხოლოდ 3 სესხი მოდის 1,5 მილიონ ლარამდე ბრუნვის მქონე საწარმოებზე. დაფინანსებულ საწარმოთა ყველაზე დიდი წილი (62% - 55 სესხიდან 34) 1,5-20 მილიონ ლარიან ბრუნვის საწარმოებზე მოდის. ჯამში ერთი წლის განმავლობაში 85 765 188 ღირებულების სესხია გაცემული. სესხების რაოდენობა და ღირებულება სფეროების მიხედვით იხილეთ ცხრილი 2-ში.

                   

ერთი წლის შედეგები აჩვენებს, რომ სესხები მცირე და საშუალო საწარმოების იმ ნაწილზეა გაცემული, რომელთაც წლიურად 20 მილიონ ლარამდე ბრუნვა აქვთ. მიკრო საწარმოები მცირე კონტინგენტით (მინიმუმ 3 - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განახლებული მეთოდოლოგიის მიხედვით საწარმო ჩაითველბა მიკროდ თუ მისი წლიური ბრუნვა 2 მილიონ ლარს არ აღემატება) არიან წარმოდგენილი დებიტორთა რიცხვში. რაც დიდი ალბათობით მათი მაღალი რისკიანობით, სესხის ვერ უზრუნველყოფით და სესხის სხვა კრიტერიუმებთან შეუსაბამობით შეიძლება აიხსნას.

საკრედიტო ხაზი - “ევროსესხი”ძირითადად, ბიზნესს ხელს უწყობს თანამედროვე ტექნოლოგიებში ინვესტიციების განხორციელების კუთხით. მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან მუშაობს EBRD-ის კონსულტანტების გუნდი, რომელიც ეხმარება მათ ბანკთან ურთიერთობაში, ასევე საინვესტიციო გეგმის შედგენასა და სხვა არაერთ პროცესში. ამ პროდუქტის განსაკუთრებულობა არის 15 პროცენტამდე თანხის უკან დაბრუნება (cash back), რომელიც გადაეცემათ კომპანიებს პროექტის წარმატების ვერიფიკაციის(შეფასების) შედეგად.  მსგავსი პროექტების არსებობა ზრდის დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობას, რაც ბენეფიციარების ფუნქციონირებისთვის ხელისშემწყობი ფაქტორია.

“ევროსესხის” მიმღები საწარმოს, მოდის სახლი "მატერია"-ს მარკეტინგის მენეჯერის სალომე მიქაშავიძის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით: საქართველოს ბანკის და EBRD-ის თანადგომით კომპანიამ "ევროპული ბიზნეს სესხი DCFTA" 1,700,000 ლარის ოდენობით აიღო. "სესხის აღებისთვის ერთადერთი მოთხოვნა იყო ის, რომ აღებული სესხი დაგვეხარჯა ევროპული სტანდარტებით გაკეთებული მანქანა-დანადგარების შეძენაში ან ასევე ევროპული სტანდარტების შენობის მშენებლობაში. სესხის მიღების პროცედურები მარტივი იყო და იგი განცხადების გაკეთებისთანავე მივიღეთ 12% წლიური საპროცენტო განაკვეთით. ეს სესხი, სწორედ იმიტომ შევარჩიეთ, რომ პირობები ყველაზე მეტად გვაკმაყოფილებდა. ზუსტად დროულად მოხდა სესხის მიღება მაშინ, როდესაც ყველაზე მეტად სჭირდებოდა კომპანიას. სესხი დაგვეხმარა კომპანიის გაფართოებაში, ავაშენეთ ახალი ფაბრიკა თავიდან ბოლომდე ევროპული სტანდარტებით და სრულიად ახალი თანამედროვე მანქანა დანადგარები შევიძინეთ."

მეორე მხარეს დგანან შედარებით მცირე (მიკრო) საწარმოები, რომლებიც დაფინანსების წყაროების მოძიებისას მაინც აწყდებიან სირთულეებს. როგორც ირკვევა, მათთვის “ევროსესხი” ნაკლებხელმისაწვდომია. გასულ წელს, ბრიტანეთის მთავრობის მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში ჩვენი ორგანიზაცია (IRAC) ჩვენივე ვებპორტალის - eugeorgia.info საინფორმაციო მხარდაჭერით ადვოკატირებას უწევდა რამდენიმე საწარმოს დაფინანსების მოპოვებისთვის, ამ პროცესში კი ზოგიერთი მათგანი წინააღმდეგობას წააწყდა. მცირე საწარმოების დაფინანსების მოპოვებაში აქტიურად მონაწილეობდა ჩვენი ორგანიზაციის  იურისტი ლეილა დარასელია. დარასელიას თქმით: "პრაქტიკულად EBRD-ს და საქართველოს ბანკის პროექტი უფრო მეტად შეიძლება განიხილოს საშუალო (ნაკლებად მცირე ან მიკრო) ბიზნესის დაფინანსების პროგრამად. აფინანსებენ არსებული ბიზნესის ევროკავშირის სტანდარტამდე “აყვანის” მსურველებს. თუ მიკრო ბიზნესი ხარ, იმდენი უნდა გქონდეს პარალელური ბიზნესიდან, რომ გარანტად ჩაუდგე ამ სესხს."

ჩირის საწარმოს "სკიჯი"-ს დამფუძნებელი დარეჯან ბერძენიშვილისთვის სესხის აღებაზე უარის მიზეზი სოფელ ხიდისთავში ქონების დაბალი ღირებულება გახდა (სესხის უზრუნველყოფისთვის). ბანკმა "სკიჯი"-ს საქმიანობა წარმატებულად ჩათვალა, თუმცა რადგან დაკას ქონებას (სახლს და საწარმოს) გურიის სოფელ ხიდისთავში დაბალი ღირებულება მიანიჭეს, სესხის უზრუნველყოფისთვის დამატებით ბინა მოითხოვეს თბილისში ან ბათუმში. “საქართველოს ბანკისგან” უარის მიღების შემდეგ ბერძენიშვილმა გააგრძელა ფინანსების მოძიება და აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტის" პირობები ყველაზე მეტად შეესაბამება მის მოთხოვნებს: "იაფი სესხის გარდა თი-ბი-სი ბანკმა ახლა დაიწყო ქალი მეწარმეების დაფინანსების პროგრამა, რომელშიც ქონებით უზრუნველყოფის მოთხოვნა 50%-მდეა შემცირებული, ხოლო საპროცენტო განაკვეთი 16%-ის ფარგლებში მერყეობს. ჩემთვის იაფი კრედიტი უფრო მოსახერხებელი იქნება, რადგან საპროცენტო განაკვეთი კიდევ უფრო დაბალია მაქსიმუმ 15%, რომლიდანაც 10%-ს სახელმწიფო ფარავს. თუმცა ერთი დეტალის გაუმჯობესებას მაინც ვისურვებდი, თუ სესხის მოცულობა 200 000 ლარს აღემატება სესხი 10%-ად გაიცემა და მეწარმეს დამატებით პროცენტის გადახდა არ უწევს. ე.ი. შედარებით მეტი შესაძლებლობის მქონე საწარმოსთვის უფრო იაფია კრედიტი ვიდრე მცირესთვის".

ფინანსების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით მიკრო საწარმოების პრობლემების შესახებ დამატებით შეგიძლიათ იხილოთ ირინა ჟღენტის შემთხვევა.

მნიშვნელოვანია დაისვას კითხვა, რეალურად საქართველოში საწარმოთა რომელ კლასს უფრო მეტად სჭირდება დახმარება მსხვილს, მცირე და საშუალოს თუ მიკროს. ფაქტია, რომ მცირე საწარმოთა ქვედა ფენისთვის,  მიკრო საწარმოებისთვის საკმაოდ მტკივნეულია სახსრების მოძიების პროცესი. დახმარების პროგრამების მიუხედავად, კომერციული ბანკი მაღალრისკიანი სექტორის დაფინანსებისას რისკის შესამცირებლად უზრუნველყოფას ითხოვს, რისი დაკმაყოფილებაც ყველაზე რთული მიკრო საწარმოებისთვისაა

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსების საკითხში არის, თუ ვის განვიხილავთ მცირე და საშუალო ბიზნესად. როგორც ირკვევა მცირე და საშუალო საწარმოების დასაფინანსებლად EBRD ევროსტატის განმარტებით ხელმძღვანელობს. ე.ი. მცირე და საშუალო ბიზნესმა სესხით რომ ისარგებლოს, დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 250 კაცს და წლიური ბრუნვა 50 მილიონ ევროს, სესხის მინიმალური მოცულობა განსაზღვრული არ არის. ეს ერთის მხრივ კარგი შესაძლებლობაა ქართული მსხვილი საწარმოებისთვის, რომ სესხით ისარგებლონ. ე.ი. ქართული საწარმოების ნაწილი, რომელიც ქართული განმარტებით მსხვილ საწარმოთა ჯგუფს მიეკუთვნებიან ევროკავშირის განმარტებით საშუალო საწარმოების ჯგუფში ხვდებიან. მათ რიცხვში შედის მოდის სახლი "მატერიაც" (იგი ქართული განმარტებით მსხვილ საწარმოდ ითვლება.) ხოლო მეორეს მხრივ, საქართველოში საწარმოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელნიც რეალურად სახსრების ნაკლებობის გამო ვერ ვითარდებიან, საუბრობენ, რომ ვერ სარგებლობენ დასახელებული პროგრამებით. პროგრამაში განაცხადის გასაკეთებლად წლიური მინიმალური შეზღუდვა არ არის, თუმცა მიკრო და სხვა მცირე მეწარმეების ნაწილი სიძნელეებს აწყდება პროგრამით სარგებლობისას, როგორც ეს ბერძენიშვილის მაგალითზე ვნახეთ.

 

დამატებით გთავაზობთ საწარმოების ზომის მიხედვით დაყოფის კრიტერიუმებს საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის განახლებული მეთოდოლოგიის მიხედვით:მსხვილი ზომის საწარმოებს განეკუთვნება საწარმო, სადაც დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა აღემატება 249 კაცს ან საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა 60 მლნ ლარს.

საშუალო ზომის საწარმოებს მიეკუთვნება ყველა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა მერყეობს 50‐დან 250 კაცამდე, ხოლო საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა – 12 მლნ ლარიდან 60 მლნ ლარამდე.

მცირე ზომის საწარმოებს მიეკუთვნება ყველა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა არ აღემატება 50 დასაქმებულს და საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა არ აღემატება 12 მლნ ლარს."            

მცირე და საშუალო საწარმოების განმარტება 2017 წელს განახლდა და დაუახლოვდა ევროსტატის განმარტებას, რომლის მიხედვითაც საწარმოების ზომის მიხედვით სხვაობის კრიტერიუმებია:
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (geostat.ge)
ავტორი: მარიამ ლუკაშვილი


წაკითხულია
6947
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:

გართულდება თუ არა ბიზნესის ადმინისტრირება ავანსის დღგ-ით  დაბეგვრის ახალი წესის გამო?

გართულდება თუ არა ბიზნესის ადმინისტრირება ავანსის დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესის გამო?

ევროკავშირთან საკანონმდებლო მიახლოების ფარგლებში 2017 წლის 1 იანვრიდან ავანსის დღგ-ით განსხვავებული დაბეგვრის წესი ამოქმედდა, რომელიც ერთის მხრივ გადასახადიდან თავის არიდების რისკს ამცირებს, ხოლო მეორეს მხრივ, საქართველოს ბიზნესის ასოციაციის განცხადებით,

24 იანვარი 2018 | 15:22 ეკონომიკა ვრცლად

ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

„ღვინის პირველი პარტია დანიაში 2006 წელს გავიტანეთ. შემდეგ დანიას ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და შვედეთი დაემატა.

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

banner
banner
banner