Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Saturday, 02 Март
18 Mай 2017 | 15:12 Антипропаганда

მდგრადი თავდაცვა - პრაქტიკული ნაბიჯი რუსული პროპაგანდის საპასუხოდ

მდგრადი თავდაცვა - პრაქტიკული ნაბიჯი რუსული პროპაგანდის საპასუხოდ

ნატო-ს გაფართოების ნებისმიერ ტალღას ტრადიციულად, წინ უსწრებდა და შემდეგ თან სდევდა მკვეთრი რუსული საპასუხო ნაბიჯების (პირველ რიგში, სამხედრო) გადადგმის მუქარა. როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ყოფილი სოციალისტური ბლოკის, ასევე ბალტიის ქვეყნების მიმართ და, განსაკუთრებით, უკრაინასა და საქართველოსთან მიმართებაში, აქტიურად გაისმოდა ნეიტრალიტეტის, ანუ იგივე ნატო-სთან არმიერთების აღიარების აუცილებლობა სამომავლო მშვიდობისა და უსაფრთხოების არქიტექტურის სტაბილურობის შენარჩუნების სანაცვლოდ.

მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ორი ჯგუფის ქვეყნებისთვის რუსული მუქარა ფუჭი აღმოჩნდა, საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაში, რუსულ პროპაგანდას აქტიური სამხედრო მოქმედებებიც დაემატა და შეიქმნა ერთგვარი პატური სიტუაცია, სადაც დასავლეთი ბოლომდე გაბედულად და ერთიანი ფრონტით ვერ მოქმედებს რუსეთის წინააღმდეგ, ხოლო რუსეთი, ჯერჯერობით, ვერ ბედავს უფრო რადიკალური ნაბიჯების გადადგმას დასავლური სანქციების დამატებით გამკაცრებისა და ურთიერთობების გაწყვეტის შიშით.

ასეთ ვითარებაში, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ზემოქმედების უფრო რბილ ფორმებს და საინფორმაციო ზემოქმედებას როგორც პოტენციურ მსხვერპლ-სახელმწიფოებსა და მათ შიგნით სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებზე, ასევე, რასაკვირველია, საერთაშორისო საზოგადოების სხვადასხვა წრეებსა და ე.წ. ‘opinion maker’-ებზე.

2008 წლის ომის შემდეგ რუსული საინფორმაციო პოლიტიკა განსაკუთრებით დაიხვეწა და მრავალწახნაგოვანი გახდა. ერთის მხრივ, ის მკაფიო მესიჯებს უგზავნის ქართულ საზოგადოებას, რომ სწორედ ნატო-ში გაწევრიანების კურსის გაგრძელება (და არა გაწევრიანება საკუთრივ) გამოიწვევს ვითარების რადიკალურად დაძაბვას საომარი ვითარების განახლების დიდი ალბათობით, სადაც ნათელი იქნებოდა ქართული მხარის დამარცხების პერსპექტივა. სწორედ ამ ჩარჩოებში ჯდებოდა რუსეთის გენშტაბის სამხედრო ე.წ. "გერასიმოვის დოქტრინით" გათვალისწინებული პრევენტიული ზომების (მათ შორის, ბირთვული იარაღის გამოყენების) განხორციელების შესაძლებლობა და აფხაზეთსა და ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონებში განლაგებული ბაზების საგრძნობი გაძლიერება პირადი შემადგენლობით და საბრძოლო ტექნიკით.

მეორეს მხრივ, საერთაშორისო დონეზე, გავლენიან საინფორმაციო საშუალებებში, არაერთი მასალა დაიბეჭდა, სადაც ხაზი გაესვა რუსეთთან დათმობებზე წასვლის აუცილებლობას. აკადემიური წრეებიდან ამ პოზიციის ყველაზე სახელოვანი წარმომადგენლები არიან ნეორეალიზმის თეორიის გურუები Stephen Walt (Foreign Policy, Feb. 2015) და John Mearsheimer (Foreign Affairs, Sept/Oct 2014), რომლებიც ნატო-ს და ევროკავშირის აღმოსავლეთით გაფართოებაში ხედავენ კრიზისის საფუძვლებს. ხოლო think-tank-ების ბანაკიდან საკმაო გამოხმაურება მოიპოვა ამ მხრივ Michael O’Hanlon-ის სტატიამ (Wall Street Journal, Feb.26, 2017), სადაც ის პირდაპირ მოითხოვდა რუსეთის გარშემო პერმანენტული ნეიტრალური, იგივე ბუფერული ზონის შექმნას, რომლის შემადგენლობაში როგორც უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა, ასევე ფინეთი და შვედეთიც კი განიხილებოდა.

რუსული არგუმენტების გამართლების პოლიტიკურ-თეორიულ განზომილებას აკლია როგორც პოლიტიკური და საერთაშორისო სამართლებრივი, ასევე ღირებულებრივი საფუძვლები და, რეალობაში, სხვა არაფერია, თუ არა ცალმხრივ უკანდახევა და „დაშოშმინების“ მცდელობა.

ამ პოზიციის სისუსტეების მხილება არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენს: სამხედრო არგუმენტებისგან განსხვავებით, რომელთა მიხედვით, საქართველო ისედაც ვერავითარ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევს რუსულ სამხედრო მანქანას, ხოლო ნატო-ს დახმარება დაგვიანებული იქნება და ამ გადმოსახედიდან ბირთვულ რუსეთთან ვითარების რადიკალურ დაძაბვას აზრი ეკარგება.

საკითხის ამგვარად დასმას, მართლაც, აქვს თავისი გამართლება. ერთი შეხედვით, რა აზრი აქვს ნატო-სთვის ისეთი ქვეყნის გაწევრიანების გზაზე დაყენებას, რომლის უსაფრთხოებას ალიანსი ვერ ახერხებს, საკუთრივ ქვეყნის შიგნით თავდაცვის რესურსები კი იმდენად შეზღუდულია, რომ ეფექტური თავდაცვის ორგანიზება მხოლოდ შორეულ მომავალში თუ იქნება შესაძლებელი? ამასთან ერთად, გასათვალისწინებელია 2008 წლიდან რუსეთში განხორციელებული სამხედრო რეფორმების და გადაიარაღების პროცესი, რომელმაც ხარისხობრივად აამაღლა რუსული ჯარის საბრძოლო შესაძლებლობები და, საქართველოსთან მიმართებაში, კიდევ უფრო გაზარდა სამხედრო უპირატესობის ხარისხი. მე-4 და მე-7 ბაზებზე (ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალში) განლაგებული ქვედანაყოფები საქართველოს წინააღმდეგ მომართული შუბის მხოლოდ წვეთს წარმოადგენენ და ქართულ ბრიგადებთან შედარებით გაცილებით მეტ საცეცხლე ძალასა და მხარდაჭერის ელემენტებს ფლობენ.

ვითარების ესკალაციისა და საომარ ვითარებაში გადაზრდის შემთხვევაში საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს მათთვის მეტად არასახარბიელო პირობებში მოუწევთ ბრძოლა არა მხოლოდ უფრო მრავალრიცხოვან მტერთან, არამედ გაცილებით ძლიერ ქვედანაყოფებთან, რომელთაც, თითქმის, ყველა საბრძოლო  მხარდაჭერის კომპონენტში უპირატესობა გააჩნიათ, მათ შორის, საჰაერო კონტროლის, რადიოელექტრონული ბრძოლისა და სადესანტო ოპერაციების თვალსაზრისით.

მსგავსი დილემა გააჩნია ასევე ნატო-ს აღმოსავლეთის ფლანგზე მდებარე წევრ-სახელმწიფოებს და, განსაკუთრებით, ბალტიის ქვეყნებს. ანალიტიკურ ცენტრ RAND-ის მიერ ჩატარებულმა მრავალმა სიმულაციამ და საბრძოლო „გეიმინგმა“ პირდაპირ აჩვენა პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში საბრძოლო ქვედანაყოფების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი გაზრდის სასწრაფო აუცილებლობა  პოტენციური რუსული შეტევის მოსაგერიებლად. ამის საფუძველზე ალიანსმა შეიმუშავა აღმოსავლეთის ფლანგის გასაძლიერებლად გარკვეული რაოდენობის და შესაძლებლობების მქონე ქვედანაყოფების გადასროლის ვარიანტი (გადაისროლა 4 საბრძოლო დაჯგუფება-გაძლიერებული ბატალიონები). 

მიუხედავად ამისა, რუსულ ძალებს მაინც გააჩნიათ ოპერატიული უპირატესობა -  ისინი რეგიონში განლაგებული ნატო-ს ძალების განადგურებას მანამდე შეძლებენ, სანამ ალიანსის ძირითადი საბრძოლო მასა მოახერხებს ჩამოსვლასა და საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვას. სწორედ ამიტომ ჩნდება, გარკვეულწილად, მიამიტური, მაგრამ ამავდროულად ლოგიკური კითხვა: რა დრო სჭირდება ნატო-ს, რომ დაეხმაროს და გადაარჩინოს რუსეთის თავდასხმის მსხვერპლი ქვეყანა? ეს კითხვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ბალტიის ქვეყნებისთვის, არამედ, და განსაკუთრებით, მათთვისაც, ვინც, მიუხედავად რუსეთის მკვახე ოპოზიციისა, ნატო-ს წევრობისკენ მიისწრაფვის. 

ნატო-ს აღმოსავლეთის ფლანგისგან განსხვავებით, სადაც გარკვეული რაოდენობის საბრძოლო დაჯგუფებები განლაგდა,საქართველოს ამგვარი მხარდაჭერის ფუფუნება, სამწუხაროდ, არ გააჩნია.შესაბამისად, გაცილებით მეტი სიმწვავით ჩნდება კითხვა, თუ როგორ და რითი აპირებს საქართველო მოსალოდნელი რუსული შემოტევის პირობებში იმდენი დროის მოგებას, რომ საშუალება მისცეს ალიანსს და საერთაშორისო საზოგადოებას,ჩაერთონ კონფლიქტში და შეაჩერონ რუსეთი.

რუსეთი კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში ფაქტების შექმნისა და დასავლეთისთვის შეცვლილი სურათის თავის სასარგებლოდ სწრაფად წარდგენის დიდოსტატია. საქართველოს შემთხვევაში, ეს გულისხმობს ქართული შეიარაღებული ძალების სწრაფ განადგურებასადა ამის წარდგენას დასავლეთისთვის, როგორც fait accompli, რაც, რასაკვირველია, საგრძნობლად შეზღუდავდა დასავლეთის რეაგირების მასშტაბსა და ალტერნატივებს.

პრაქტიკული თვალსაზრისით კი, თუ ნატო დარწმუნებულია, რომ მიუხედავად დახმარების აღმოსაჩენადმისი მზადყოფნისა, საქართველოს შემთხვევაში ეს იქნება დაგვიანებული ნაბიჯი, ამ დახმარების შანსი თავიდანვე ნულის ტოლია.შესაბამისად, საქართველოს მხრიდან იქნებოდა მეტად სწორი და წინდახედული გადაწყვეტილება, თუ ის შეეცდებოდაყველა ხერხით საპირისპიროს დამტკიცებას და დაარწმუნებდანატო-ს თავის საბრძოლო შესაძლებლობებში, პირველ რიგში, საჭირო დროის, ანუ ერთგვარი „შესაძლებლობის ფანჯრის“ უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.

„შესაძლებლობის ფანჯარა“ კი მხოლოდ მაშინ გახდება შესაძლებელი, თუ საქართველოს მოსახლეობა და შეიარაღებული ძალები დაამტკიცებენ მდგრადობის მაღალ დონეს  და მოწინააღმდეგეს წინააღმდეგობას იმდენ ხანს გაუწევენ, რამდენიც საკმარისი იქნებოდა ნატო-სა და მეგობარი ქვეყნებისათვის გადაწყვეტილების მისაღებად პოლიტიკური და სამხედრო დახმარების აღმოჩენაზე.   

საქართველოს რეალობაში მდგრადი წინააღმდეგობის გაწევის შანსი უკავშირდება ორ ცნებას: ასიმეტრიულ მიდგომასა და ტოტალურ თავდაცვას. პირველი ითვალისწინებს დიდი სამხედრო უპირატესობის მქონე მტერთან სიმეტრიულ დაპირისპირებაში ქვედანაყოფების სწრაფი განადგურების საშიშროებას და აქცენტს აკეთებს, პირიქით, ასიმეტრიულ მოქმედებებზე, რაც პირდაპირი კონვენციური შეტაკებისგან არიდებას და მოწინააღმდეგის სუსტ წერტილებში მცირე ჯგუფების სახით მტკივნეული დარტყმების განხორციელებას გულისხმობს.ხოლო მეორე პრინციპი გულისხმობს წინააღმდეგობის პროცესში მთელი ეროვნული რესურსის ჩართვას და როგორც სამხედრო, ასევე ფინანსურ-მატერიალური და სოციალური კომპონენტების სრულ მობილიზებას მტრისთვის მაქსიმალური ზიანის მისაყენებლად.

თავდაცვის მდგრადობის ორივე პრინციპისთვის გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს რეგულარული შეიარაღებული ძალების მიერ მაქსიმალურად დიდ ხანს წინააღმდეგობის გაწევის აუცილებლობა. ამასთან ერთად, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სამხედრო სარეზერვო ქვედანაყოფების და განსაკუთრებით, ტერიტორიული რეზერვის სწრაფი შექმნა და გაწვრთნა. მათი მნიშვნელობა მით უფრო გაიზრდება, რაც უფრო მეტად მოხდება შესუსტებული რეგულარული ქვედანაყოფების გადასვლა სიმეტრიულიდან ასიმეტრიულ მოქმედებაზე და სულ უფრო მეტი ტერიტორია მოექცევა შეტევაზე გადმოსული რუსული ქვედანაყოფების კონტროლქვეშ.

დაკარგულ ტერიტორიებზე წინააღმდეგობის გაგრძელებისა და განსაკუთრებით რუსულ ქვედანაყოფებზე და მათ მომარაგებაზე დარტყმების ფუნქცია სწორედ რომ ტერიტორიული რეზერვის ამოცანას წარმოადგენს. ორივე შემთხვევაში, მიზანს წარმოადგენს საბრძოლო წინააღმდეგობის მაქსიმალური გაჭიანურება, რუსეთის სამხედრო მიზნის სწრაფად მიღწევის ჩაშლა და მაღალი დანაკარგების მიღების საფრთხის ჩვენება, რამაც, საბოლოო ჯამში, მიუღებელი უნდა გახადოს საქართველოს ოკუპაციის სამხედრო-პოლიტიკური ფასი და ხელი ააღებინოს მოსკოვს სამხედრო აგრესიის განხორციელებაზე.

ეს გარემოება პირდაპირ მიუთითებს იმ აუცილებლობაზე, რომ საქართველომ გაცილებით მეტი რესურსი უნდა ჩადოს საკუთარ სამხედრო სფეროში და საბრძოლო შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში, რათა მოხერხდესგაზრდილი სამხედრო პოტენციალის საფუძველზე მეტი დროის  მოგებანატო-ს ჩარევის უზრუნველსაყოფად.

ჩარევის მექანიზმის ამოქმედებას  კი თავისი წინაპირობები სჭირდება. ამ წინაპირობებიდან ერთ-ერთი უმთავრესია დარწმუნება, რომ ალიანსის გადაწყვეტილება დახმარების აღმოჩენის შესახებ არ იქნება დაგვიანებული და წინასწარვე განწირული. სწორედ ამიტომ,ბალტიის ქვეყნები ისევე, როგორც ფინეთი და შვედეთი, აქტიურად ავითარებენ საკუთარ საბრძოლო შესაძლებლობებს.

სამწუხაროდ, მათგან განსხვავებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალები უფრო შეკვეცილი დაფინანსების ოპტიმალურ გამოყენებაზე არიან გადასულები, ვიდრე სტრატეგიულ განვითარებაზე. აშკარაა, რომ თავდაცვის სფეროსთვის გამოყოფილი დაფინანსება არაადეკვატურია როგორც კონკრეტულად გაცხადებული მიზნების მიღწევისთვის (ჰაერსაწინააღმდეგო, ტანკსაწინააღმდეგო და აშ.), ასევე, ზოგადად,  ტოტალური თავდაცვის სისტემის, ანუ მთავარი შემაკავებელი ფაქტორის ჩამოყალიბებისთვის.

სწორედ საქართველოს მზადყოფნა და რეალური ნაბიჯები, რომ გადაიხადოს შესაბამისი ფასი ქვეყნის თავდაცვის  ეფექტური ორგანიზებისთვის, იქნება ის მთავარი ინდიკატორი, რაც რუსეთს დააფიქრებს იმ გაზრდილ ფასზე, რაც მას აგრესიის განახლება დაუჯდება.

როგორც სამხედრო სარეზერვო სისტემა, ასევე საბრძოლო შესაძლებლობები, რომელიც შეიარაღებულ ძალებს სასიცოცხლოდ სჭირდებათ ქვეყნის დასაცავად, მკაფიოდ აყენებს საქართველოს მთავრობის წინაშე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, რომ საგრძნობლად გაზარდოს თავდაცვის სფეროს დაფინანსება, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნათლად გაიზიაროს უსაფრთხოების ის რისკები, რაც თავდაცვისუუნარობას მოჰყვება.

მეორეს მხრივ, ქვეყნის თავდაცვის მდგრადობის გაზრდისკენ გადადგმული რეალური ნაბიჯები დაარწმუნებს საკუთრივ საქართველოს მოსახლეობას ხელისუფლების განწყობის სერიოზულობაში, ისევე როგორც მოსახლეობის ჩართულობისა და პატრიოტიზმის დონეს ერთი-ორად გაზრდის.

ნათელია, რომ საქართველოს რეგულარული ჯარიუსასრულოდ ვერ შეძლებს რუსული ძალების ბრძოლებში შეკავებას. მაგრამ ასევე უდავოა, რომ ტოტალური თავდაცვის მექანიზმების გამოყენებით საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმაუნდა შეძლონსაკმარისი წინააღმდეგობის გაწევა და რუსული აგრესიის იმ პერიოდით შეჩერება, რაც საჭირო იქნება საერთაშორისო დახმარების მისაღებად. პრინციპი საკმაოდ მარტივია და ორმხრივი - რაც უფრო დარწმუნებულია ნატო საქართველოს შესაძლებლობებში, მარტო დაიცვას საკუთარი თავი, მით უფრო გაუჩნდებაჩარევისა და დახმარების აღმოჩენის სურვილიც და შესაძლებლობაც. თუ ეს, მართლაც, რეალობად იქცა, ვერანაირი რუსული პროპაგანდა თავის მიზანს ვერ მიაღწევს.* სტატია მომზადდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. სტატიის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორი. ის შეიძლება არ გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან/და EWMI-ს შეხედულებებს 

Прочитано
8420
Отправить письмо

Связанный:

რუსული სატრანსპორტო ოცნებები

რუსული სატრანსპორტო ოცნებები

რუსეთს, განსაკუთრებით სანქციების ფონზე, საერთოდ არ გააჩნია ფინანსური რესურსების საჭირო მოცულობები ინფრასტრუქტურის საფუძვლიანი განახლებისთვის

12 Октябрь 2017 | 13:32 Далее
საქართველოსთვის აქტუალური „ბალკანური“ ენერგოპოლიტიკის მაგალითები

საქართველოსთვის აქტუალური „ბალკანური“ ენერგოპოლიტიკის მაგალითები

ენერგოგაერთიანების რეგულაციების შესრულების კუთხით „ბალკანური“ წარმატებული და წარუმატებელი ენერგოპოლიტიკის მაგალითები უხვად მოიპოვება, რომლებიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს შესაბამისმა სახელმწიფო სამსახურებმა.

10 Октябрь 2017 | 08:32 Транспорт и логистика Далее
რუსული საბანკო სექტორის ტურბულენტური ფრენა

რუსული საბანკო სექტორის ტურბულენტური ფრენა

2016 წელი საინტერესო აღმოჩნდა რუსული ეკონომიკისთვის. მიუხედავად დაწესებული სანქციებისა და რუბლის დევალვაციისა, რუსულმა ბანკებმა 2015 წელთან შედარებით ხუთჯერ მეტი - 930 მილიარდი რუბლის (15,66 მლრდ აშშ დოლარი) მოგება ნახეს. ამ ფონზე მათი საერთო აქტივების მო

01 Cентябрь 2017 | 12:14 Далее
ტრამპის სანქციების ექო

ტრამპის სანქციების ექო

ახალი სანქციები განსაკუთრებით დიდ დარტყმას მიაყენებს რუსულ ენერგოკომპანიების საერთაშორისო პროექტებს, რაც პირველ რიგში "როსნეფტის", "გაზპრომის" და "ლუკოილის" საგარეო ექსპანსიის გეგმების დასასრულის მომასწავებელია.

29 Август 2017 | 11:09 Далее

Блог

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Адвокатирования

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

Избранные статьи

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

ევროპის ბაზრებზე ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებიდან ყველაზე დიდი ოდენობით ისევ თხილი და ღვინო იყიდება, თუმცა 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების სავაჭრო კომპონენტის (DCFTA) ამოქმედების შემდეგ ევროკავშირის ბაზრის მიმართ ქართველი მეწარმეების ინტერესი სულ

Amazon export hub-ი საქართველოში დაფუძნებული ახალი კომპანიაა, რომელიც ელექტრონული კომერციის ბიზნესით დაინტერესებულ ადამიანებს amazon.com-ის უდიდეს ელექტრონულ მარკეტზე გაყიდვებს ასწავლის.

banner
banner
banner
banner
banner