banner

Thursday, 25 July
08 November 2017 | 15:48 ზურაბ მოდებაძე

წაკითხვისთანავე გაავრცელეთ

http://eugeorgia.info/uploads/blog/წაკითხვისთანავე გაავრცელეთ

 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქართველი ფერმერების დასახმარებლად, საკონსულტაციო სერვისების დანერგვას გეგმავს. “სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის ეროვნული სტარატეგიის პროექტის” თანახმად, რომლის განხილვაც გუშინ, სასტუმრო „Holiday Inn“- ში გაიმართა, თავდაპირველად, სერვისები, თავდაპირველად, გურიაში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში დაინერგება. ეს იქნება საპილოტე ღონისძიებები, რომლებიც 2018-2019 წლებში განხორციელდება. შემდეგ კი მოხდება რეპლიკაცია დანარჩენ რეგიონებში.

წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს რეგიონებში არსებული საკონსულტაციო სერვისების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას იმისთვის, რომ მათ ფერმერთა რეალური დახმარება შეძლონ. პრობლემებზე საუბრისას, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, რევაზ ასათიანმა აღნიშნა, რომ ექსტენციის თანამშრომლები ფერმერთა კონსულტაციებს სამუშაო დროის მხოლოდ 40%-ს უთმობენ. მისივე თქმით, ადმინისტრაციული ფუნქციების შესრულების უფლებამოსილება, რომელიც აქამდე კონსულტანტებს ევალებოდათ, მომავალში თვითმმართველობებს უნდა გადაეცეთ, კონსულტანტები კი მთელ დროს ფერმერებთან მუშაობაში დახარჯავენ.

“სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის ეროვნული სტარატეგიის პროექტის” თანახმად, კონსულტანტები დახმარებას გაუწევენ მხოლოდ იმ ფერმერებს, რომლებიც დასაქმებულები არიან შემდეგ სფეროებში: მეფუტკრეობა, მეღორეობა, მესაქონლეობა, მეკარტოფილეობა, მეხილეობა და მევენახეობა. თუმცა, მინისტრის მოადგილეს შეხვედრაზე არ დაუკონკრეტებია, თუ რა კრიტერიუმების მიხედვით შეირჩა აღნიშნული სფეროები. როცა შესაბამისი კითხვა დავუსვი,  ამის პასუხად რევაზ ასათიანმა ზოგადი კვლევა დაასახელა. ზოგად კვლევაზე დაყრდნობა კი რამდენად შედეგიანია, ამის განხილვისთვის დროის კარგვა ნამდვილად არ ღირს.

მინისტრის მოადგილეს ისიც ვკითხე, ფერმერთა საქმიანობის შერჩეულ სფეროებში რატომ არ იყო, მაგალითად ტყის არამერქნული პროდუქტების წარმოება.  ამ კითხვის პასუხად მან თქვა, რომ ამ დარგს მეხილეობა მოიცავს. მას შემდეგ რაც განვმარტე, რომ ტყის არამერქნული პროდუქტები ბევრად უფრო ფართოა ვიდრე მეხილეობის კატეგორია, მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ ამ დარგის ჩამატება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც  ამ სექტორში დასაქმებული ადამიანები X რაოდენობას მიაღწევენ, თუმცა აქვე აღიარა, რომ არ ფლობს ინფორმაციას აღნიშნულ სექტორში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობაზე.

რატომ უნდა გამახვილდეს ყურადღება ტყის არამერქნულ პროდუქტებზე?

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ იდენტიფიცირებული სფეროები (მეფუტკრეობა, მეღორეობა, მესაქონლეობა, მეკარტოფილეობა, მეხილეობა და მევენახეობა) არის ის მიმართულებები, რაშიც უნდა მოხდეს აგრო კონსულტანტების კვალიფიკაციის ამაღლება. მათ კი ეს ცოდნა ფერმერებს უნდა  გადასცენ, რაც საფუძველი იქნება მწარმოებლურობის გაზრდის, პროდუქციის უვნებლობის პარამეტრების და ხარისხის გაუმჯობესების. ამას გარდა, ფერმერები კონსულტანტებისგან საჭირო მარკეტინგულ რჩევებს და ბაზარზე მოთხოვნადი პროდუქტების შესახებ ინფორმაციასაც მიღებენ.

სპეციალისტების აზრით, საქართველოს პროდუქტების მასობრივი მწარმოებელი ვერ გახდება. სამაგიეროდ ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) ათვისება საქართველოს ნიშური პროდუქტების წარმოებით შეუძლია. სოფლის მეურნეობის მიერ იდენტიფიცირებული 6 სექტორიდან რამდენია ევროკავშირის ბაზარზე ნიშური მიმართულება? შეგვიძლია ვთქვათ, მხოლოდ მევენახეობა/მეღვინეობა. ამ სფეროში კი ცოდნა მეტ-ნაკლებად ფერმერებს აქვთ. არის თუ არა ტყის არამერქნულ პროდუქტებზე მოთხოვნა ევროკავშირის ბაზარზე? პასუხი ცალსახად დადებითია. ევროკავშირის ბაზარზე ტრენდულია ველურად მზარდი ნატურალური და ბიო პროდუქტები ან ამ პროდუქტების გადამუშავებით მიღებული ნაწარმი. თუ ნიშურია ის მიმართულება, რის შესახებაც მე კითხვა დავსვი, მაშინ რატომ არ აქვს ნაფიქრი ამ საკითხზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს? საკონსულტაციო ცენტრში როდესაც ექსპორტზე ორიენტირებული ფერმერი მივა და ტყის არამერქნული პროდუქტების შესახებ კვალიფიციური კონსულტაცია დასჭირდება, რა პასუხი ექნებათ მისთვის? პასუხი ვერ ექნებათ, რადგან კონსულტანტების კვალიფიკაციის ამაღლება ამ კუთხით ახალ სტრატეგიაში ჩადებული არ არის.

ჩემი კითხვის შემდეგ, სხვა კითხვების პასუხის დროს მინისტრის მოადგილემ ახსენა, რომ სიამოვნებით ითანამშრომლებს კეთილგანწყობილ არასამთავრობოებთან და გაუძნელდება მათთან თანამშრომლობა, ვინც საკითხების გადაჭრის გზებს არ სთავაზობს და „კარგი იქნებოდა ასე გაკეთებულიყო“ მხოლოდ ამ სიტყვებით შემოიფარგლება.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალჩინოსნებზე არადა და სოფლის მეურნეობის  განვითარებაზე კეთილგანწყობილ ადამიანებს ვთავაზობთ ტყის არამაერქნული პროდუქტების წარმოების პოტენციალის მოკლე, მაგრამ საგნობრივ აღწერას (წყარო: სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო - RCDA) .

რა არის ტყის არამერქნული პროდუქტები?

ტყის არამერქნულ პროდუქტები მოიცავს ტყეში არსებულ ყველა სახის ბიოლოგიურ პროდუქტს გარდა ხის მერქნის. არამერქნული ტყის პროდუქტებს განეკუთვნება, ყველა სახის სამკურნალო სამედიცინო და საკვები მცენარეები და საკვები მცენარეები, როგორიცაა: კოწახური, თხილი, შინდი,კუნელი, კომში, ლეღვი, კაკალი, წყავი, მაჟალო, ზღმარტლი, თუთა, ტყემალი, კვრინჩხი, ბროწეული, პანტა, ნუში, ასკილი, ჟოლო, მოცხარი, უნაბი, მოცვი, მაყვალი, პანტა, ჯონჯოლი, ბამბუკი, სატაცური, დეკა, პანტა, სოკო, ასევე არამერქნული ტყის პროდუქტებში შედის ფიჩხი, ქერქი, ნეშომპალა, გირჩი, ტყის მიწა, ტორფი, ფუტკარი და სხვა.

საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის ტყეებში უხვადაა გავრცელებული სხვა და სხვა სახის არამერქნული ტყის მცენარეული პროდუქტები რომლის ხარისხი, სარგებლიანობა და გემური მაჩვენებლები ძალზე მაღალია. სულ საქართველოს ტყეებში მოიპოვება 2000-ზე მეტი სახეობის არამერქნული ტყის პროდუქტი.

როგორ გამოიყენება არამერქნული ტყის პროდუქტები?

არამერქნული ტყის პროდუქტები გამოიყენება საკვებად, საკვების დანამატად, კოსმეტიკაში, ფარმაკოლოგიაში, მეცხოველეობის საკვების დანამატად, სხვადასხვა სახის ხელნაკეთობების და საწვავის დასამზადებლად.

არამერქნული ტყის პროდუქტებისგან შეიძლება დამზადდეს: ჩირი, წვენი, მურაბა, ჯემი, ლუდი, ბურახი, ზეთი, წნილები, ეთერზეთი, სამკურნალო საშუალებები, არომატიზირებული ჩაი.

სარეალიზაციო ბაზრები

ამჟამად საქართველოში არამერქნულ ტყის პროდუქტებს სხვადსხვა ფორმით მოიხმარს და ამუშავებს 23 კომპანია და სავაჭრო ქსელი. მათი საშუალო წლიური მოთხოვნილება

აღნიშნულ პროდუქტებზე შეადგენს 1500-2000 ტონას. დიდი მოთხოვნილებაა არამერქნულ ტყის პროდუქტებზე ევროპაში, ამერიკაში და აზიაში. არამერქნული ტყის პროდუქტების საშუალო წლიური ბრუნვა ევროპაში შეადგენს 15 მილიარდ ევროს, აღსანიშნავია , რომ ყოველწლიურად ეს ბაზარი იზრდება 10-15%-ით. არამერქნული ტყის პროდუქტების დიდი მომხმარებლები არიან დიდი ბრიტანეთი, აშშ, კანადა, იაპონია, გერმანია , საფრანგეთი, შვეიცარია, სკანდინავიის ქვეყნები, თურქეთი.

ეკონომიკური სარგებლიანობა

არამერქნული ტყის პროდუქტების შეგროვების, გადამუშავების, შენახვის დარეალიზაციის მდგრადი სისტემის შექმნა მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს საქართველოს სასოფლო რეგიონების განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში სოციალურ და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში და სიღარიბის დაძლევაში.

P.S. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების  კეთილგანწყობის მოპოვებაზე ზრუნვის ნაცვლად სჯობს, რომ იმაზე ვიფიქროთ, როგორ გავაუმჯობესოთ ექსტენცია და ამისთვის კონკრეტული წინადადებებიც წარმოვადგინოთ. ჩვენ საკითხი არგუმენტირებულად (მაგრამ შესაძლოა ვიღაცის წარმოდგენაში არაკეთილგანწყობილად) წამოვჭერით, ახლა კი სიტყვა სოფ. მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილების მიმღებ ადამიანებს ეკუთვნით. სწორედ მათგან ველოდებით რაციონალური მეთოდების შემუშავებას ეფეტქიანი საკონსულტაციო სერვისის შესაქმნელად. ახლო მომავალში საინფორმაციო ვებ პორტალზე www.eugeorgia.info ტყის არამერქნული პროდუქტების შესახებ  სიღრმისეული კვლევითი მასალა განთავსდება (მასალაში აღწერილი იქნება ტყის არამერქნული პროდუქტების კომერციული მოპოვების საკანონმდებლო შეზღუდვებიც). მანამდე კი ეს ბლოგი კეთილგანწყობილებმა და არაკეთილგანწყობილებმა წაკითხვისთანავე გაავრცელეთ.Read
17173
Send mail

BLOGS BY SAME AUTHOR


BLOG

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხროცა დავიწყო ახლოს წარულიდან, აასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Advocating

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

featured

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

banner
banner
banner
banner
banner