banner
01 სექტემბერი 2017 | 12:14

რუსული საბანკო სექტორის ტურბულენტური ფრენა

რუსული საბანკო სექტორის ტურბულენტური ფრენა

რუსეთის საფინანსო-საბანკო სექტორის მიმოხილვისას ჩვენ არ დავისახეთ მიზნად სტანდარტული საფინანსო-საკრედიტო ინდიკატორების გამოყენება და მსოფლიო რეიტინგული კლასიფიკაციის სიღრმისეული გაშლა. ერთი მხრივ, ასეთი მიდგომა ძნელად თუ იქნებოდა გასაგები ჩვეულებრივი მკითხველისთის (არასპეციალისტისთის), ხოლო მეორე მხრივ, ამ ეტაპზე საკმარისი იქნებოდა ზოგადი მაჩვენებლებისა და ტენდენციების გაანალიზება, რომელიც აშშ-ს მიერ დაწესებული სანქციების ფონზე, საკმარის საფუძველს მოგვცემდა სამომავლო პროგნოზის გასაკეთებლად.

ზოგადად 2016 წელი მეტად საინტერესო აღმოჩნდა რუსული ეკონომიკისთვის. მიუხედავად დაწესებული სანქციებისა და რუბლის დევალვაციისა, რუსულმა ბანკებმა 2015 წელთან შედარებით ხუთჯერ მეტი - 930 მილიარდი რუბლის (15,66 მლრდ აშშ დოლარი) მოგება ნახეს. ამ ფონზე მათი საერთო აქტივების მოცულობა მაინც შემცირდა 1.6%-ით. 2017 წლისთის როსსტატის მონაცემებით მთლიანი აქტივების ღირებულება 33,8 ტრილიონ რუბლს შეადგენდა, საიდანაც საბანკო სექტორის კაპიტალი 4,7 ტრილიონს შეადგენს (მშპ-ს 46,3 ტრილიონი რუბლის 10%), ხოლო არაფინანსური აქტივების და ვადაგასული სესხების - 18,1 ტრილიონ რუბლს, საკრედიტო ინსტიტუტების მიერ შესყიდული „securities” – 5,8 ტრილინ რუბლს, ინდივიდუალური ანაბრების - 9,8 ტრილიონ რუბლს, და არაფინანსური და ფინანსური ინსტიტუტების (არასაკრედიტო) – 10,4 ტრილიონ რუბლს.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რუსულ საბანკო სექტორში დომინირებენ სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ბანკები, რომელთა კონტროლქვეშ აქტივების 50%-ზე მეტია. რამდენიმე წლის წინ საბანკო სექტორში 3000 მდე მოთამაშე აღირიცხებოდა, თუმცა ეკონომიკურმა სტაგნაციამ და საფინანსო კონტროლის გამკაცრებამ საბანკო სექტორის საგრძნობი კონსოლიდაცია გამოიწვია. ამ ბანკების სიას მიეკუთვნებიან “სბერბანკი” (ცენტრალური ბანკის მფლობელობაში), “ვი-თი-ბი ბანკი” (სახელმწიფოს საკუთრება, მათ შორის “ვი-თი-ბი 24”, “ვი-თი-ბი კაპიტალი”, და “მოსკოვის ბანკი”), “გაზპრომბანკი”, “როსსელხოზბანკი” (სახელმწიფო საკუთრებაში) და “ალფა ბანკი” (კერძო კომერციული ბანკი). დიდ კერძო ბანკებს შორის გამოირჩევა „ოტკრიტიე“ (ყოფილი ნომოს-ბანკი), „რუსული სტანდარტი“, „მოსკოვის კრედიტბანკი“, „სანქტ პეტერბურგის ბანკი“, და „ბინბანკი“.  ყველა ზემოთჩამოთვლილი სახელმწიფო ბანკი (ალფა ბანკის გარდა) ექვემდებარება აშშ-ს მიერ შემოღებულ სასანქციო რეჟიმს, და აეკრძალათ (საგრძნობლად შეეზღუდათ) აშშ-ს საფინანსო ბაზრებზე მოქმედება (სესხების აღება და ოპერირება).

უკრაინის კრიზისის შემდეგ დაწესებულმა სანქციებმა და ეკონომიკურმა კრიზისმა სერიოზული დარტყმა მიაყენა რუსულ საბანკო-საფინანსო სექტორს, ისე რომ 2013 წლიდან მოყოლებული 300 ბანკმა დაკარგა ლიცენზია, აქედან 70%-მა ფულის გათეთრების მოტივით, რომელთა ხელმძღვანელობის უდიდესმა ნაწილმა დატოვა რუსეთი სამართლებრივი დევნის შიშის გამო. ცხადია, ამ პროცესს კაპიტალის სერიოზული გადინება სდევდა თან. 2014-2015 წლებში ბანკების დიდი ნაწილის კაპიტალიზაცია სერიოზულ პრობლემად იქცა და აუცილებელი გახდა მათი კაპიტალიზაცია შენატანების დაზღვევის სააგენტოს მიერ (агенство страхования вкладов), რომელიც თავის მხრივ ცენტრალური ბანკს ეკუთვნის (ელვირა ნაბიულინა) და მიზნად ისახავდა დაფინანსებული პრობლემური ბანკების მკაცრ კონტროლს და ჩრდილოვანი ეკონომიკის დაფინანსების წყაროების შეზღუდვას. ამ ნაბიჯმა მნიშვნელოვნად დაასტაბილურა რუსული საბანკო სექტორი 2017 წლისთვის და ეკონომიკური მდგრადობის საფუძველიც შექმნა.

მიუხედავად ამისა, რუსული საბანკო სექტორისთივის კვლავინდებურად პრობლემად რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ბანკებისა და სახელმწიფო სტრუქტურებთან მჭიდრო კავშირში მყოფი კერძო კომპანიებისა და ბანკების უხეში (უკონტროლო) საფინანსო საქმიანობა და პრივილიგირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. ამ კუთხით განსაკუთრებით საინტერესოა „როსნეფტისა“ და კერძო ბანკი „ოტკრიტიეს“-ს ურთიერთობა. 2014 წლის მიწურულს, როცა რუბლის და ნავთობის ფასის მკვეთრმა დაცემამ სანქციებთან ერთად სერიოზული პრობლემა შეუქმნა “როსნეფტს” 18 მილიარდი აშშ დოლარის ვალის დაფარვის თვალსაზრისით, მან ერთგვარი „უნიკალური“ საფინანსო ოპერაცია განახორციელა, რომელსაც უდიდესი დარტყმა შეეძლო მიეყენებინა რუსული ეკონომიკისთის. კერძოდ მან ფარულად გამოსცა 625 მილიარდი რუბლის ღირებულების ობლიგაციები, რომლებიც მიყიდა უცნობ შუამავალს, რომელმაც შემდგომ გამოიყენა ეს ობლიგაციები „რევერსულ რეპო კრედიტების“ შესაძენად ცენტრალური ბანკისგან. შედეგად “როსნეფტმა” (იგორ სეჩინმა) შუამავლისგან ძალიან მოკლე დროში მიიღო სასურველი კაპიტალი, თუმცა კინაღამ დაამხო რუსეთის სავალუტო ბაზარი. შუამავლის როლს ასრულებდა უცნობი კერძო ბანკი „ოტკრიტიე“, რომელიც არ იმყოფებოდა ამერიკული სანქციების ქვეშ, და რეპო-კრედიტებისა (2.5% განაკვეთი) და ევრობონდების (რუსეთის სუვერენული ვალის-7.5% განაკვეთი) სპეკულაციებით უმოკლეს დროში იქცა ყველაზე მსხვილ კერძო ბანკად. 

 

 

რეპო-კრედიტებით ვაჭრობის ზრდის დინამიკა

წყარო:IntelliNews August 8, 2017, http://www.intellinews.com/russia-s-banking-sector-woes-lead-to-a-jump-in-repo-deals-126812/

იგი განაგრძობს ექსპანსიას (გეგმავს „როსგოსსტრახ“-თან გაერთიანებას) და მიმომხილველთა შეფასებით, მის მიზანს წარმოადგენს გახდეს იმდენად დიდი, რომ სახელმწიფოსთვის მიუღებელი გახდეს მისი „ჩავარდნა“ ან გაბანკროტება. ასე მაგალითად, მან ცენტრალური ბანკის 120 მლრდ რუბლი გამოიყენა „ტრასტბანკის“ არა გადასარჩენად, არამედ შესაძენად, და ამის შემდეგ ოფიციალურად გამოცხადდა „სისტემურად მნიშვნელოვანი“ რუსული საბანკო-საფინანსო სექტორისთვის. საბანკო აქტივების 50% „ოტკრიტიეს“ ერთობლივ მმართველობაში აქვს „ვი-თი-ბი“ ბანკთან, მისი ფინანსური წყაროების მეშვეობით სხვადასხვა შენაძენების დასაფინასებლად. ის ასევე დამატებით ფლობს „ვი-თი-ბი“-ს მნიშვნელოვან აქტივებს, მათი სანქციების ნეგატიური ეფექტისგან გადასარჩენად. ამრიგად ბანკ „ოტკრიტიეს“ მაგალითზე აშკარაა სახელმწიფოს, სახელმწიფო და სიტემურად მნიშვნელოვანი კერძო ბანკების პირდაპირი თანამშრომლობა, როგორც კერძო ინტერესების განსახორციელებლად, ასევე პოლიტიკური მიზნებისა და შესაბამისად მათი სარჩულის ქვეშ ეკონომიკური მიზნების (სანქციების ეფექტის არიდება, მინიმიზაცია) მისაღწევად.

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და ექსპერტების შეფასებით, რუსულ საბანკო სექტორში დასრულდა ზრდის ეტაპი, სადღეისოდ მას ახასიათებს უცხოურ კრედიტორტა მნიშვნელოვანი შემცირება, რომელთა ადგილის ჩანაცვლება რეალურად სახელმწიფო საფინასო ინსტიტუტებით ხდება. 2015-16 წლებში განხორციელებულმა საბანკო კონსოლიდაციამ მართალია შედეგად გამოიღო საკრედიტო პორტფელის და მოცულობების შემცირება, მაგრამ ამავე დროს დაწია კრედიტთან ასოცირებული რისკები. მიუხედავად ამისა, უცხოური ბანკების წილი რუსულ საბანკო სექტორში (რისი გაზრდაც მათი მთავარი ამოცანაა) შემცირდა 8.5%დან 6.1%მდე. რეპო-კრედიტებით ვაჭრობის დინამიკა ასევე მიუთითებს საბანკო სექტორში კაპიტალიზაციასთან არსებულ პრობლემაზე. რუსეთის სიდიდით მე-12-ე ბანკის „იუგრა“-ს მიერ ლიცენზიის დაკარგვა დამატებით მიუთითებს ხსენებულ გარემოებაზე, ისევე როგორც უკვე ბანკ „ოტკრიტიეს“-თან დაფიქსირებული შეზღუდვები თანხების განაღდებასთან დაკავშირებით აგვისტოს დასაწყისში. თუ მსგავსი დინამიკა შენარჩუნდა, არ არის გამორიცხული როგორც კერძო მეანაბრეების მიერ თანხის გატანის ზრდა, ასევე ძირითადი კრედიტორების მიერ რისკების ხელახლა გადახედვა, რაც ნეგატიური ეფექტების მთელ სერიას გამოიწვევს. 

„ფითჩ“ის მიერ 2017-ის აგვისტოს შეფასებით, განსაკუთრებით პრობლემატურია „ვი-თი-ბი“ ბანკის, „გაზპრომბანკის“ და „მოსკოვის კრედიტბანკის“ მდგომარეობა კაპიტალის გადინების მხრივ (269 მლრდ., 138 მლრდ., და 25მლრდ. რუბლი). სხვა ბანკებს მათთან შედარებით გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ახასიათებთ ლიკვიდურობის და მათ შორის კაპიტალის მოზიდვის კუთხით. „ვი-თი-ბი“ ბანკი „რუსაგ“ და „B&N“-ბანკთან ერთად ასევე ლიდერია სამთავრობო დაკრედიტების მხრივ ლიკვიდურობის დასაბალანსებლად (57 მლრდ., 43მლრდ., 41მლრდ. რუბლი). საერთო ჯამში „ვი-თი-ბი“ ბანკს „რუსაგ“-ს და გაზპრომბანკს დასაფარი აქვთ 2.6 ტრილიონი რუბლის დავალიანება. ზოგადად ლიკვიდურობის დონემ საბანკო სექტორში დაიწია 2015წელთან შედარებით, ხოლო მთლიანმა დავალიანებამ მშპ-ს 152%დან 223%მდე მიაღწია. თუ 2008 წელს რუსეთის საბიუჯეტო რეზერვების სიდიდის გამო მთავრობა სუფთა კრედიტორად გვევლინებოდა, სარეზერვო ფონდისა და საბიუჯეტო დეფიციტის ვალებით დაფარვის მზარდმა ტენდენციამ შესაძლოა 2018 წლიდან რუსეთის მთავრობა კრედიტორიდან, მსესხებლად აქციოს (იხილეთ გრაფიკი ქვემოთ).

 

წყარო:https://www.acra-ratings.com

საყურადღებოა ასევე, რომ სტატისტიკურად გარე დავალიანებად გაფორმებული თანხა, რეალობაში შესაძლოა სულაც შიდა დავალიანება იყოს. ხოლო გარე დავალიანების 60%ზე მეტი მოდის იმ კომპანიებზე, რომლებიც დაკავებული არიან გაზისა და ნავთობის ექსპორტით. ეს გარემოება მეტად მნიშვნელოვანია, რადაგანაც აშშ-ს მიერ შემოღებული სანქციების შედეგად, მათი ლიკვიდურობის პრობლემა დამატებით მწვავდება ერთი მხრივ საფინანსო ოპერაციების აკრძალვა/შეზღუდვის, ხოლო მეორე მხრივ, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და ბანკების სასანქციო რეჟიმში მოხვედრის მაღალი რისკის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ საბანკო კრიზისი აცილებული იქნა რუსეთში და ერთგვარმა სტაბილურობამ დაისადგურა, რაც საგარეო დავალიანებისა და ინფლაციის (6.5%მდე) საგრძნობი დაწევის გამო მოხდა, საერთაშორსიო სავალუტო ფონდის შეხედულებით, პრობლემას წარმოადგენს ცენტრალური ბანკისა და მის მფლობელობაში არსებული “სბერბანკის” ურთიერთობა, ისევე როგორც სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების მფლობელობაში არსებული სახელმწიფო ბანკების მდგომარეობა.

 რუსეთი აქტიურად ცდილობს შეამციროს თავისი დამოკიდებულება საგარეო საკრედიტო ბაზრებისგან და ინტენსიურად ახორციელებს საგარეო დავალიანების დაფარვას, რამაც ამა წლის ივლისში კაპიტალის სერიოზული გადინება გამოიწვია (14.7 მლრდ. აშშ დოლარი). ამასთან ერთად რუსეთი ერთგვარი დედოლარიზაციის პოლიტიკასაც ახორციელებს და უარს ამბობს ვიზა და მასტერ კარდის საგადასახადო სისტემებზე, საკუთარი „მირ”-ის ბარათების შემოღების სახით. სადღეისოდ გაცემულია დაახლოვებით 13.9 მილიონი „მირ“-ბარათი, რომლთა მომსახურებას საგადასახადო ბარათების რუსული ეროვნული სისტემა (იგივე ცენტრალური ბანკი) ახორციელებს, და 120 ბანკის მიერ გაიცემა.  ამ ბართების შემოღება ასევე უკავშირდება საერთაშორისო სანქციებს, რადგანაც ოკუპირებულ ყირიმზე ვიზას და მასტერკარდის მოქმედება შეჩერებულია.

 აშშ-ს სანქციების გარდა ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციები მიმართულია 153 ფიზიკური პირისა და 40 ორგანიზაციის წინააღმდეგ. ფინანსური თვალსაზრისით რუსეთისთვის არანაკლებ მტკივნეულია ევროკავშირის მიერ უარის თქმა მოლაპარაკებებზე რუსეთის გაწევრიანების შესახებ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასა (OECD) და ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოში (EIA). რუსეთს შეეზღუდა წვდომა კაპიტალის ძირითად და მეორად ბაზრებზე, ევროპის ცენტრალურ ბანკს და რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს აეკრძალათ ახალი ფინანსური ოპერაციების წარმოება რუსეთთან, დაწესდა ემბარგო  შეიარღების და ტექნოლოგიების ექსპორტ-იმპორტზე. ხოლო განსაკუთრებით მტკივნეული აღმოჩნდა იმ ტექნოლოგიებზე ემბარგოს დაწესება, რომელთა გამოყენება შეიძლება ენერგომატარებლების მოპოვებასა და წარმოებაში. როგორც უკვე ავღნიშნეთ, სწორედ ამ სექტორში მომუშავე ბანკებს და კომპანიებს აღენიშნებათ სერიოზული პრობლემები ლიკვიდურობასთან დაკავშირებით. სწორედ ამ გარემოებებს უკავშირდება რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილება, 2018 წლიდან გააერთიანოს სარეზერვო ფონდი და ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი. ამ ფაქტიდან ნიშანდობლივია არა სარეზერვო ფონდის (რომელიც წლების განმავლობაში კატასტროფულად შემცირდა 2008 წლის 125 მლრდ. აშშ დოლარიდან  2017 წლის 16.91 მლრდ. დოლარამდე), არამედ კეთილდღეობის ფონდის (74.18 მლრდ. დოლარი) გაერთიანება, რომლიდანაც თანხების დახარჯვის გადაწყვეტილებას სარეზერვო ფონდისგან განსხვავებით, საკანონმდებლო ორგანოს თანხმობა სჭირდება. 74.18 მილიარდიდან რეალურად „ცოცხალი ფული“ 48 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ხოლო დანარჩენი საკრედიტო ორგანიზაციებისა და ინფრასტრუქტურის დარგში მომუშავე ემიტენტების ფასიანი ქაღალდებია. ორივე ფონდი ჩამოყალიბდა ადრე არსებული სტაბილიზაციის ფონდის გაყოფის საფუძველზე (2008 წელს 156.8 მლრდ. დოლარი), და განსაკუთრებით კეთილდღეობის ფონდი ემსახურებოდა მომავალი თაობების სტაბილური საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნებს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მთავრობა საბიუჯეტო დეფიციტის დაფარვას 2019 წლიდან აღარ აპირებს სარეზერვო ფონდიდან, არამედ მთლიანად დაეყრდნობა დამატებით შიდა რესურსებს, კეთილდღეობის ფონდის ამ სახით სტატუსის შეცვლა ავტომატურად გამოიწვევს მის დახარჯვას სხვადასხვა სამთავრობო მიზნებისთის, სადაც ლობიზმს და პირად ნაცნობობას არც თუ მცირე როლი მიენიჭება. ამ მოსაზრებას მხარს უჭერს საკრედიტო ბაზრის მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს არ აძლევს სესხების აღების ფართო საშუალებას.

 ზემოხსენებულ ფაქტორებზე გავლენას იქონიებს ზოგადი მაკროეკონომიკური სურათიც, რომლის მიხედვით რუსეთის მშპ-ს ზრდა არ აცდება 1,5%-ის მაჩვენებელს, და მხოლოდ ევროპული სანქციების გარეშე თავისუფლად მიაღწევდა 2,5%ს.  ეკონომიკის ზრდა პირდაპირ არის მიბმული ინვესტიციების ზრდაზე, რაც თავის მხრივ კაპიტალის მოზიდვის პრობლემას ეჯახება დაწესებული სანქციების გამო. რუსი ეკონომისტების აზრით, მიუხედავად იმისა რომ ჩინეთი, იაპონია და სხვა აზიის ქვეყნები არ არიან მიერთებული სანქციებს, პოტენციურ ინვესტორთა აქტიურობა არ აღინიშნება, რაც ისევ სანქციების მეორადი ეფექტის დამსახურებაა. ამასთან ერთად ქვეყანაში 2017 წლის მეორე კვარტალში შეინიშნება გაკოტრების მორიგი ტალღა, რაც 2016 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 5.4%-ით მაღალია, და პირდაპირ უკავშირდება კომპანიების გადამხდელუუნარობას და საინვესტიციო პასიურობას. გაკოტრების დინამიკა უკვე მეორე წელია რაც სტაბილურად იზრდება და 2017 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 2.8%-ით გაიზარდა. სექტორების მიხედვით გასულ წელთან შედარებით 84%ით გაიზარდა გაკოტრების რაოდენობა მეტალურგიაში, 22%ით კომერციულ მომსახურებაში, 15%ით მანქანათმშენებლობაში, 8.2%ით ელექტროენერგეტიკაში, და 4.6%ით მშენებლობაში. საინტერესოა ასევე, რომ 2008-9 კრიზისულ წლებში, როდესაც გაკოტრების მსგავსმა ტალღამ გადაუარა რუსეთს, ახალშექმნილ საწარმო-კომპანიების რიცხვი მაინც აღემატებოდა გაკოტრებულისას. ექსპერტთა აზრით ეს მხოლოდ სანქციების დამსახურება შეიძლება იყოს, რომელსაც თავის მხრივ საბანკო სექტორის კრიზისი მოყვება.

წაკითხულია
11968
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:

რუსული სატრანსპორტო ოცნებები

რუსული სატრანსპორტო ოცნებები

რუსეთს, განსაკუთრებით სანქციების ფონზე, საერთოდ არ გააჩნია ფინანსური რესურსების საჭირო მოცულობები ინფრასტრუქტურის საფუძვლიანი განახლებისთვის

12 ოქტომბერი 2017 | 13:32 ვრცლად
საქართველოსთვის აქტუალური „ბალკანური“ ენერგოპოლიტიკის მაგალითები

საქართველოსთვის აქტუალური „ბალკანური“ ენერგოპოლიტიკის მაგალითები

ენერგოგაერთიანების რეგულაციების შესრულების კუთხით „ბალკანური“ წარმატებული და წარუმატებელი ენერგოპოლიტიკის მაგალითები უხვად მოიპოვება, რომლებიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს შესაბამისმა სახელმწიფო სამსახურებმა.

10 ოქტომბერი 2017 | 08:32 ენერგეტიკა ვრცლად
ტრამპის სანქციების ექო

ტრამპის სანქციების ექო

ახალი სანქციები განსაკუთრებით დიდ დარტყმას მიაყენებს რუსული ენერგოკომპანიების საერთაშორისო პროექტებს, რაც პირველ რიგში "როსნეფტის", "გაზპრომის" და "ლუკოილის" საგარეო ექსპანსიის გეგმების დასასრულის მომასწავებელია.

29 აგვისტო 2017 | 11:09 ვრცლად
ჰიბრიდული ომი რუსულ სამხედრო თეორიაში

ჰიბრიდული ომი რუსულ სამხედრო თეორიაში

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

10 ივლისი 2017 | 14:31 ანტიპროპაგანდა ვრცლად

ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

„ღვინის პირველი პარტია დანიაში 2006 წელს გავიტანეთ. შემდეგ დანიას ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და შვედეთი დაემატა.

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

banner
banner
banner