Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Cреда, 24 Июль
15 Июль 2016 | 17:22 Законодательство

სასამართლოს რეფორმის “მესამე ტალღა” და ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები

სასამართლოს რეფორმის “მესამე ტალღა” და ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები


სასამართლოს რეფორმის “მესამე ტალღის” მესამე მოსმენამდე მისული კანონპროექტები კენჭისყრის მოლოდინში ისევ პარლამენტშია. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კი მოსამართლეებს ისევ ძველი წესით ნიშნავს, რომლის კონსტიტუციურობაზეც საკონსტიტუციო სასამართლო მსჯელობს. კანონპროექტების დროულად მიღების კრიტიკულ მნიშვნელობაზე საუბრობს არასამთავრობო სექტორი, პრეზიდენტი საკანონმდებლო ორგანოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევას ურჩევს, მმართველი გუნდი აცხადებს, რომ ცვლილებების კენჭისყრას აპირებს, თუმცა როდის არ აკონკრეტებს. მანამდე, სასამართლო კორპუსის 65 ვაკანტური ადგილიდან 44 უკვე შევსებულია, აქედან 21 მოსამართლეს ვადა გაუგრძელდა, 14 ყოფილი მოსამართლეა, დანარჩენი 9 კი პირველად შეუდგება სამოსამართლო საქმიანობას.

არასმთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის უარყოფითად აფასებს იმ გარემოებას, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ დაელოდა საქართველოს პარლამენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის წესთან დაკავშირებით და “შემჭიდროებულ ვადებში, დადგენილი პროცედურის სათანადოდ დაცვის გარეშე” ჩაატარა კონკურსი. კოალიციის განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ საბჭომ არ მოიძია ინფორმაცია კანდიდატების შესახებ და სიის გამოქვეყნებიდან 3 დღეში შეუდგა გასაუბრების ჩატარებას,-აღნიშნული პროცედურის ზედმიწევნით ჩატარება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მოსამართლეობის იმ კანდიდატების შემთხვევაში, რომელთა მიუკერძოებლობის საკითხზეც, მათივე წარსული სამოსამართლეო გამოცდილებისა და პრაქტიკის გათვალისწინებით, საზოგადოებაში ძალიან მწვავე და ლეგიტიმური კითხვები არსებობს,- ნათქვამია კოალიციის განცხადებაში.

მართლმსაჯულების რეფორმირება ასოცირების შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს შორის ერთ-ერთია. “მესამე ტალღა” 2016 წლის სამოქმედო გეგმაში ასახულ რამდენიმე საკითხს მოიცავს, მოსამართლეების დანიშვნასთან ერთად გათვალისწინებულია საქმეთა ელექტრონული პროგრამით განაწილება და დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის სრულყოფა. eugeorgia.info დაინტერესდა კიდევ რას ითვალისწინებს ასოცირების 2016 წლის სამოქმედო გეგმა და რატომ ფერხდება “მესამე ტალღის” კანონპროექტების დამტკიცება.

 

  • არსებული ვითარება და პრობლემის არსი

ერთ-ერთი კრიტიკული საკითხი სწორედ მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნაა. პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში მოსამართლეებს ნიშნავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ყოფილ ან მოქმედ მოსამართლეს, რომელსაც გასდის ვადა ან იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ყოფილ მსმენელებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ძირითადი კრიტიკა არჩევის პროცედურებს უკავშირდება, ისინი მიიჩნევენ, რომ არათანმიმდევრული მიდგომაა და არ არსებობს მკაფიოდ გაწერილი კრიტერიუმები კანდიდატების ობიექტურად შესაფასებლად.

“დღეს შერჩევა-დანიშვნა მიმდინარეობს ფარული კენჭისყრით და გადაწყვეტილებას ზურგს არ უმაგრებს არანაირი დასაბუთება, ამასთან, არათანმიმდევრული მიდგომაა- როგორ შეიძლება კანდიდატები ერთმანეთს შეადარო, როდესაც განსხვავებულ თემებზე გაქვს კითხვა დასმული?!. უმცირესობების, ქალთა უფლებების საკითხებზე საბჭოში ხუმრობენ კიდევაც და არასერიოზული დამოკიდებულება ამითაც ვლინდება... საბჭოს წევრები ცდილობენ მათდამი ლოიალური ხალხის გადანიშვნას, რომ შეინარჩუნონ საკუთარი პოზიცია სისტემაში. ძირითადი ბირთვია, რომლის მიმართაც საზოგადოებაში უამრავი კითხვის ნიშანია, ყველა იცნობს ამ ხალხს და ამ ხალხის გადანიშვნა მიმდინარეობს ახლა”,- ამბობს “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” იურისტი გია გვილავა.

 

  • რას ცვლის “მესამე ტალღა”?!

“მესამე ტალღის” კანონპროექტების მიხედვით, კანდიდატურების შერჩევის კრიტერიუმები კანონმდებლობის დონეზე განისაზღვრება, ასევე, საბჭოს წევრები კანდიდატებს კრიტერიუმების შესაბამისად ქულების მინიჭებით შეაფასებენ, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილების უფლება ფარული კენჭისყრით კვლავ საბჭოს დარჩება, რომელსაც არა აქვს დასაბუთების ვალდებულება, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით, მთავარი პრობლემაა და ამის გამო აზრს კარგავს მესამე ტალღით შემოთავაზებული გასაჩივრების მექანიზმიც.

“ამ ვერსიაში შესაძლებელია, რომ ყველაზე დაბალი ქულის მქონე კანდიდატი გახდეს მოსამართლე და ვერ გავიდეს ის, ვინც ყველაზე მაღალი ქულა მიიღო.. თუ არ გაქვს არანაირი დასაბუთება როგორ უნდა გაასაჩივრო ფარული კენჭისყრის შედეგები?!, ეს არის- კი ან არა, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც საერთოდ ვერ ვხვდები რატომ უნდა ექვემდებარებოდეს გასაჩივრებას”,- ამბობს “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის” იურისტი სოფო ვერძეული.

იუსტიციის მინისტრის პირველ მოადგილეს მიაჩნია, რომ კოლეგიურ ორგანოში დასაბუთების საკითხი ყოველთვის პრობლემურია, თუმცა ალექსანდრე ბარამიძე დარწმუნებულია, რომ ცვლილებებით გათვალისწინებული მექანიზმი დღეს არსებულ პრობლემას მოაგვარებს.

“როდესაც ვლაპარაკობთ კოლეგიურ ორგანოზე, იქ მთლიანობაში დასაბუთების საკითხი ყოველთვის პრობლემურია, რას ნიშნავს დასაბუთება, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება კოლეგიური წესით?! ეს არის კონსტიტუციური ორგანო (საბჭო), რომელსაც ევალება, რომ თანამდებობაზე შეარჩიოს მოსამართლეები, თითოეულ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს თავისი აზრი, რასაც კანონში ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ გამოხატავს კიდევაც ფურცელზე. საბოლოო ჯამში, გადაწყვეტილება მიიღება ფარული წესით, ეს ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელსაც მთელმა საზოგადოებამ დაუჭირა მხარი 2013 წელს”,- ამბობს ბარამიძე.

  • არსებული ვითარება და პრობლემის არსი

დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, სასამართლოში საქმეები ნაწილდება რიგითობის წესით, თუმცა იქვეა დათქმაც, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს შეუძლია მართლმსაჯულების გარკვეული ინტერესების გათვალისწინებით საქმეები გაანაწილოს თავისი შეხედულების მიხედვით. საქმეთა განაწილების მოქმედი წესი გასაკუთრებით ბოლო პერიოდის გახმაურებული საქმეების განხილვისას გახდა კრიტიკის საგანი- გაჩნდა შეკითხვები: როგორ მოხვდა კონკრეტული საქმე კონკრეტულ მოსამართლესთან, რა პრინციპით განაწილდა- ხომ არ იყო წინასწარ განზრახვა, რომ კონკრეტულ მოსამართლეს დაწეროდა ესა თუ ის საქმე.

“სააპელაციო სასამართლოში “რუსთავი 2”-ის საქმის განხილვისასაც დადგა საკითხი-კონკრეტულად ამ კოლეგიას რატომ მოუწია ამ საქმის განხილვა. ეს კითხვები ლეგიტიმურია არსებული სისტემის გათვალისწინებით და განსაკუთრებით კრიტიკული იქნება არჩევნების დროს, როდესაც ბევრი საარჩევნო დავა იქნება სასამართლოში და თავმჯდომარეს ექნება უფლებამოსილება თავისი შეხედულებით გაანაწილოს ეს საქმეები მოსამართლეებს შორის და ამ სისტემაში საზოგადოების მხრიდან ვერანაირ ნდობაზე ვერ ვილაპარაკებთ”,- ამბობს სოფო ვერძეული.

 

  • რას ცვლის მესამე ტალღა?!

რეფორმების “მესამე ტალღა” საქმეების ელექტრონული წესით, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით განაწილებას ითვალისწინებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ცვლილებას მიესალმებიან, ვინაიდან პროგრამა თვითონ გადაწყვეტს ვის დააწეროს საქმე. თუმცა ამ პროცესშიც მნიშვნელოვანია 2 საკითხი- პირველი, სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება და მეორე, ვინ შექმნის ელექტრონულ პროგრამას და ვინ იქნება მის მართვაზე პასუხისმგებელი.

იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის 29 ივნისის ბრძანებით უკვე შეიქმნა IT-ჯგუფი, რომელიც სასამართლოსთან ერთად შექმნის სპეციალურ პროგრამულ უზრუნველყოფას. პროგრამა საპილოტე წესით თავდაპირველად ერთ-ერთ სასამართლოში, გარკვეული გამოსაცდელი ვადის შემდეგ კი -მთელ სასამართლო სისტემაში დამონტაჟდება და დაინერგება.

“მას შემდეგ რაც პროგრამა დაინერგება სასამართლოებში, თავიდან ბოლომდე ამ სისტემის მომსახურებასა და კონტროლს განახორციელებს სასამართლო ხელისუფლება. ვიმედოვნებ, 2017 წლამდე მოესწრება პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, ვინაიდან კანონის მიღება იგვიანებს, ამიტომ გამოსცა მინისტრმა ბრძანება, რომ არ დავკარგოთ დრო”,-ამბობს ალექსანდრე ბარამიძე eugeorgia.info-სთან საუბრისას.

არასამთავრობო სექტორი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანი იყოს ელექტრონული სისტემის შემოღებასთან ერთად გადასინჯულიყო და შეზღუდულიყო სასამართლოების თავმჯდომარეების ფართო უფლებამოსილება-რიგითობის წესის გვერდის ავლით მიიღონ გადაწყვეტილება. სოფო ვერძეული მიიჩნევს, რომ მხოლოდ მინისტრის ბრძანებით ვერ მოწესრიგდება ეს საკითხი და საკანონმდებლო ცვლილებების გარეშე ვერცერთი ორგანო ვერ დააზღვევს ამ რისკს.

“პრობლემაა ისიც, რომ ეს ცვლილებები კანონპროექტის მიხედვით 2017 წლიდან ამოქმედდება და არა არჩევნების დროს, როცა განსაკუთრებულად კრიტიკულია საქმის განაწილების ობიექტურობის წესის არსებობა სასამართლოში და ასევე, მნიშვნელოვანია სასამართლოს ადეკვატური მონაწილეობა ჰქონდეს ამ პროცესში და აღმასრულებელი ხელისუფლება არ   უქმნიდეს პროგრამებს”,- ამბობს სოფო ვერძეული.

 
 

  • არსებული ვითარება და პრობლემის არსი

დღეს მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების ერთადერთი ფორმა დისციპლინური სამართალწარმოებაა. ხელისუფლებაც და არასამთავრობო სექტორიც აღიარებს, რომ საქართველოში ეს სისტემა არ მუშაობს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი მოსამართლის წინააღმდეგ დაიწყო დისციპლინური დევნა. მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და სამართალწარმოების დახვეწა, მათ შორის დისციპლინური საქმის წარმოების ელექტრონული პროგრამის შემუშავება 2016 წლის ასოცირების სამოქმედო გეგმაშიცაა გაწერილი.

 "ერთ-ერთ მოსამართლე წევრს, რომელიც აირჩიეს საბჭოში, პრაქტიკულად წინასაარჩევნო დაპირება ჰქონდა, რომ დისციპლინურ სამართალწარმოებას არ დაუჭერდა მხარს. ძალიან მტკივნეულია ეს საკითხი მოსამართლეებისთვს და ბევრ მიზეზს ასახელებენ- რომ მოსამართლეები ვერ ასწრებენ საქმის განხილვას, ბევრი საქმე აქვთ, მაგრამ ეს არ არის არგუმენტი, რომ მოსამართლემ არაფერზე პასუხი არ აგოს”,- ამბობს იურისტი გია გვილავა.

“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის” იურისტი თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ დაწყებულ დისციპლინურ დევნასაც იხსენებს და ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევები ერთგვარი სიგნალია სხვა მოსამართლეებისთვისაც. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მამუკა ახვლედიანს 29 დეკემბერს გაკეთებული იმ სკანდალური განცხადებების გამო ედავებოდა, სადაც მანსისტემურ პრობლემებზე ისაუბრა და კრიტიკული განცხადებები გააკეთა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა და იუსტიციის უმღლესი საბჭოს მისამართით. იუსტიციის საბჭომ ამ გამოსვლის მიღმა სამოსამართლეო ეთიკის ნორმების დარღვევა და მოსამართლისთვის შეუსაბამო ქცევის ნიშნები დაინახა.

 “ამ პრესკონფერენციის შემდეგ მასზე დაიწყო დისციპლინური დევნა, ედავებოდნენ მოსამართლისთვის შეუფერებელ არაეთიკურ განცხადებებს, რაც აბსურდული იყო, ვინაიდან თითოეული მოსამართლისა და მითუმეტეს, სასამართლოს თავმჯდომარის არამარტო უფლება, არამედ მოვალეობააცაა, რომ სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე ხმამაღლა ილაპარაკოს. ამ სიგნალმა მიაღწია მოსამართლეებამდე, რომელთაც კარგად ნახეს თუ რა მოყვება სისტემურ პრობლემებზე ხმამაღლა საუბარს”,- აღნიშნავს ვერძეული.

 

  • რას ცვლის “მესამე ტალღა”?!

“მესამე ტალღის” მიხედვით, შემოდის ინსპექტორის მექანიზმი, რომელსაც დაევალება საქმის გამოკვლევის დაწყება, შემდეგ თუ საბჭომ ჩათვალა, რომ არის დისციპლინური დარღვევის ნიშნები, საქმე გადავა სპეციალურ კოლეგიაში, რომელიც იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას -აქვს თუ არა ადგილი დისციპლინურ დარღვევას. საბოლოო გადაწყვეტილება შესაძლოა გასაჩივრდეს უზენაესი სასამართლოს დისციპლინურ პალატაში.

“დღეს მოქმედებს სისტემა, როდესაც მოსამართლეების მიერ არჩეული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი არის უფლებამოსილი და ვალდებული, რომ დაიწყოს დისციპლინური სამართალწარმოება ამა თუ იმ მოსამართლის მიმართ და მოახსენოს საბჭოს უნდა დაიწყოს თუ არა დევნა. ამ სისტემამ არ იმუშავა, განსაკუთრებით, ბოლო 3.5 წლის განმავლობაში, მხოლოდ ერთი მოსამართლის წინააღმდეგ დაიწყო დისციპლინური დევნა, აქედან გამომდინარე, გაჩნდა იდეა, რომ ინსპექტორი, რომელიც გადაიბარებს მდივნის ამ ფუნქციას, ერთი მხრივ, არ იქნება შორს სისტემიდან, ვინაიდან იქნება იურისტი, მაგრამ ასევე არ იქნება მოქმედი სისტემის ნაწილი ანუ არ იქნება მოსამართლე, იმისთვის, რომ გამოირიცხოს უხერხულობები, რაც შეიძლება მდივანს, როგორც მოქმედ მოსამართლეს ჰქონდეს, თავისი კოლეგების წინაშე”,- ამბობს ბარამიძე.

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” იურისტი გია გვილავა მიიჩნევს, რომ საბჭოს უფლებამოსილება მაინც დიდია ამ პროცესში და შეუძლია ჩანსახშივე მოკლას დისციპლინური დევნა.

“მართალია, არსებობს კოლეგია, მაგრამ საბჭოს იმხელა უფლებამოსილება აქვს, რომ კოლეგიამდე შეიძლება საერთოდ არ მივიდეს ეს საქმე, საბჭოს აქაც შეუძლია ჩათვალოს, რომ არ არსებობს საკმარისი საფუძველი, დაწეროს სარეკომენდაციო ბარათი და მიმართოს მოსამართლეს, საკუთარი ინტერესებისთვის შეუძლია გამოიყენოს ეს პროცესი”,- ამბობს გვილავა.

ამასთან, არასამთავრობო ორგანიზაცებს არაეფექტურად მიაჩნიათ ინსპექტორის მექანიზმის ისეთი ფორმით შემოღება, როდესაც თავად საბჭო ნიშნავს და ათავისუფლებს ინსპექტორს, რაც მათი თქმით, დისციპლინურ საქმეზე გამოძიების ობიექტურად ჩატარებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, თუმცა მნიშვნელოვან სიახლედ აფასებენ იმ ფაქტს, რომ მოსამართლეს შეუძლია სურვილის შემთხვევაში გაასაჯაროვოს დისციპლინური პროცესი, რაც დღეს კონფიდენციალურია.

მესამე ტალღაში ვერ მოხვდა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები, ანუ გადაცდომების მიმართულებით რეფორმა-რა უნდა ჩაითვალოს ან არ ჩაითვალოს მოსამართლის მხრიდან დისციპლინურ დარღვევად, იმის მიუხედავად, რომამ საფუძვლების ახლებურად ჩამოყალიბება 2016 წლის ასოცირების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი ვალდებულებაა. იუსტიციის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ამ საკითხზე მუშაობა დაწყებულია, პროცესში ჩართულია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოც.

 

რატომ გაჭიანურდა “მესამე ტალღა”?


ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად შესასრულებლად, პირველ რიგში, “მესამე ტალღის” კანონპროექტების დროულად მიღებაა საჭირო, რაც ჯერჯერობით ვერ ხერხდება.

“მესამე ტალღა თუ არ მიიღო პარლამენტმა, ვერ ვისაუბრებთ მეოთხე და მეხუთე ტალღებზე. დღეს სასამართლოს კრიზისიდან გამოყვანის ხედვა არ არსებობს, ეს ჯაჭვი იკვრება ამ 65 მოსამართლის დანიშვნით, რამდენიმე ათეული ვაკანსია ჩნდება შემოდგომაზეც, რომლებიც იმავე წესით დაინიშნებიან და ეს არის უვადოდ შექმნილი სასამართლო სისტემა, რაშიც, რაც გინდა ვცვალოთ, რეალურ ეფექტს არ მოიტანს, ამიტომ, ახლა იყო მომენტი, როდესაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია გარდამტეხი რეფორმები, რომლიც ვერ ან არ განხორციელდა“,- ამბობს სოფო ვერძეული.

სასამართლოს რეფორმირებისთვის იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული ცვლილებათა პაკეტი პარლამენტში დასამტკიცებლად 2015 წლის სექტემბერში შევიდა, ბოლო 1 წლის განმავლობაში პროექტში არაერთი ცვლილების შეტანის შემდეგ კანონპროექტების 2 მოსმენით განხილვა შედგა, თუმცა ამ მოწვევის პარლამენტი მუშაობას ისე ასრულებს, რომ სასამართლოს რეფორმისთვის მნიშვნელოვანი კანონპროექტების პაკეტი მესამე მოსმენის მოლოდინში ისევ დღის წესრიგშია.


მაიკო გაბულდანი 

 

Прочитано
10187
Отправить письмо

Связанный:

ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული საფოსტო ბაზრის ლიბერალიზაციის მიმოხილვა

ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული საფოსტო ბაზრის ლიბერალიზაციის მიმოხილვა

საფოსტო და საკურიერო მომსახურება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მეოთხე ქვენაწილშია წარმოდგენილი, რომელიც ადგენს მარეგულირებელი სისტემის პრინციპებს ყველა საფოსტო და საკურიერო მომსახურებისთვის. შეთანხმების მიხედვით,  „უნივერსალური მომსახურება“ გულისხმ

23 Февраль 2018 | 16:16 Исследование Далее

Блог

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Адвокатирования

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

Избранные статьи

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლო სამუშაოებში ავიაცია ჩაერთო. ხელისუფლებამგადაწყვეტილება ამის შესახებ ვითარების სირთულიდან გამომდინარე მიიღო. მავნებელმა ყველაზე მეტად ამ დროისთვის სამეგრელო დააზარალა, თუმცა ასევე გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოს სხვა

ევროპის ბაზრებზე ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებიდან ყველაზე დიდი ოდენობით ისევ თხილი და ღვინო იყიდება, თუმცა 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების სავაჭრო კომპონენტის (DCFTA) ამოქმედების შემდეგ ევროკავშირის ბაზრის მიმართ ქართველი მეწარმეების ინტერესი სულ

banner
banner
banner
banner
banner