Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Вторник, 16 Июль
22 Mай 2020 | 12:16 Сельское хозяйство

ქვეყანაში სანერგეების კლასტერის ჩამოყალიბების პერსპექტივა არსებობს

ქვეყანაში სანერგეების კლასტერის ჩამოყალიბების პერსპექტივა არსებობს

ნოდარ ხატიაშვილი: „საქართველოს შეუძლია ნერგების ექსპორტიორი ქვეყანა გახდეს”

ქვეყანაში სანერგე მეურნეობების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ამ პროცესს სტიმული ახალი ბაღების გაშენებით მიეცა, რამაც ბუნებრივად გააჩინა ნერგებზე მოთხოვნა. შესაბამისად, დღის წესრიგში დადგა ახალი სანერგე მეურნეობების მოწყობა. ამჟამად ქვეყანაში თესლისა და სარგავი მასალის სერტიფიცირების სისტემის დანერგვის სამუშაოები მიმდინარეობს, რაც ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების პროცესის ნაწილია და ის 2024 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ნერგის და სარგავი მასალის სიას, რომელიც სავალდებულო სერტიფიცირებას დაექვემდებარება, მთავრობა განსაზღვრავს. სერტიფიკატის მიღებაზე განაცხადის გაკეთება მხოლოდ იმ სანერგეს შეეძლება, რომელსაც კვალიფიციური სანერგის სტატუსი ექნება. კვალიფიციურობის შეფასების პროცესი ქვეყანაში 2016 წლიდან მიმდინარეობს. საქართველოში, სერტიფიცირების სისტემის დანერგვა, ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების (FAO, USAID და ა.შ.) პროგრამების მხარდაჭერით ხორციელდება.

ქვეყანაში სანერგეების რიცხვი უკვე 80-ს აჭარბებს, რამაც მათი გაერთიანების შექმნის აუცილებლობა გააჩინა. ამ სფეროს სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ სამომავლოდ სანერგეების მონაწილეობით კლასტერის ჩამოყალიბების პერსპექტივა არსებობს.ნოდარ ხატიაშვილი (სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოადგილე): „იმ სიტუაციის გათვალისწინებით, რაც ამჟამად დარგში არის, კარგი იქნება სანერგე მეურნეობების ასოციაციის ჩამოყალიბება. აგრობიზნესში ჩართული ფერმერები კონსერვატორი ხალხია და ისინი მაგალითით სწავლობენ. ასოციაციის წევრობა, მათთვის იქნება საშუალება, ნახონ, რა შეიძლება გაერთიანებამ მოუტანოს.  სერტიფიცირების და ხარისხის სისტემის დანერგვა სანერგეების ბიზნესს განავითარებს, რაც კლასტერის შექმნას შესაძლებელს გახდის. 

ასოციაციის ჩამოყალიბება და ფუნქციონირება ამ ბიზნესში გამოცდილი პირების მონაწილეობას საჭიროებს, რომლებიც მკაფიოდ ჩამოაყალიბებენ მიზნებს, შეიმუშავებენ სამოქმედო გეგმას, რომელიც ფერმერების და მათი პროდუქტის მომხმარებლების ინტერესებზე იქნება მორგებული. ისინი ამ გეგმას ნერგის მწარმოებლებს გააცნობენ და გაერთიანების შესაძლებლობებში მათ დარწმუნებას შეძლებენ.

ასოციაციაში გაწევრიანება ფერმერს საშუალებას მისცემს, უკეთესად დაგეგმოს ბიზნესი, წარმოებაც და გაყიდვებიც. ასოციაციას შეეძლება ჩაატაროს ბაზრის კვლევა, მოიძიოს გასაღების ახალი ბაზრები, ორგანიზება გაუწიოს ტრეინინგებს, ფერმერებს გააცნოს სიახლეები, რასაც ისინი მოკლებულნი არიან და ბევრი სხვა სასარგებლო რამ გააკეთოს. მათ ასოციაცია მომავალში გაუხსნის გზას უცხოეთის ბაზრისკენ, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს სარგავი მასალის ექსპორტი.

- კლასტერში გაერთიანება ფერმერს რა სარგებელს მოუტანს?

- კლასტერში უშუალოდ ჩაერთვებიან არა მხოლოდ ნერგის მწარმოებლები, არამედ ამ სფეროსთან დაკავშირებული სხვა მომსახურეობის განმახორციელებელი პირები. კლასტერი უფრო მაღალი დონის გაერთიანება იქნება, სადაც გაწევრიანდებიან ფერმერები, მწარმოებლები, გადამზიდავი კომპანიები, მომხმარებლები, ვინც ბაღებს აშენებენ და ა.შ. სანერგეს სჭირდება მექანიზაცია, შესაფუთი მასალები, ლაბორატორიები, სამეცნიერო ცენტრები, ტრეინინგები, მარკეტოლოგი, რეკლამისა და გაყიდვების სპეციალისტები. ისინი უნდა ეცნობოდნენ ქვეყანაში არსებულ რეგულაციებს. კლასტერში ასევე, ჩაერთვებიან შესანახი და გადამამუშავებელი, შეფუთვისა და გადაზიდვის კომპანიები, სუპერმარკეტები. ღირებულებათა მთელი ეს ჯაჭვი გახდება კლასტერის პოტენციური წევრი. ასეთ გაერთიანებას შეუძლია ფერმერს დამატებითი სარგებელი მოუტანოს.

- საქართველოში წარმოებული ნერგები შეიძლება რომ საექსპორტო პროდუქტი გახდეს?

- დიახ, განსაკუთრებით ვაზის ნერგები. მოლდავეთში, რუსეთში, იტალიაში, გერმანიასა და ევროპის სხვა ქვეყნებში არსებობს ინტერესი ქართული ვაზის ჯიშების მიმართ. განსაკუთრებით საფერავის ნერგებზე არის მოთხოვნა. ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს სანერგე, სადაც საფერავის ჯიშის ნერგები გამოჰყავთ. არის ის შემთხვევებიც, როცა ჩვენს მომხმარებელს საფერავის ნერგი უცხოეთიდან შემოაქვს. ეს სავარაუდოდ იმიტომ ხდება, რომ ჩვენი სანერგეების მიმართ მომხმარებელს ნდობა არ აქვს. ქვეყანაში არის სანერგეები, სადაც მაღალხარისხიანი პროდუქციის ყიდვა არის შესაძლებელი, თუმცა, მომხმარებლების ნდობის მოსაპოვებლად და კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად აუცილებელია სანერგის კვალიფიციურობის შეფასება და შემდგომ პროდუქციის სერტიფიცირება. კომპეტენტური ორგანოსგან მიღებული შეფასება - სერტიფიცირება კონკურენტულს გახდის ადგილობრივ წარმოებას და ბაზარს ხარისხიანი პროდუქციით უზრუნველყოფს. მომხმარებელს, რომელიც ამჯობინებდა ვაზის და სხვა კულტურის ნერგების ევროპიდან შემოტანას, ქართველი მწარმოებლების მიმართ ნდობა გაუჩნდება. ვაზის ქვეყანას ნერგები უცხოეთიდან არ უნდა შემოჰქონდეს. უცხოეთიდან შემოტანას ვერავის აუკრძალავ, მაგრამ შესაძლებელია მოთხოვნა ადგილობრივი წარმოებით დაკმაყოფილდეს და ამის რესურსი არის. საქართველოს აქვს სათესლე და სარგავი მასალის საექსპორტო შესაძლებლობაც. ქვეყანაში უკვე მუშაობს რამოდენიმე უცხოური კომპანია, რომელიც სათესლე მასალას აწარმოებს. მათ შორის არის ფრანგული კომპანია, რომელსაც სიმინდის თესლი ექსპორტზე გააქვს რუსეთსა და დსთ-ს რამოდენიმე ქვეყანაში. საფრანგეთიდან დაინტერესდნენ ქართული ხორბლის ჯიშებით. არსებობს ინტერესი სელექციაში გამოიყენონ ქართული ხორბლის ძველი ჯიშები და სახეობები, რომლის გენოფონდის შენახვას, დაცვასა და გამრავლებას სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი ახორციელებს. 

სარგავი მასალის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სერტიფიცირების სისტემის დანერგვა, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის საუკეთესო ინსტრუმენტი უნდა გახდეს. კომპანიებს შეეძლებათ საქართველოში შედარებით იაფად აწარმოონ პროდუქცია და გაიტანონ ექსპორტზე, მათ შორის ევროპის ქვეყნებში. ამის კარგი მაგალითია დასავლეთ საქართველოში იტალიური ინვესტიციით შექმნილი კომპანია „აგრიჯორჯია”, რომელმაც იტალიიდან შემოტანილი მაღალი კატეგორიის სარგავი მასალით სადედე მეურნეობა შექმნა და თხილის ნერგებს აწარმოებს. კომპანია პროდუქციას ადგილობრივ ბაზარზეც ყიდის და ექსპორტზეც გააქვს. მათ აქვთ გამოცდილება, ჰყავთ უცხოელი მენეჯერი და გადამზადებული ქართველი თანამშრომლები. კომპანიას დაცული აქვს მიკვლევადობა, დანერგილი აქვს ხარისხის სისტემა, კონტროლს ექვემდებარება ნიადაგი, წყალი, ტექნიკა და ა.შ. ბაღი მოვლილია, დოკუმენტაცია მოწესრიგებული, სერტიფიცირება გავლილი აქვს. მომხმარებელი და ბაზარი ენდობა მის პროდუქციას, რომელსაც ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი გააჩნია.

მომხმარებელს სურს, რომ პროდუქტი, რომლის შეძენაც უნდა, სტანდარტთან შესაბამისი იყოს და ხარისხიც დადასტურებული ჰქონდეს. ამ სისტემების დანერგვაზე მუშაობს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. საქართველოში უკვე დაინერგა და ფუნქციონირებს მარცვლოვანი კულტურების თესლის სერთიფიცირების სისტემა. ამჟამად, უცხოელი პარტნიორების დახმარებით, საქართველოში სანერგე მასალის სერტიფიცირების სისტემის დანერგვა მიმდინარეობს. 

- ამჟამად სანერგების სექტორში რა პროცესი მიმდინარეობს?

- გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რამოდენიმე წელია წარმატებით ახორციელებს ფერმერთა მხარდაჭერის პროგრამას „დანერგე მომავალი”, რომლის ერთ-ერთი ნაწილი ინტენსიური ტიპის მრავალწლოვანი ბაღების გაშენების მსურველი პირებისათვის, სარგავი მასალის და საირიგაციო სისტემის მოწყობის კომპონენტში თანადაფინანსებას გულისხმობს. ბენეფიციარისთვის სარგავი მასალის შეძენა უცხოური და ადგილობრივი სანერგე მეურნეობებიდან ხდება. ბუნებრივია, რომ სანერგე მეურნეობების პროდუქცია უნდა იყოს ხარისხიანი. შესაბამისად, საჭიროა ორგანიზაცია, ვინც ამ სანერგეებს გაუწევს კონტროლს. ასეთი ორგანიზაცია არის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. ცენტრის სპეციალისტები, ინსპექტორები, აკონტროლებენ სანერგეებს. კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში (კვალიფიციური კადრი, შემოწმებული ნიადაგი, იდენტიფიცირებული სადედე მასალა, დოკუმენტირებული პროცედურები და ა.შ.) სანერგეს ენიჭება კვალიფიკაცია. მას საშუალება აქვს პროდუქცია „დანერგე მომავლის” პროგრამის ბენეფიციარებზე გაყიდოს. ეს აქტივობები ფაქტიურად არის სერტიფიცირების პირველი ეტაპი. შემდეგ ეტაპზე, ჩვენი პარტნიორების FAO -ს და USAID-ის პროგრამების მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდება სერთიფიცირების პროცედურების სრული დანერგვა, რომელიც სანერგე მეურნეობებს მისცემს საშუალებას აღმოფხვრან შესაძლო ხარვეზები (ვადაგასული სადედე ბაღი, ვირუსების არსებობა მცენარეებში და ა.შ.) და ნერგის მისაღებად ჯანსაღი სადედე მასალა ადგილზე აწარმოონ. ამ სისტემის სრულყოფილად დანერგვის შემდეგ ბაზარზე ხარისხიანი პროდუქტი გაჩნდება, მომხმარებელს გაუჩნდება ნდობა და საშუალება, შეიძინოს იმ კონკრეტული ჯიშის ნერგი, რომელიც სურს.

- ბოლო პერიოდში რა სახეობის ნერგებზე გაიზარდა მოთხოვნა?

- ასეთი ინფორმაციის შეკრება და აღრიცხვა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კომპეტენცია არ არის, ამიტომ ჩემი ინფორმაცია შესაძლოა, ზუსტი არ იყოს. თუმცა, სანერგეების შემოწმების, მეწარმეების ტრეინინგების და სემინარების პროცესში მონაწილეობა გვაძლევს გარკვეულ სურათს. ბოლო წლებში წამყვან პოზიციაზე კენკროვანი კულტურების და ვაზის ნერგებზე მოთხოვნამ გადაინაცვლა. გაზრდილია მოთხოვნა ვაშლის ახალ ჯიშებზე, რადგან ბევრი ძველი ბაღის განახლება ხდება. ასევე, კაკლის, ნუშის, ქლიავის ნერგებზე. ადრეულ სტადიაზე კაკლოვან კულტურებზე იყო გაზრდილი მოთხოვნა. საკმაო ფართობის ინტენსიური კაკლის ბაღები უახლოეს პერიოდში სრული მსხმოიარობის ეტაპზე გადავა, რაც გაზრდის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წილს ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში. ასევე, გაზრდის საექსპორტო შესაძლებლობებს და ინტერესს შენახვა-გადამუშავების საწარმოების სფეროში. ყოველწლიურად იზრდება მოთხოვნა ხარისხიან თესლსა და სარგავ მასალაზე, ვინაიდან ბაღების განახლება მუდმივად საჭიროა. მიმდინარეობს ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება. ამ სიტუაციაში ქვეყანა მზად უნდა იყოს დააკმაყოფილოს არა მარტო ადგილობრივი მოთხოვნა, არამედ შეძლოს საექსპორტო პროდუქციის წარმოებაც.

სარგავი მასალის ბიზნესი ფეხზე უნდა დადგეს. ამ ბიზნესის განვითარების შემდეგ ამ სფეროში ჩართული ფერმერები უკეთესად გააცნობიერებენ ასოციაციის შექნის სიკეთეს. მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებაც გვაჩვენებს, რომ სოფლის მეურნეობის სფეროში გამსხვილება და ძალების გაერთიანება წარმატების ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა.  

სტატიის ავტორი: ნონა ქვლივიძე

სტატია მომზადებულია ლიეტუვას საგარეო საქმეთა სამინისტროს და „თანამშრომლობის განვითარების და დემოკრატიის ხელშეწყობის ფონდის" ფინანსური მხარდაჭერით. 
Прочитано
13623
Отправить письмо

Связанный:


Блог

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Адвокатирования

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

Избранные статьи

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლო სამუშაოებში ავიაცია ჩაერთო. ხელისუფლებამგადაწყვეტილება ამის შესახებ ვითარების სირთულიდან გამომდინარე მიიღო. მავნებელმა ყველაზე მეტად ამ დროისთვის სამეგრელო დააზარალა, თუმცა ასევე გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოს სხვა

ევროპის ბაზრებზე ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებიდან ყველაზე დიდი ოდენობით ისევ თხილი და ღვინო იყიდება, თუმცა 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების სავაჭრო კომპონენტის (DCFTA) ამოქმედების შემდეგ ევროკავშირის ბაზრის მიმართ ქართველი მეწარმეების ინტერესი სულ

banner
banner
banner
banner
banner