Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Cреда, 24 Июль
10 Mай 2019 | 13:23

რა პროცედურებს გადის კენკრა უცხოეთის ბაზარზე მოსახვედრად

http://eugeorgia.info/uploads/video_news/რა პროცედურებს გადის კენკრა უცხოეთის ბაზარზე მოსახვედრად

კენკრის მწარმოებლები წლევანდელ სეზონზე ჟოლოს, უეკლო მაყვლისა და მოცვის გაზრდილ მოსავალს ელოდებიან. არის მოლოდინი, რომ სეზონის პიკზე ბაზარზე კენკრის სიჭარბე იქნება. ფერმერები კვლავაც უმეტესად დისტრიბუტორებზე არიან დამოკიდებული, რომლებსაც მოკრეფილი კენკრა სარეალიზაციოდ პირდაპირ ბაღებიდან მიაქვთ. მაგრამ თუ დისტრიბუტორი ადგილზე დროულად არ მივა, მოკრეფილი ხილი ფერმერებს გაუფუჭდებათ. ამიტომ ბევრი მათგანი უკვე ცდილობს, რომ კენკრის გასაღების ბაზარი თავად მოძებნოს. შედარებით მსხვილმა ფერმერებმა კენკრის ექსპორტზეც დაიწყეს ფიქრი.

იმისათვის, რომ ადგილობრივმა მწარმოებლებმა კენკრის უცხოეთის ბაზარზე გატანა მოახერხონ, უნდა გაითვალისწინონ ის მოთხოვნები, რასაც მათ  იმპორტიორი ქვეყანა უყენებს. გარდა იმისა, რომ ხილს მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებლები უნდა ჰქონდეს, ის ერთგვაროვანი უნდა იყოს. ამასთან, ფერმერებს კენკრის სარეალიზაციოდ შესაბამისი შესაფუთი მასალა დასჭირდებათ, რომლითაც ხილის ტრანსპორტირება და მომხმარებლისთვის შეთავაზება უნდა მოხდეს. ყველა ქვეყანას პროდუქტის მიმართ საკუთარი მოთხოვნები აქვთ. მათ შორის ყველაზე მკაცრი, როგორც ცნობილია, ევროკავშირის ქვეყნების მოთხოვნებია.

რა სახის დოკუმენტები სჭირდება კენკრას, იმისთვის, რომ უცხოეთის ბაზარზე შესვლის ნებართვა მიიღოს, რა პროცედურები ექნებათ გასავლელი და ა.შ. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ფერმერებს ინფორმაცია დეტალურად აინტერესებთ. ჩვენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტოს მივმართეთ.

სააგენტოს მოვითხოვეთ ინფორმაცია, რა მასალის და ზომის შესაფუთ მასალაში უნდა იყოს მოთავსებული კენკრის პროდუქტი(მაყვალი, ჟოლო) იმისთვის, რომ ის ევროკავშირის ქვეყნების სუპერმარკეტებმა თავის ქსელში გასაყიდად განათავსონ. როგორც გაირკვა, ამ საკითხებთან დაკავშირებით, სააგენტოს ქართულენოვანი დოკუმენტი არ გააჩნია. სააგენტოს იურიდიულმა დეპარტამენტმა ბმულები გამოგვიგზავნა, რომელიც აღნიშნულ საკითხს ეხება:

* https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/fresh-berries/europe;

* https://eur-lex.europa.eu/legal   

ევროკომისიის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, ახალი ან გაყინული კენკრა შეიძლება გაიგზავნოს ევროკავშირში, როდესაც ისინი ევროკავშირის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა მოთხოვნას დააკმაყოფილებენ. ამისთვის საჭიროა პროდუქტს გააჩნდეს:

პროდუქტის მიკვლევადობა

მიკვლევადობა გულისხმობს, რომ ბიზნეს ოპერატორებს, მათ შორის საბოლოო იმპორტიორებს, უნდა შეეძლოთ აღმოაჩინონ და განსაზღვრონ სად არის პროდუქტი მოყვანილი, სად ხდება მისი ტრანსპორტირება, რათა საჭიროების შემთხვევაში ეს ინფორმაციას მიაწოდონ ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურებს.

თუ იმპორტირებული საკვები არ შეესაბამება სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებს, მაშინ დაუყოვნებლივ დაიწყება სურსათის უკან გატანა და ამის შესახებ მოხდება შესაბამისი ორგანოების ინფორმირება.

დამაბინძურებლები

ხილის სახეობების მიხედვით არსებობს სპეციფიკური ლიმიტები სხვადასხვა მძიმე მეტალების შემცველობის შესახებ. მაგალითად, 0.2 მგ / კგ კენკრაზე რამდენია მძიმე მეტალების დასაშვები ოდენობა. იხილეთ საძიებო ფორმა search form თითოეული პროდუქტისთვის დაბინძურების დასაშვებ დონეზე.

პესტიციდების ნარჩენები

პესტიციდის ნარჩენების დასაშვები რაოდენობა იხილეთ ევროკავშირის პესტიციდების მონაცემთა ბაზაში:  EU pesticide database. კენკრის ცალკეული სახეობისთვის პესტიციდების დონის შესახებ მონაცემები მოცემულია My Export.

სპეციალური წესები კენკრისთვის

მინიმალური მოთხოვნები იმპორტირებული კენკრისთვის შემდეგი სახისაა:

კენკრა უნდა იყოს:

- საღი და დაუზიანებელი;

-გათავისუფლებული ნებისმიერი თვალით ხილული უცხოური სხეულისგან;

-გარეგნულად ახალი, მაგრამ არა გარეცხილი;

- უნდა იყოს იმ ფერის, რაც დამახასიათებელია კენკრის კონკრეტული სახეობის და ჯიშისთვის.  

- უნდა იყოს საკმარისად შემოსული და უნდა ჰქონდეს ამა თუ იმ სახეობისთვის დამახასიათებელი ფორმა.

-გაუძლოს ტრანსპორტირებას და დამუშავებას;

-უნდა იყოს ერთგვაროვანი და შეიცავდეს ერთი და იმავე წარმოშობის, ჯიშისა და ხარისხის კენკრას;

გაყინული კენკრა

გაყინული კენკრის შემთხვევაში დასაშვებია ერთადერთი ინგრედიენტი. ეს ნივთიერება არის შაქარი (საქაროზა, ინვერტული შაქარი და მისი სიროფი, დექსტროზი, ფრუქტოზა და გლუკოზის სიროფი თხევადი ან მშრალი სახით).

გარდა ამისა, გაყინული კენკრის შემთხვევაში. ასევე მოითხოვება:

-ხილი გაყინული უნდა იყოს სწრაფი მეთოდით, ჰაერის, ჟანგბადის ან ნახშირორჟანგის გამოყენებით. სწრაფი მეთოდით გაყინვის დროს ხდება ხილის თერმული ცენტრიდან ტემპერატურის  -18 ° C -ით ცვლილება. დასაშვებია, ტემპერატურა შეიცვალოს (3 ° C)-ით ტრანსპორტირების და დისტრიბუციის დროს. ამ დროს გაყინულმა კენკრას არ უნდა დაეკარგოს წვენის 5%-ზე მეტი.

გაყინულ კენკრაში საქაროზას დონე უნდა იყოს მინიმუმ 7-8 ° Bx(შაქრის შემცველობა. 1° Bx უდრის 1 გრამ საქაროზას 100 გრამ ხსნარში).

შეფუთვა

შესაფუთ მასალაზე, რომელშიც განთავსებულია კენკრა, მითითებული უნდა იყოს:

*სახელი, რომლითაც პროდუქტი გაიყიდება;

-თუ ევროკავშირს კონკრეტული მოთხოვნები არ აქვს, შესაფუთ მასალაზე დატანილი უნდა იყოს უბრალოდ სახელი ან პროდუქტის აღწერილობა.

- სახელის გარდა დამატებით შეიძლება ეტიკეტზე განთავსდეს სავაჭრო ნიშანი ან ბრენდული დასახელება.  

-ეტიკეტზე უნდა აღინიშნოს, რომ გაყინული კენკრა მთლიანია ან დანაწილებული;.

-აქვე უნდა აღინიშნოს, არის თუ არა კენკრა ჩვეულებრივად გაყინული ან სწრაფი მეთოდით გაყინული.

- უნდა იყოს აღნიშნული კენკრის სახეობა და მასში bx-ის ოდენობა.

*ინგრედიენტების ჩამონათვალი, დანამატების ჩათვლით

ყოველთვის უნდა მიეთითოს ნებისმიერი ნივთიერება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქციები.

* ნეტ წონა

*  ზუსტი ვადა. ასე მაგალითად: „ვარგისია DD/MM/YY”.

* შენახვისა და გამოყენების სპეციალური პირობები

* მწარმოებლის დასახელება და მისამართი, შემფუთველის ან ევროკავშირში პროდუქციის გამყიდველის სახელი;

შეფუთული, დაფასოებული პროდუქტისთვის, სახელი და მისამართი გამყიდველის, რომელიც დაფუძნებულია ევროკავშირში. ფრაზა შემდეგი ფორმით: „შეფუთულია xxx-ის მიერ”.

ეტიკეტი უნდა მოიცავდეს კოდს, რომელიც შემფუთველს აღნიშნავს.

გამყიდველმა ეტიკეტზე ასევე უნდა დაიტანოს სრული ინფორმაცია კოდის ასახსნელად ინსპექტირების ორგანოებისთვის.

* ადგილწარმოშობის დასახელება.

* LOT აღნიშვნა საკვებ პროდუქტზე(ეს ინფორმაცია საჭიროების შემთხვევაში პროდუქტის მოძიებისა და ბაზრიდან უკან გამოთხოვის საშუალებას იძლევა)

 - დატანილი უნდა იყოს „L” ნიშანი; 

 - კენკრა ისე უნდა იყოს შეფუთული, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული დაზიანებისგან;

 - შეფუთვის შიგნით გამოყენებული ნებისმიერი მასალა უნდა იყოს სუფთა და დაიცვას პროდუქტი დაზიანებისგან.

შეფუთული პროდუქტის ეტიკეტირება უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის რეგულაციას 1169/2011-ს.

ასევე, საინტერესოა, რა პროცედურები ტარდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნის აეროპორტში და სუპერმარკეტში კენკრის მოხვედრისას. იმპორტის განხორციელების დროს, საბაჟო გამშვებ პუნქტზე, ტვირთი მოწმდება თუ ამას საჭიროდ მიიჩნევს ინსპექტორი. ასევე, შესაძლებელია მოხდეს ნიმუშების აღება რისკის შეფასების საფუძველზე,  თუ ეს გათვალისწინებულია საბაჟო კონტროლის პროგრამაში.

ამასთანავე, ბაზარზე განთავსებისას, ნებისმიერი ხილი და ბოსტნეული უნდა აკმაყოფილებდეს ზოგად მარკეტინგულ სტანდარტს. ზოგადი მარკეტინგული სტანდარტი ასეთი პროდუქტებისთვის ადგენს ტერმინებს „კარგი“, „სამართლიანი“, „საბაზრო ხარისხი“ და მოითხოვს, რომ ეტიკეტზე განთავსდეს წარმოშობის ქვეყნის სრული დასახელება.

ხილი და ბოსტნეული, რომელზეც არ ვრცელდება სპეციალური სტანდარტი, უნდა აკმაყოფილებდეს ზოგად მარკეტინგულ სტანდარტს ან შესაბამის applicable UNECE standard სტანდარტს.

რეგულაცია ზოგადი მარკეტინგული სტანდარტების შესახებ განთავსებულია:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0543-20140517&from=EN

ექსპორტის დროს მცენარეულ პროდუქტს  უნდა ახლდეს ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი, რომელსაც გასცემს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სურსათის ეროვნული სააგენტო ან საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ კონტროლის ზონებში – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური (იხ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის N427 დადგენილება).

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის N59 დადგენილების შესაბამისად, ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის მისაღებად გათვალისწინებულია შემდეგი საფასური:   

ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება:

 

ა ) ექსპორტის / რეექსპორტის დროს ფიტოსანიტარიული         5 სამუშაო დღე    25 ლარი

სერტიფიცირება ტვირთის ფიზიკური შემოწმების გარეშე             შაბათ - კვირა

                                                                                        ან უქმე დღე      100 ლარი

 

ბ ) ექსპორტის / რეექსპორტის დროს ფიტოსანიტარიული          5 სამუშაო დღე     50 ლარი

სერტიფიცირება ტვირთის ინსპექტირებით                               შაბათ - კვირა

                                                                                        ან უქმე დღე        100 ლარი

 

გ ) საფოსტო გზავნილის, მგზავრის ბარგის, ხელბარგის         5 სამუშაო დღე      30 ლარი

ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება                                   შაბათ - კვირა        

                                                                                    ან უქმე დღე        100 ლარი

ავტორი: ნონა ქვლივიძე

სტატია მომზადებულია ლიეტუვას საგარეო საქმეთა სამინისტროს და „თანამშრომლობის განვითარების და დემოკრატიის ხელშეწყობის ფონდის" ფინანსური მხარდაჭერით. 
Отправить письмо
Прочитано
8631

Новости

მსოფლიო ბაზარზე კენკრაზე მოთხოვნაც იზრდება და კონკურენციაც

მსოფლიო ბაზარზე კენკრაზე მოთხოვნაც იზრდება და კონკურენციაც

დასავლეთ ევროპაში კენკრის მოხმარება მომდევნო წლებში სწრაფად გაიზრდება და გაიმეორებს აშშ-ს მაგალითს, სადაც კენკრის გაყიდვები წლიურად 5,6 მილიარდ დოლარს აღწევს. დასავლეთ ევროპაში კენკრის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 8%-ით იზრდება. იმ დროს, როცა მთლიანად ხილის ბაზრის წლიური ზრდა 1-2%-ს არ აღემატება.

22 Март 2019 | 12:37 Далее
2021 წლისთვის კენკრის ფართობები საქართველოში 1000 ჰექტარს მიაღწევს

2021 წლისთვის კენკრის ფართობები საქართველოში 1000 ჰექტარს მიაღწევს

საქართველოს კენკრაში(მოცვის გარდა), ისევე როგორც სოფლის მეურნეობის ბევრი მიმართულებით მკვეთრად უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი აქვს. იმპორტი თითქმის 5-ჯერ აღემატება ექსპორტს. კიდევ უფრო მკვეთრად უარყოფითია სავაჭრო ბალანსი გაყინული კენკრის შემთხვევაში.

18 Март 2019 | 13:10 Далее
კოოპერატივი “დკ ქოლგა” შემოდგომაზე სალათის ფურცლის და ბროკოლის მოყვანას აპირებს

კოოპერატივი “დკ ქოლგა” შემოდგომაზე სალათის ფურცლის და ბროკოლის მოყვანას აპირებს

“დკ ქოლგა” სამეგრელოში არსებული კიდევ ერთი კოოპერატივია, რომელიც ENPARD-ის პროგრამაში მონაწილეობდა. კოოპერატივის ძირითადი საქმიანობა სასათბურე მეურნეობა, კერძოდ კი მარწყვის წარმოებაა. კოოპერატივის წევრები სასათბურე მეურნეობით იქამდეც იყვნენ დაკავებული. სათბურებში მოჰყავდათ სხვადასხვა ბოსტნეული, ყვავილები და მწვანილები. მოგვიანებით კოოპერატივის წევრებმა შეისწავლეს მარწყვის სათბურში მოყვანის ტექნოლოგიები და გადაწყდა მისი მთლიან სათბურში მოყვანა. ამის შემდეგ კოოპერატივი ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამაში ჩაერთო

27 Июнь 2018 | 14:27 Далее

Блог

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Адвокатирования

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

Избранные статьи

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლო სამუშაოებში ავიაცია ჩაერთო. ხელისუფლებამგადაწყვეტილება ამის შესახებ ვითარების სირთულიდან გამომდინარე მიიღო. მავნებელმა ყველაზე მეტად ამ დროისთვის სამეგრელო დააზარალა, თუმცა ასევე გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოს სხვა

ევროპის ბაზრებზე ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებიდან ყველაზე დიდი ოდენობით ისევ თხილი და ღვინო იყიდება, თუმცა 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების სავაჭრო კომპონენტის (DCFTA) ამოქმედების შემდეგ ევროკავშირის ბაზრის მიმართ ქართველი მეწარმეების ინტერესი სულ

banner
banner
banner
banner
banner